Информатика и информационные процессы


Всего работ:466151. Товстокоренко Олег Юрійович Моделі та інструментальні засоби розробки та супроводу варіабельних компонентів програмного забезпечення систем «Розумний будинок»
Год: 2021

152. Шеханін Кирил Юрійович Розробка та аналіз стеганографічних методів приховування даних в структуру файлових систем
Год: 2021

153. Радюк Павло Михайлович Інформаційна технологія раннього діагностування пневмонії за індивідуальним підбором параметрів моделі класифікації медичних зображень легень
Год: 2021

154. Лобачев Іван Михайлович Моделі та методи підвищення ефективності розподілених трансдюсерних мереж на основі машинного навчання та периферійних обчислень
Год: 2021

155. Лебединський Андрій Володимирович Моделі, методи та інформаційна технологія дистанційного контролю технічних об’єктів з нестаціонарними сигналами
Год: 2021

156. Комаров Олександр Володимирович Моделі та методи динамічного музичного синтезу на основі генетичного підходу
Год: 2021

157. Циганенко Олексій Сергійович Моделі та методи підвищення якості обслуговування інформаційних систем
Год: 2021

158. Жеваго Олександр Олександрович Моделювання і аналіз процесів розробки та налагодження комп’ютерних програм
Год: 2021

159. Надеран Марьям Гібридна згорткова мережа для обробки зображень та медичної діагностики
Год: 2021

160. Бутенко Олександр Валерійович Автоматизована система керування установкою піролізу на основі ідентифікації складу твердих побутових відходів
Год: 2021

161. Муратов Віктор Володимирович Удосконалення дослідження технологічних процесів, пристроїв і систем на основі планування експерименту
Год: 2021

162. Тимченко Борис Ігорович Нейромережеві методи аналізу планарних зображень в системах автоматизованого скринінгу
Год: 2021

163. Шепіта Петро Ігорович Моделі інформаційної технології комплексного супроводу замовлень на поліграфічних підприємствах
Год: 2021

164. Митрофанов Олександр Вячеславович Автоматизація процесу керування термічним обробленням окатишів на конвеєрній машині на основі методології нечіткої логіки
Год: 2021

165. Римша Андрей Сергеевич. Метод и алгоритмы управления рисками информационной безопасности АСУ ТП критических инфраструктур
Год: 2021

166. Смирнов Станислав Игоревич. Методика проведения расследования киберинцидента на основе автоматизированного анализа событий безопасности домена
Год: 2021

167. Грызунов Виталий Владимирович. Адаптивное управление доступностью ресурсов геоинформационной системы критического применения в условиях деструктивных воздействий
Год: 2021

168. Козин Иван Сергеевич. Метод обеспечения безопасности данных при их обработке в блокчейн-системе за счёт применения искусственных нейронных сетей
Год: 2021

169. Чебанюк Олена Вікторівна Наукові основи повторного використання артефактів розробки програмного забезпечення у доменній інженерії
Год: 2020

170. Лисенко Сергій Миколайович Методологічні основи та інформаційна технологія забезпечення резильєнтності комп’ютерних систем в умовах кіберзагроз
Год: 2020

171. Жаріков Едуард В’ячеславович Інформаційна технологія управління ІТ-інфраструктурою хмарного центру оброблення даних
Год: 2020

172. Захожай Олег Ігорович Моделі, методи та інформаційна технологія гібридного розпізнавання образів для консолідованої обробки неоднорідних даних в складних системах
Год: 2020

173. Собчук Валентин Володимирович Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем підприємств в умовах впливу дестабілізуючих факторів
Год: 2020

174. Коробов Артем Геннадійович Моделі і методи інформаційної технологій автономного відеомоніторингу місцевості безпілотним літальним апаратом
Год: 2020

175. Мединська Тетяна Миколаївна Інформаційні технології оцінювання якості бізнес-процесів
Год: 2020

176. Петрова Ольга Анатоліївна Інформаційна технологія оцінювання надійності систем позиціонування та навігації всередині приміщення
Год: 2020

177. Дуда Олексій Михайлович Інформаційні технології супроводу процесів у міських ресурсних та соціокомунікаційних мережах
Год: 2020

178. Башинська Ольга Олександрівна Інформаційна технологія оцінки якості безпілотних авіаційних комплексів за даними технічної діагностики
Год: 2020

179. Лактіонов Олександр Ігорович Інформаційна технологія оцінювання якості підготовки операторів верстатів з числовим програмним керуванням
Год: 2020

180. Нікуліна Олена Миколаївна Методи, моделі та інформаційна технологія оптимізації управління складними динамічними системами (на прикладі енергоблоку АЕС)
Год: 2020

181. Сенько Антон Олександрович Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень для процесу подрібнення на основі непрямого визначення міцності руди
Год: 2020

182. Приймак Наталія Василівна Інформаційна технологія пошуку асоціативних правил щодо тривалості розробки програмного забезпечення
Год: 2020

183. Татієвський Дмитро Миколайович Інформаційна технологія моделювання керованого руху роботизованих систем
Год: 2020

184. Мазурець Олександр Вікторович Інформаційна технологія автоматизованого структурування навчальних матеріалів та створення тестів для адаптивного контролю рівня знань
Год: 2020

185. Михайлюк Сергій Миколайович Інформаційна технологія оцінки техногенної безпеки життя людини
Год: 2020

186. Завгородня Ганна Анатоліївна Моделі, методи та інформаційна технологія підвищення надійності об’єкта техногенної небезпеки
Год: 2020

187. Бєгун Василь Васильович Методологічні основи інформаційної технології управління безпекою на основі ризик-орієнтованого підходу
Год: 2020

188. Цюцюра Микола Ігорович Інформаційні технології гармонізації зрівноваженого освітнього простору
Год: 2020

189. Морозова Ольга Ігорівна Методологічні основи інформаційної технології здобуття професійних знань в дуальній системі підготовки фахівців
Год: 2020

190. Тецький Артем Григорович Методи інформаційної технології забезпечення кібербезпеки систем керування вмістом при створенні Web-застосунків
Год: 2020

191. Істоміна Наталія Миколаївна Інформаційна технологія аналізу енергетичних процесів і оптимізації керування вентильно-індукторними двигунами
Год: 2020

192. Кавац Юрій Віталійович Інформаційні технології обробки та дешифрування оптичних і радарних супутникових зображень
Год: 2020

193. Дмітрієв Олег Миколайович Інформаційна технологія та методи підтримки прийняття рішень при ситуаційному аналізі повітряної обстановки
Год: 2020

194. Беженар Роман Васильович Інформаційні технології моделювання забруднення водних екосистем для комп’ютерної підтримки рішень з радіаційної безпеки
Год: 2020

195. Муха Артем Андрійович Моделі, методи та технічні засоби створення гарантоздатних керуючих комп’ютерних систем критичного призначення з двоканальною структурою обробки даних
Год: 2020

196. Олійник Юрій Олександрович Інформаційна технологія аналізу текстових потоків даних
Год: 2020

197. Доброродня Ганна Сергіївна Модель та метод інформаційної технології діагностування порушення енергетичного балансу людини
Год: 2020

198. Нестеренко Олександр Васильович Методологія побудови автоматизованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення адміністративного управління
Год: 2020

199. Ахмеш Тамем Моделі і методи поведінкового робочого контролю розподілених систем моніторингу та діагностування на основі мереж Петрі
Год: 2020

200. Гаврилишин Олена Богданівна Інформаційна технологія формування та прогнозування якості оцифровування стародруків
Год: 2020ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)