Заказать диссертацию


Всего работ:2132
Сортировать по: названию | году1. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КОЗЛЯТНИКУ СХІДНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
Год: 2009

2. Коломійчук Віталій Петрович Структура, динаміка та охорона фіторізноманітності узбережних екосистем Азовського моря
Год: 2020

3. Рубановська Наталія Василівна Рід Allium L. у флорі Західного По­ділля
Год: 2017

4. Неграш Юлія Миколаївна Scopolia carniolica Jacq. в рівнинній частині України
Год: 2017

5. Красова Ольга Олександрівна Природні флора та рослинність схилів причорноморської части­ни басейну р. Інгулець
Год: 2017

6. Порохнява Ольга Леонідівна Біоекологічні особливості Cladrnstis kentukea (Dum.- Cours) Rudd в умовах Правобережного Лісостепу України
Год: 2017

7. Оксантюк Валентина Миколаївна Рід Cotinus Mill. у Право­бережному Лісостепу України (біологія, екологія, інтро­дукція, практичне використання)
Год: 2017

8. Керимов, Вугар Незир оглу. Бурачниковые (BORAGINACEAE JUSS.) Шеки-Закатальской зоны
Год: 2000

9. Кин, Наталия Олеговна. Современное состояние растительного покрова в зоне влияния газоперерабатывающих предприятий Западного Казахстана
Год: 2000

10. Ємельянова Світлана Миколаївна. Вища водна та болотна рослинність долини р. Південний Буг (синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона)
Год: 2015ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины