Градостроительство и ландшафтная архитектура


Всего работ:1111. Селиванов Роман Александрович. Пространственная интеграция разновременной застройки в структуру исторического центра крупного города (на примере г. Иркутска)
Год: 2023

2. Савчак Роман Несторович Архітектура польських театрів України. Принципи типології та проектування
Год: 2022

3. Калюжна Олена Вячеславівна Підвищення ранньої міцності бетону залізобетонних шпал комплексними добавками
Год: 2022

4. Ізбаш Андрій Михайлович Роль інноваційних технологій у розширенні ядра професії архітектора
Год: 2022

5. Литвиненко Олександр Васильович Організаційно-технологічні моделі забезпечення якості будівництва в умовах цифрової трансформації
Год: 2022

6. Примак Лідія Василівна Геоінформаційне забезпечення радіочастотного планування телекомунікаційних стільникових систем
Год: 2022

7. Чан Пен Трансформація елементів китайської архітектури в європейській архітектурі XVIII - початку ХХ століть
Год: 2021

8. Булах Ірина Валеріївна Містобудівні основи територіально-просторового розвитку системи дитячих лікувальних комплексів
Год: 2021

9. Чижевська Лідія Олександрівна Принципи архітектурно-планувальної організації сільських територій і поселень з туристично-рекреаційними функціями
Год: 2021

10. Яценко Віктор Олександрович Містобудівні основи розвитку локальних систем розселення об’єднаних територіальних громад
Год: 2021

11. Самойленко Євгенія Віталіївна Принципи та прийоми реабілітації прирічкових міських територій (на прикладі м. Дніпро)
Год: 2021

12. Кашуба Оксана Мирославівна Архітектурно- просторова організація автомобільних пунктів пропуску на західних кордонах України
Год: 2021

13. Кравцов Дмитро Сергійович Реконструкція та модернізація спортивних комплексів закладів вищої освіти (на прикладі м. Одеси)
Год: 2021

14. Івашко Олександр Дмитрович Принципи і методи архітектурно-планувальної організації арт-кластерів
Год: 2021

15. Красильников Олег Володимирович Принципи розвитку архітектурної типології медичних закладів в університетах України
Год: 2021

16. Філіпчук Юрій Володимирович Архітектурна типологія театрально-видовищних центрів для дітей та молоді
Год: 2021

17. Карбан Анна Анатоліївна Архітектурно- планувальна організація шкільних комплексів на територіях зі складним рельєфом України
Год: 2021

18. Дмитрік Надія Олегівна Принципи архітектурно-плануваньної організації багатофункціональних комплексів на основі реновації промислових об’єктів
Год: 2021

19. Коник Соломія Ігорівна Ущільнення забудови території історично сформованих міст (на прикладі Львова)
Год: 2021

20. Закиева Лилия Фаритовна. Система лечебно-профилактических учреждений в планировочной структуре Казанской агломерации
Год: 2021

21. Огоньок Юрій Володимирович Архітектурно-планувальна організація та розвиток нових територіальних громад рекреаційної спеціалізації (на прикладі Тернопільської області)
Год: 2021

22. Шевченко Олександра Володимирівна Оцінка напружено- деформованого стану сталезалізобетонних колон підсилених клейовим з’єднанням
Год: 2021

23. Песляк Оксана Александровна. Градостроительное планирование крупных урбанизированных территорий (на примере Санкт-Петербургской агломерации и Приневского урбанизированного региона)
Год: 2021

24. Голошубин Владимир Сергеевич. Принципы формирования природоэквивалентных кампусов
Год: 2021

25. Ленц Анна Александровна. Методы стратегического планирования градостроительного развития (на примере городов Московской области)
Год: 2021

26. Удовиченко Олександр Степанович Інноваційний розвиток промислових територій найкрупніших міст України (на прикладі міста Харкова)
Год: 2020

27. Рубан Людмила Іванівна Методологічні основи архітектурно-ландшафтної організації прибережних та водних територій
Год: 2020

28. Лисина Ольга Анатольевна. Архитектурное формирование многоуровневых пешеходных пространств
Год: 2020

29. Лихачева Алла Евгеньевна. Архитектурное формирование крестьянских фермерских хозяйств в Западной Сибири
Год: 2020

30. Хаммоуда Н. Х. Алдохдар Методи збереження, реставрації та регенерації архітектурно-містобудівної спадщини історичних міст Палестини на прикладі м. Газа
Год: 2020

31. Яковлев Михаил Андреевич. Особенности архитектурно-планировочного формирования складских зданий и комплексов
Год: 2019

32. Шостак Ганна Сергіївна Містобудівні принци­пи формування безбар’єрних просторів в структурі сучас­ного міста
Год: 2019

33. В’язовська Анна Віталіївна Методичні засади планувальної організації водно-зелених територій міста
Год: 2019

34. Муха Тетяна Олександрівна Функціо­нально-планувальна організація агрорекреаційних екопоселень (на прикладі Полтавської області)
Год: 2019

35. Кузьменко Тетяна Юріївна Принципи функціонально-планувальної організації приміських сільських поселень (на прикла­ді Північно-Східного регіону України)
Год: 2018

36. Мерилова Ірина Олександрівна Функціонально-планувальна організація мережі закладів позашкільної освіти (на прикладі Дні­пропетровської області)
Год: 2018

37. Сторожук Світлана Сергіївна Принципи рекреаційного використання депресивних господарських територій приморських міст (на прикладі міста Одеси)
Год: 2018

38. Ал Обайди Ибрахим Каван Таха. Особенности формирования архитектуры энергосберегающих общественных зданий в странах Ближнего Востока
Год: 2018

39. Каспер Наталья Валерьевна. Архитектура объектов абилитации детей раннего возраста
Год: 2018

40. Смирнов Андрей Владимирович. Принципы формирования архитектуры культурно-досугового центра в исторической среде
Год: 2018

41. Левченко Дар’я Русланівна Прин­ципи містобудівного розвитку закладів вищої освіти в структурі сучасного міста (на прикладі міста Харкова)
Год: 2018

42. Шульга Геннадій Михайлович Містобудівні основи просторового планування гірських рекреаційних територій
Год: 2018

43. Швець Людмила Миколаївна Містобудівні принципи формування залізничних вокзальних комплексів у структурі малих і середніх міст
Год: 2018

44. Зыбина Дарья Дмитриевна. Принципы формирования архитектуры конноспортивных комплексов
Год: 2017

45. Ивина Мария Сергеевна. Архитектурная типология православных приходских храмовых комплексов (на примере Санкт-Петербурга)
Год: 2017

46. Степанчук Алёна Валентиновна. Принципы архитектурной организации объектов культурного туризма с ремесленно-креативной функцией (на примере Республики Татарстан)
Год: 2017

47. Титова Людмила Олеговна. Архитектурные сценарии конверсии объектов промышленного наследия (на примере текстильных предприятий 1822-1917 годов постройки в г. Москве)
Год: 2017

48. Цветкова Любовь Александровна. Архитектурно-планировочные решения центров обучения и реабилитации детей младшего возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Год: 2017

49. Голуб Андрій Анатолійович Еколого-містобудівні засади формування національних природних парків
Год: 2017

50. Барабаш Мария Витальевна. Принципы и методы архитектурно-планировочной модернизации школьных зданий (на примере Приднестровской Молдавской республики)
Год: 2016


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)