Ботаника


Всего работ:21321. Конопелько Алла Володимирівна Особливості репродуктивної біології декоративних Malus Mill. в умовах Правобережного Лісостепу України
Год: 2024

2. Кучер Наталія Миколаївна Біологічні особливості видів роду Pyrus L. в умовах Правобережного Лісостепу України
Год: 2023

3. Данилова Алена Дмитриевна. Классификация растительности пояса гольцовых пустынь Хибинских и Ловозерских гор (Мурманская область)
Год: 2023

4. Аллагуватова Резеда Зинуровна. Биоразнообразие цианобактерий и водорослей почв и пирокластических отложений подгольцового и гольцового поясов вулканов Камчатки
Год: 2023

5. Широких Павел Сергеевич. Вторичные автогенные сукцессии на вырубках и залежах Южно-Уральского региона как основа прогноза естественного восстановления и организации мониторинга лесных экосистем
Год: 2023

6. Курской Андрей Юрьевич. Инвазионные виды растений в Государственных природных заказниках на юго-западе Среднерусской возвышенности
Год: 2023

7. Коваль Владимир Анатольевич. Репродуктивная биология Соelоgyne Lindl. (Orchidaceae Juss.) в оранжерейной культуре
Год: 2023

8. Скоробогатая Мария Николаевна. Биоморфология и популяционная биология некоторых видов покрытосеменных в прирусловой пойме
Год: 2023

9. Юрманов Антон Алексеевич. Филогенетическая фитогеография высших Alismatales (Monocotylendoneae): Posidoniaceae, Ruppiaceae, Cymodoceaceae, Zosteraceae, Potamogetonaceae.
Год: 2023

10. Бондаренко Зоя Дмитриевна. Адвентизация флор особо охраняемых природных территорий (на примере природного заповедника «Ялтинский горно-лесной»)
Год: 2023

11. Зубцова Інна Володимирівна Популяційний аналіз лікарських рослин заплав річок Кролевецько-Глухівського геоботанічного району
Год: 2021

12. Скрипець Христина Ігорівна Репродуктивна біологія Gladiolus imbricatus L. та Iris sibirica L. (Iridaceae Juss.)
Год: 2021

13. Гиренко Олександр Григорович Морфологічна будова та особливості розвитку представників роду Coelogyne Lindl. в умовах оранжерейної культури
Год: 2021

14. Тарабун Марина Олександрівна Pseudotsuga mensiesii (Mirb.) Franco в Лівобережному Лісостепу України: біоекологічні особливості, репродукція, підсумки інтродукції
Год: 2021

15. Баранець Микола Олександрович Флора басейну р. Інгулець: сучасний стан, аутсозологічна оцінка
Год: 2021

16. Боровик Лариса Павлівна Демутаційна динаміка рослинності у Луганському природному заповіднику (відділення Стрільцівський степ)
Год: 2021

17. Гончаренко Ігор Вікторович Кількісні методи дослідження різноманітності, структури і антропогенної трансформації рослинності
Год: 2021

18. Журба Михайло Юрійович Рід Lycium L. в Україні: інтродукція, біоекологічні, морфологічні, біохімічні особливості
Год: 2021

19. Ковтонюк Анна Іванівна Спонтанна флора та рослинність садово-паркових ландшафтів Середнього Побужжя (структура, диференціація, трансформація, охорона)
Год: 2021

20. Сокол Оксана Володимирівна Види роду Arctium L. в Україні: біологічні особливості та перспективи введення в культуру
Год: 2021

21. Абоімова Олександра Миколаївна Види роду Juglans L. у Правобережному Лісостепу України: біоекологічні та морфологічні особливості, використання
Год: 2021

22. Дика Ольга Олегівна Порівняльна морфологія та васкулярна анатомія квітки Hyacinthaceae Batsch
Год: 2021

23. Михайлюк Тетяна Іванівна Водорості та ціанобактерії біологічних ґрунтових кірочок: різноманіття, філогенія, таксономія, екологія, поширення
Год: 2021

24. Шиманська Оксана Василівна Види роду Galega L: біолого-екологічні особливості та інтродукція в Лісостепу України
Год: 2021

25. Маковський Віталій Васильович Біолого-екологічні особливості представників родини Vitaceae Juss. за інтродукції в Правобережному Лісостепу України
Год: 2021

26. Слюсар Галина Вікторівна Біологічні особливості Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. за інтродукції в Правобережному Лісостепу України
Год: 2021

27. Копилова Тетяна Валеріївна Біоекологічні особливості видів роду Pyracantha Roem. у Правобережному Лісостепу України та перспективи введення в культуру
Год: 2021

28. Гапон Юрій Васильович Мохоподібні малих міст Лівобережного Придніпров’я (флора, рослинність, бріоіндикаційні дослідження)
Год: 2021

29. Дацюк Вадим Вікторович Лісова рослинність Волинської височини: синтаксономія, динаміка, охорона
Год: 2021

30. Брен Олександр Геннадійович Водорості солоних приморських водойм Приазовського національного природного парку
Год: 2021

31. Борщовецька Віра Леонідівна Вплив різної забезпеченості ретиноїдів на активність бісфенол А- детоксикуючих ензимів
Год: 2021

32. Дайнеко Поліна Михайлівна Флора городищ Нижнього Придніпров’я
Год: 2021

33. Горєлова Олена Іванівна Антиоксидантна і осмопротекторна системи злаків при адаптації до гіпотермії
Год: 2021

34. Білявський Сергій Миколайович Урбанофлора Білої Церкви та її околиць
Год: 2021

35. Фіщук Оксана Сергіївна Порівняльна морфологія квітки та плоду Amaryllidaceae J.St.-Hil. у зв’язку з питаннями систематики
Год: 2021

36. Бобокалонов Кобилджон Азаматович. Биоморфология видов рода Ziziphora L. и структура их ценопопуляций в Таджикистане
Год: 2021

37. Смирнова Светлана Викторовна. Цианопрокариоты водных объектов национального парка «Валдайский» (Новгородская область)
Год: 2021

38. Герасимчук Владимир Николаевич. Представители рода Magnolia L. на Южном берегу Крыма
Год: 2021

39. Волобоева Оксана Вячеславовна. Флора Богдинско-Баскунчакского солянокупольного района
Год: 2021

40. Аверьянова Елена Анатольевна. Орхидные (Orchidaceae) низкогорий Сочинского Причерноморья: биология, распространение, охрана
Год: 2021

41. Тимухин Илья Николаевич. Высокогорная флора Фишт–Оштенского массива и Черноморской цепи
Год: 2021

42. Пастушенко Анастасия Дмитриевна. Дендрофлора города Рязани
Год: 2021

43. Мурзабулатова Фануза Кавиевна. Биология видов и сортов рода Гортензия (Hydrangea L.) при интродукции в Башкирском Предуралье
Год: 2021

44. Сулейманова Гузялия Фаттяховна. Ботанико-экологическая характеристика охраняемых видов сосудистых растений и фитоценозов с их участием в Национальном парке «Хвалынский»
Год: 2021

45. Кайбелева Эльмира Исмаиловна. Дикорастущие злаки Нижнего Поволжья: способы семенной репродукции и фитоценотическая роль
Год: 2021

46. Давыдов Денис Александрович. Специфика цианопрокариот евроазиатской Арктики на примере флоры архипелага Шпицберген
Год: 2021

47. Ефимов Петр Геннадьевич. Орхидные России: систематика, география, вопросы охраны
Год: 2021

48. Назарова Наталья Михайловна. Эколого-биологические особенности представителей рoда Syringa L. при интродукции в условиях Оренбургского Предуралья
Год: 2021

49. Золина Анастасия Андреевна. Позднемеловая каканаутская флора Корякского нагорья (Северо-восток России)
Год: 2021

50. Гаджиатаев Магомед Габибуллаевич. Биологические особенности и фитосозологические основы сохранения редкого вида Nitraria schoberi L. в Дагестане
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)