Информатика и информационные процессы


Всего работ:4661. Роїк Павло Дмитрович Метод підвищення узгодженості експертних оцінок при підтримці прийняття рішень
Год: 2024

2. Сабат Володимир Іванович Методологічні основи інформаційних технологій захисту документообігу в ієрархічних автоматизованих системах управління
Год: 2024

3. Шишацький Андрій Володимирович Інтелектуальні методи управління засобами завадозахисту систем радіозв’язку в умовах дестабілізуючих впливів
Год: 2024

4. Гнатчук Єлизавета Геннадіївна Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень з врахуванням цивільно-правових підстав
Год: 2024

5. Лях Ігор Михайлович Методологічні основи інформаційної технології обробки даних експресії генів та їх застосування в галузі біоінформатики
Год: 2024

6. Долгих Сергій Миколайович Інформаційна технологія розпізнавання мережевих даних Інтернет на основі генеративних нейромережевих моделей
Год: 2023

7. Бабич Сергій Васильович Інформаційна технологія складання розкладу занять згідно перманентної декомпозиції
Год: 2023

8. Замрій Ірина Вікторівна Інформаційна технологія забезпечення функціональної стійкості інформаційної системи закладу вищої освіти
Год: 2023

9. Ясінська-Дамрі Людмила Михайлівна Теоретичні та практичні засади інформаційної технології обробки даних експресії генів у системах діагностики складних об’єктів
Год: 2023

10. Шокарев Андрій Вікторович Інформаційно-апаратне забезпечення усунення кренів багатоповерхових будівель
Год: 2023

11. Калініна Ірина Олександрівна Моделі та інформаційні технології ймовірнісностатистичного аналізу нелінійних нестаціонарних процесів в задачах машинного навчання
Год: 2023

12. Кудряшова Альона Вадимівна Методологічні основи інформаційних технологій формування й оцінювання якості післядрукарських процесів та рівня зацікавленості книгою
Год: 2023

13. Прилепа Дмитро Вікторович Інформаційно-екстремальна інтелектуальна технологія діагностування емоційно-психічного стану людини
Год: 2023

14. Гофман Максим Викторович. Устойчивое цифровое маркирование в аудиостегосистемах с множественным входом и множественным выходом
Год: 2023

15. Абрамова Евгения Сергеевна. Методы формирования беспроводных каналов связи воздушно-подводных систем лазерным излучением
Год: 2023

16. Пантюхин Игорь Сергеевич. Методика и методы обеспечения аудита средств вычислительной техники для расследования компьютерных инцидентов
Год: 2023

17. Кудинов Игорь Алексеевич. Многопользовательская мультиспектральная информационная система панорамного обзора
Год: 2023

18. Мурынин Александр Борисович. Методы анализа данных дистанционных измерений для исследования объектов земной поверхности и океана
Год: 2023

19. Терейковська Людмила Олексіївна Методологія автоматизованого розпізнавання емоційного стану слухачів системи дистанційного навчання
Год: 2022

20. Смородін Андрій Вячеславович Методи навчання нейронних мереж на основі нелінійної динаміки
Год: 2022

21. Мартиненко Олександр Сергійович Методи моніторингу вимог проектів та програм з урахуванням ресурсних обмежень
Год: 2022

22. Манзюк Едуард Андрійович Теоретичні та прикладні засади інтелектуальної інформаційної технології отримання довірчих рішень за людиноцентрованим підходом
Год: 2022

23. Мінгальова Юлія Ігорівна Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики
Год: 2022

24. Дегтярьова Анастасія Олегівна Вибір і оптимізація надійних структур інформаційно-управляючих систем на транспорті
Год: 2021

25. Татарченко Єгор Сергійович Моделі, методи та інформаційна технологія підтримки рішень в системі управління ІТ проектами
Год: 2021

26. Пасько Роман Миколайович Інтелектуальна система підтримки судових будівельно-технічних експертиз
Год: 2021

27. Зимовець Вікторія Ігорівна Моделі та методи інформаційної технології функціонального діагностування багатоканатної шахтної підйомної машини
Год: 2021

28. Годлевський Ігор Михайлович Моделі, методи та інформаційна технологія синтезу організаційної структури системи управління логістикою дистрибуції
Год: 2021

29. Ковтун В’ячеслав Васильович Інформаційні технології для підвищення гарантоздатності інформаційних систем критичного застосування із автентифікацією суб’єкта за голосом
Год: 2021

30. Шуляков Владислав Миколайович Інтелектуальна інформаційна система для управління динамічним нелінійним об’єктом на основі нейро-фаззі блоків управління
Год: 2021

31. Назірова Тетяна Олександрівна Моделі та методи інтерпретації даних у інформаційних системах з неповною інформацією
Год: 2021

32. Кузьменко Лідія Володимирівна Інформаційна технологія для створення перспективних гарантоздатних автоматизованих систем управління об’єктами критичної інфраструктури
Год: 2021

33. Гордєєв Олександр Олександрович Методологічні основи та інформаційна технологія профілє-орієнтованого оцінювання якості програмного забезпечення людино-комп'ютерних систем
Год: 2021

34. Жебки Вікторії Вікторівни Методологічні основи управління функціонально стійкою гетерогенною телекомунікаційною мережею зі змінною структурою в умовах впливу дестабілізуючих чинників
Год: 2021

35. Складанний Павло Миколайович Моделі і методи забезпечення імітостійкості та конфіденційності в системах обробки інформації
Год: 2021

36. Лисецький Тарас Миколайович Інформаційна технологія календарного та оперативного планування в системах з мережевим представленням технологічних процесів
Год: 2021

37. Оксанич Ірина Григорівна Методологічні основи та інформаційна технологія динамічного розподілу виконавчих ресурсів в організаційно-технічних системах
Год: 2021

38. Горбатюк Владислав Сергійович Інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних часових рядів на основі нейронних мереж
Год: 2021

39. Шевчук Олексій Васильович Моделі інформаційної технології процесів суміщення фарб в рулонних друкарських машин
Год: 2021

40. Калитка Мирон Іванович Інформаційна технологія визначення технологічно необхідного фарбозаповнення для підвищення точності налагодження офсетних машин
Год: 2021

41. Шатний Сергій В'ячеславович Інформаційна технологія обробки та аналізу кардіосигналів з використанням нейронної мережі
Год: 2021

42. Дубовик Денис Дмитрович Інформаційна технологія оцінки замулювання штучних водосховищ
Год: 2021

43. Груша Володимир Михайлович Інформаційна технологія обробки даних від хлорофіл-флуорометричних сенсорів
Год: 2021

44. Вєчерковська Анастасія Сергіївна Інформаційна технологія управління виробництвом фільтруючих поліпропіленових волокнистих елементів
Год: 2021

45. Бойко Володимир Володимирович Інформаційна технологія організації логістичних систем автоматизованого управління та безпеки руху міського пасажирського транспорту
Год: 2021

46. Кузнєцов Владислав Олександрович Моделювання і розпізнавання емоційних складових на обличчі людини
Год: 2021

47. Швед Альона Володимирівна Моделі і методи нормативної теорії синтезу інформаційних технологій в умовах наявності НЕ-факторів різної природи
Год: 2021

48. Кучанський Олександр Юрійович Методологія формування інформаційних просторів суб’єктів наукової діяльності у сталому розвитку закладів вищої освіти
Год: 2021

49. Комар Мирослав Петрович Методологічні основи інформаційної технології інтелектуального аналізу та обробки великих даних
Год: 2021

50. Терентьєв Олександр Миколайович Моделі, методи та інформаційні технології прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в умовах невизначеності
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)