Информационно-измерительные и управляющие системы


Всего работ:1139151. Муращенко Олександр Геннадійович Метод та засоби генерування пилкоподібних сигналів підвищеної лінійності на базі ЦАП із низькоглітчевим кодуванням
Год: 2020

152. Абрамович Роман Петрович Методи та засоби конструювання комп’ютерних систем підготовки оперативно-диспетчерського персоналу нижчих рівнів в енергетиці
Год: 2020

153. Базіло Костянтин Вікторович Теорія побудови дискових п’єзоелектричних перетворювачів з розділеними електродами для комп’ютерних систем критичного застосування
Год: 2020

154. Лисенко Віктор Євгенович Комп’ютерно-інтегрована система подачі газу в судновий дизель-генератор за допомогою п’єзоперетворювачів
Год: 2020

155. Ізмайлов Артем Вікторович Методи та засоби трійкових симетричних перетворень для цифрової обробки інформації
Год: 2020

156. Кузьміна Наталя Федорівна Інформаційна технологія підтримки прийняття групових рішень у розподілених системах
Год: 2020

157. Одайська Христина Савеліївна Методи та засоби підвищення візуальної якості зображень у комп’ютеризованих оптико-електронних системах
Год: 2020

158. Кучук Ніна Георгіївна Моделі і методи синтезу інформаційних структур для комп’ютерних систем на інтегрованих програмних платформах
Год: 2020

159. Лаврова Олена Володимирівна Розвиток теоретичних та технологічних основ управління тепломасопереносом при електродуговому наплавленні застосуванням механічного керуючого впливу на електрод
Год: 2020

160. Бабенко Віра Григорівна Методологія синтезу операцій перетворення інформації для комп’ютерної криптографії
Год: 2020

161. Козубцова Леся Михайлівна Удосконалення методів моніторингу кіберстійкості інформаційної системи спеціального призначення
Год: 2020

162. Лукашенко Андрій Германович Розвиток методів та моделей енергоефективних компонентів комп’ютерно-інтегрованих систем ресурсозберігаючого технологічного обладнання спеціального призначення
Год: 2020

163. Голуб Тетяна Василівна Програмно-апаратні засоби скорочення часу процесу класифікації текстів з використанням мікросхем програмованої логіки
Год: 2020

164. Перекрест Андрій Леонідович Методи та засоби створення високоефективних комп’ютеризованих систем автоматичного контролю параметрів теплового комфорту в будівлях
Год: 2020

165. Коваленко Олександр Володимирович Моделі та методи розроблення безпечного програмного забезпечення комп’ютерних систем
Год: 2020

166. Блокин-Мечталин Юрий Константинович. Методы и средства построения высокоэффективных информационно-измерительных систем для исследования моделей летательных аппаратов в аэродинамических трубах
Год: 2020

167. Богачев Илья Владимирович. Алгоритмы обратимого сжатия телеметрических данных в информационно-измерительных системах
Год: 2020

168. Годнев Александр Геннадьевич. Разработка и внедрение адаптивной информационно-измерительной и управляющей системы распределения ресурсов на примере нефтепродуктообеспечения
Год: 2020

169. Ефремова Елена Сергеевна. Информационно-измерительная система воздушных сигналов дозвукового летательного аппарата на основе вихревого метода
Год: 2020

170. Табет Наиф Кайед Абдулла. Система автоматического контроля толщины парафиновых отложений в нефтепроводах на основе модифицированного теплового метода измерения
Год: 2020

171. Федотов Александр Васильевич. Гашение колебаний в распределенных упругих системах с использованием пьезоэлектрических сенсоров и актуаторов
Год: 2020

172. Іващенко Олена Валеріївна Агрегація каналів мережевого інтерфейсу багатопроцесорних обчислювальних систем із розширюваними сегментами обчислень
Год: 2020

173. Варшавский Ильяс Евгеньевич Алгоритмическое обеспечение адаптивных систем автоматического контроля со сжатием данных
Год: 2020

174. Юхно Александра Игоревна Интеллектуальная информационно-измерительная и управляющая система контроля дозирования хлорагента и содержания хлороформа в питьевой воде на станциях водоподготовки
Год: 2020

