Заказать диссертацию


Всего работ:459
Сортировать по: названию | году81. Зєйнієв Тєймур Гідаятович Моделі та методи інформаційної технології аналізу бізнес-процесів у функціонально-орієнтованій організації в умовах невизначеності
Год: 2019

82. Теслюк Тарас Васильович Методи та засоби збору і опрацювання даних в системах управління енергоефективністю підприємства
Год: 2019

83. Поточняк Яна Володимирівна Моделі, методи та інформаційна технологія створення словників предметної області для побудови інформацій­них систем
Год: 2019

84. Грабовська Наталія Романівна Інформаційні технології тривимірної реконструкції зображень металографічних дефектів для ламбертівської моделі відбиття світла
Год: 2019

85. Негоденко Олена Василівна Методи та мо­делі обробки інформації в ІоТ мережах на основі сплайн- фільтрів
Год: 2019

86. Ільїн Олег Олександрович Інформаційна техно­логія управління підготовкою конкурентоздатного випускника вищого навчального закладу на основі когнітивного моделювання
Год: 2017

87. Січевська Оксана Іванівна Інформаційні техно­логії формування якості планування та художньо-тех­нічного оформлення книжкових видань
Год: 2019

88. Деркач Марина Володимирівна Моделі та метод інформаційної технології забезпечення функціонування системи моніторингу міського транспорту
Год: 2019

89. Герасименко Костянтин Васильович Інформаційна технологія подавления завад супутни- ковій радіонавігаційній системі на основі адаптивної просторової фільтрації
Год: 2019

90. Нестеров Максим Володимирович Інформаційна технологія підвищення продуктивності баз даних бізнес-критичних систем
Год: 2019ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины