Заказать диссертацию


Всего работ:459
Сортировать по: названию | году41. Жарікова Марина Віталіївна Методологічні основи геоінформаційної технології підтримки прийняття рішень в природно-техногенних системах за умов руйнівних про­цесів
Год: 2018

42. Бондарчук Андрій Петрович Методологічні основи іденти­фікації та управління об’єктами інформаційної гетероген­ної мережі на основі самоорганізації
Год: 2018

43. Бичков Олексій Сергійович Інфор­маційні технології аналізу та синтезу неперервно-дискрет­них інформаційних систем і процесів на основі нечітких гібридних автоматів
Год: 2018

44. Шушура Олексій Миколайович Методологічні основи побудови інформа­ційних технологій для автоматизації управління складни­ми системами на принципах нечіткої логіки
Год: 2018

45. Сторчак Каміла Павлівна Методологічні основи по­будови інформаційної мережі на основі супутникової бага­тофункціональної кластерної системи
Год: 2018

46. Гайдур Галина Іванівна Моделі, методи та інфор­маційна технологія побудови функціонально стійкої інте­лектуальної мережі
Год: 2019

47. Прищепа Сергій Вікторович Інформаційна технологія екстрагування нових подій на основі лінгвомережевого аналізу у глобальних мере­жах
Год: 2018

48. Піх Ірина Всеволодівна Методологічні основи інформаційних техно­логій формування та прогностичного оцінювання якості книжкових видань
Год: 2018

49. Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості розподілених ін­формаційних систем до кібернетичних загроз
Год: 2018

50. Зибін Сергій Вікторович Методологія інформаційно-аналітичної під­тримки систем обробки інформації для прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины