Информатика и информационные процессы


Всего работ:46651. Поночовний Юрій Леонідович Методологічні основи та інформаційні технології забезпечення гарантоздатності інформаційно-керуючих систем з багатоцільовим обслуговуванням
Год: 2021

52. Веретюк Сергій Михайлович Підвищення ефективності управління життєвим циклом інформаційно-комунікаційних технологій
Год: 2021

53. Заспа Григорій Олександрович Концентрична інформаційна технологія організації цифрової трансформації освітньої діяльності закладів вищої освіти
Год: 2021

54. Сватко Віталій Володимирович Інтелектуальні методи та інформаційна технологія оптимізації процесів доставки вантажів у великих містах
Год: 2021

55. Таїф Мохамед Алі Моделі та методи реверсної інженерії генних регуляторних мереж на основі гібридних імунних систем
Год: 2021

56. Барбарук Ліна Вікторівна Моделі та метод обробки великих даних в інформаційно-аналітичних системах моніторингу водних об'єктів
Год: 2021

57. Сергієнко Анастасія Валентинівна Моделі та метод інформаційної технології ідентифікації номера чавуновізного ковша за його зашумленим фотозображенням
Год: 2021

58. Андруник Василь Адамович Інформаційні технології супроводу процесів навчання осіб з аутизмом
Год: 2021

59. Лупей Максим Іванович Інформаційна технологія аналізу й визначення авторської та стильової належності українськомовних текстів
Год: 2021

60. Командиров Олексій Вікторович Інтелектуальні засоби підтримки процесу оцінки технічного стану об'єктів будівництва
Год: 2021

61. Федоренко Микола Іванович Нейромережеві моделі та структури багаторівневої інформаційно-аналітичної системи для діагностування урологічних захворювань
Год: 2021

62. Булах Віталій Анатолійович Інформаційна технологія класифікації впорядкованих масивів даних із фрактальними властивостями методами машинного навчання
Год: 2021

63. Єфремов Костянтин Вікторович Платформа підтримки міждисциплінарних досліджень в Світовій системі даних
Год: 2021

64. Глухов Сергій Іванович Методологія побудови автоматизованої системи технічної діагностики радіоелектронної техніки на основі фізичного діагностування
Год: 2021

65. Грибков Сергій Віталійович Інформаційні технології прийняття рішень на основі модифікованих евристичних і еволюційних методів та алгоритмів для харчових підприємств
Год: 2021

66. Нечипорук Олена Петрівна Інформаційна технологія діагностування багаторівневих технічних систем
Год: 2021

67. Савченко Аліна Станіславівна Методи розподіленого управління корпоративними комп’ютерними мережами
Год: 2021

68. Фесенко Герман Вікторович Методологія та інформаційна технологія забезпечення надійного функціонування флотів безпілотних літальних апаратів систем моніторингу потенційно небезпечних об’єктів
Год: 2021

69. Чередніченко Ольга Юріївна Методологічні основи створення інтелектуальної інформаційної технології моніторингу актуальних даних в системах управління
Год: 2021

70. Пєвнєв Володимир Яковлевич Методологічні основи контролю та забезпечення цілісності інформації в інфокомунікаційних системах
Год: 2021

71. Мулеса Оксана Юріївна Інформаційна технологія прогнозування та клієнтоорієнтованої оптимізації кадрового складу закладів охорони здоров’я
Год: 2021

72. Величко Віталій Юрійович Науково-технологічні основи знання-орієнтованої обробки природномовних текстів та її застосування
Год: 2021

73. Добровольський Геннадій Анатолійович Модель, метод та інформаційна технологія відбору наукових публікацій у процесі підготовки бібліографічного покажчика
Год: 2021

74. Гончар Андрій Володимирович Онтологія трансдисциплінарної консолідації 3D-панорам
Год: 2021

75. Манєва Росіца Іліянова Моделі, методи та інформаційні технології інтелектуального аналізу бізнес-процесів
Год: 2021