175. Ординарцева Наталья Павловна Повышение точности измерительных систем путем их калибровки в рабочих условиях
Год: 2020

176. Наимов Умеджон Розибекович Информационно-измерительная система оценивания координат и параметров движения беспилотных летательных аппаратов
Год: 2020

177. Арискин Евгений Олегович Панорамная система измерения параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с неподвижным приемником, кинематическим и аэрометрическим измерительными каналами
Год: 2020

178. Царёва Анна Вячеславовна Алгоритмическое обеспечение информационно-измерительной системы определения временных параметров шага человека
Год: 2020

179. Боргоякова Кристина Семёновна Методики библиометрических исследований документного потока в области экологии
Год: 2020

180. Мизюков Григорий Сергеевич Методы и алгоритмы семантической структуризации текстовой информации на основе логико-онтологических преобразований
Год: 2020

181. Гавриленко Світлана Юріївна Методи та засоби ідентифікації стану комп’ютерних систем критичного застосування для захис­ту інформації
Год: 2019

182. Морозова Елена Сергеевна. Алгоритмическая коррекция информационных сигналов в инклинометрических системах на основе верификации значений калибровочных параметров
Год: 2019

183. Самойлов Денис Юрьевич. Информационно-измерительная и управляющая система для интенсификации добычи нефти и определения обводненности продукции скважин
Год: 2019

184. Солдатов Антон Александрович. Информационно-измерительная система контроля функционирования комплекса многопараметрического энергопотребления на основе искусственной нейронной сети
Год: 2019

185. Щербакова Анна Алексеевна. Информационно-измерительная система идентификации компонентов, определения состава и детонационной стойкости топлива
Год: 2019

186. Зубко Ігор Анатолійович Удосконалення моделей і методу підвищення ефектив­ності компонентів функціонально-орієнтованих систем спеціального призначення
Год: 2019

187. Любарський Михайло Михайлович Квантові моделі та методи аналізу логічних Х-функцій
Год: 2019

188. Борецький Тарас Романович Розробка та реалізація методів обчислення елементарних функцій на основі програмних та апаратних засобів
Год: 2019

189. Булаковська Анна Олександрівна Комп’ютеризована система контролю трубопроводів з томографічним опрацюванням акустичних сигналів
Год: 2019

190. Рахма Мохаммед Кадім Рахма Моделі та методи побудови операційних вузлів для полів Галуа, що використовуються при криптогра­фічному захисті інформації на основі еліптичних кривих
Год: 2019

191. Бречко Вероніка Олександрівна Моделі та структури даних на основі асоціативної пам’яті для комп’ютерних систем проек­тування структур технологічних процесів
Год: 2019

192. Єгоров Сергій Вікторович Комп’ютеризована система діагностування та контролю параметрів елек­тронної апаратури
Год: 2019

193. Щербань Анастасія Павлівна Комп’ютеризована система моніторингу електрозабезпечення безпілотного літального апарату
Год: 2019

194. Купоросова Елена Серафимовна Автономная персональная информационно-измерительная система наземного позиционирования с коррекцией углов наклона по опорной поверхности
Год: 2019

195. Жданова Екатерина Николаевна Алгоритмическое обеспечение информационно-измерительной системы для оценки взаимного влияния территорий
Год: 2019

196. Лучкина Татьяна Александровна Алгоритмы автономной информационно-измерительной системы определения угловой ориентации, построенной на грубых датчиках
Год: 2019

197. Мотин Андрей Владимирович Волоконно-оптические датчики ускорения для информационно-измерительных систем ракетно-космической и авиационной техники
Год: 2019

198. Саяпова Линера Радиковна Информационно- измерительный и управляющий комплекс для интеллектуальных транспортных систем на базе инфо-телекоммуникационных технологий и средств спутниковых навигации
Год: 2019

199. Иночкин Федор Михайлович Измерение границ объектов по оптическим изображениям в условиях дифракционного размытия
Год: 2019

200. Горбатков Михаил Викторович Информационно-измерительная система контроля толщины покрытия в ходе процесса плазменно-электролитического оксидирования
Год: 2019ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)