76. Мурадова Вюсаля Худашірін кизи Моделі та інструментальні засоби для експертного оцінювання якості знань в системах дистанційного навчання
Год: 2021

77. Дехтяр Марина Михайлівна Інформаційні моделі та метод управління енергоефективністю дорожньо-ремонтних робіт
Год: 2021

78. Федоров Антон Ігоревич Моделі, методи та інформаційна технологія підтримки процесів керування вантажними операціями контейнеровозів
Год: 2021

79. Паламарчук Ігор Володимирович Моделі, методи та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень з управління рухом морських суден при маневруванні
Год: 2021

80. Левківський Руслан Миколайович Моделі і методи динамічного планування спільного руху безпілотних апаратів в процесі промислового рибальства
Год: 2021

81. Сіряк Ростислав Вікторович Моделі та метод інформаційної технології людино-машинної взаємодії з використанням жестів
Год: 2021

82. Буслов Павло Володимирович Моделі та методи диференціації даних консолідованої інформації для систем підтримки рішень
Год: 2021

83. Пустоваров Володимир Володимирович Інформаційна технологія розробки системи підтримки прийняття рішення про розпізнавання будівель на космічних та аерофотознімках
Год: 2021

84. Базака Юрій Анатолійович Моделі, методи та інформаційна технологія підвищення ефективності тестування розподілених систем
Год: 2021

85. Бородиня Віталій Віталійович Інформаційна інтелектуальна система діагностики технічного стану будівель
Год: 2021

86. Коршунов Микола В’ячеславович Інформаційна технологія дворівневого управління польотом повітряного судна у вертикальній площині
Год: 2021

87. Волошенюк Дмитро Олександрович Інформаційна технологія керування посадкою літальних апаратів за віртуальними криволінійними траєкторіями
Год: 2021

88. Іскандарова-Мала Анастасія Оруджівна Інформаційна технологія забезпечення контролю якості знань
Год: 2021

89. Комарницький Олег Олександрович Методи та моделі вдосконалення транспарентної технології таємного інтернет-голосування
Год: 2021

90. Соколова Наталя Олегівна Інформаційна технологія автоматизованого розпізнавання будівель на фотограмметричних зображеннях високого просторового розрізнення
Год: 2021

91. Зарицький Олександр Васильович Технологія побудови моніторингу регіональних ресурсів на основі ранжування інформаційних систем управління територіями
Год: 2021

92. Піднебесна Галина Анатоліївна Онтологічні моделі інтелектуалізації процесу конструювання інструментальних засобів розв’язання задач індуктивного моделювання
Год: 2021

93. Волощук Роман Васильович Інформаційна технологія розв’язання задач інтегрального оцінювання та прогнозування стану економічної безпеки держави
Год: 2021

94. Токова Олена Володимирівна Комп’ютерна технологія розв’язання задач індуктивного моделювання процесів охолодження металевих ливарних виробів
Год: 2021

95. Галушко Дмитро Олександрович Управління якістю послуг у корпоративній ІТ-інфраструктурі
Год: 2021

96. Денисенко Андрій Володимирович Інформаційна технологія візуалізації функціонування складних систем на базі дискретно-безперервних мереж
Год: 2021

97. Шевченко Аліна Віталіївна Методи управління запасом функціональної стійкості інформаційних систем на основі моделей комп’ютерних епідемій
Год: 2021

98. Перепеліцин Сергій Олександрович Технологія налаштовування радіомережі в умовах завад інтеграцією маршрутизації та самонавчання
Год: 2021

99. Духновська Ксенія Костянтинівна Сервіс-орієнтована технологія моделювання термофізіологічного стану людини
Год: 2021

100. Катков Юрій Ігорович Методи, моделі та технології оцінки критичних ситуацій в інтелектуальній інформаційній інфраструктурі на основі когнітивних методів
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)