Всемирная история


Всего работ:278101. Юнгер Михайло Беллович Антикомуністична опозиція в Угорщині (1968 - 1990 рр.)
Год: 2018

102. Волонтир Олена Олександрівна Політика польської влади у галузі освіти у Волинському воєводстві (1921 - 1939 pp.)
Год: 2018

103. Котляров Петро Миколайович Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона
Год: 2018

104. Буглай Наталя Михайлівна Формування зовнішньополітичної стратегії та реалізація пріоритетних напрямів зовнішньої політики Республіки Польща (1995 - 2005 pp.)
Год: 2018

105. Пархоменко Марія Вікторівна Повсякден­не життя візантійського Херсонеса-Херсона (IV - X ст.)
Год: 2018

106. Гарькавченко Катерина Геннадіївна Територіально-політичний поділ світу в 90-х pp. XX - на початку XXI ст.: боротьба за Арктику
Год: 2018

107. Кожушко Аліна Миколаївна Реформування Організації Об’єднаних Націй та розвиток міжнародних відносин у 90-х pp. XX - на початку XXI ст.
Год: 2018

108. Панарін Олександр Євгенійович Міграція російських старообрядців (друга половина XVII - початок XX століття)
Год: 2018

109. Слободян Станіслав Олегович Політика радянської влади у сфері шкільної історичної освіти у 1917 - 1941 рр.
Год: 2018

110. Гладишук Сергій Олександрович Становлення польської адміністрації в Західній Волині у 1919 - 1921 роках: державно-правові та суспіль­но-політичні аспекти
Год: 2018

111. ГОРОПАХА СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ ІНТЕГРАЦІЯ РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (1992-2013 рр.)
Год: 2018

112. Ковальчук Марія Вікторівна Суспільно-політичний устрій Османської імперії XVI ст. на основі султанських канун-наме
Год: 2017

113. Удовік Віолетта Володимирівна Японсько-українські відносини (1991 - 2016 рр.)
Год: 2017

114. Бевзюк Євгеній Володимирович Становлення націо­нальної ідентичності чехів, словаків і лужицьких сербів наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.
Год: 2017

115. Іванов Олег Володимирович Зовнішня політика і дипломатія Мао Цзедуна: історичний аспект (1945 - 1976 рр.)
Год: 2017

116. Тимчук Ілля Ілліч Становлення та особливості розвитку церковно-ре­лігійних інституцій в Новгородській землі (1132 - 1348)
Год: 2017

117. Калініченко Віталій Андрійович Військово-політичні аспекти розвитку Першої Болгарської держави в IX - першій чверті X ст.
Год: 2017

118. Швець Володимир Валентинович Військово-адміністративна та наукова діяльність генерала М. О. Домонтовича
Год: 2017

119. Бака Віталій Олександрович. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ ТА ЇЇ РОЗПАД (ГРУДЕНЬ 1989 – 1992 рр.)
Год: 2017

120. КИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ. ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПОДНІПРОВ’Я В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУР СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Год: 2017

121. Прищепа Тетяна Миколаївна . Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878 – 1915 рр.)
Год: 2017

122. КОВАЛЬ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ. ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ТА СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГНЕЯ ПОМПЕЯ ВЕЛИКОГО
Год: 2017

123. МІНГАЗУТДІНОВА ГАЛИНА ІГОРІВНА. ПОЛІТИТКА США ЩОДО ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ (1993 – 2015 рр.)
Год: 2017

124. Давтян Давід Альбертович Громадсько-політична діяльність вірмен Північно­го Причорномор’я (1778 - 1920 рр.)
Год: 2017

125. Луценко Сергій Михайлович Німецькі колоніальні співтовариства в Африці: формування і повсякденне життя (1884 - 1918 pp.)
Год: 2017

126. Малець Олександр Омелянович Міжнародні ліві об'єднання в першій третині XX ст.: організаційна структура, напрями діяльності
Год: 2017

127. Волков Володимир Олегович Українська діаспора у Російській федерації: інституційний, соціально-економічний та культурний аспекти (1991 - 2010 pp.)
Год: 2017

128. Ганул Антон Миколайович Адміністративно-господар­ська діяльність генерала Івана Хорвата в Новій Сербії (1751 - 1786)
Год: 2017

129. Годлевський Максим Сергійович Силові і несилові засоби в зовнішній політиці ад­міністрацій Барака Обами
Год: 2017

130. Яворський Андрій Анатолійович Прикарпатський національний уні­верситет імені Василя Стефаника»: «Професійні громад­ські об’єднання українських емігрантів у Чехословаччині (1923 - 1939 рр.)
Год: 2017

131. Тортіка Марія Валеріївна Центризм у соціал-демократичному русі Болгарії в контексті східноєвропейської соціалістичної практики (кін. XIX - поч. XX ст.)
Год: 2017

132. Крюков Андрій Володимирович Польська аграрна колонізація в Галичині (1919 - 1939 рр.)
Год: 2017

133. Тюкалов Михайло Володимирович «Мосульське питання» в політи­ці Великої Британії на Близькому Сході (1918 - 1929 рр.)
Год: 2017

134. Костюк Олег Анатолійович Зовнішньополітичні орієнтири України у російській суспільно-політичній думці 1990-х рр.
Год: 2017

135. Печиборщ Вікторія Юріївна Політика «збройного нейтралітету» Швейцарії у роки Другої світової війни (1939 - 1945): військово-полі­тичний та соціально-економічний аспекти
Год: 2017

136. Бургаз Юлія Володимирівна Роль університетів Російської імперії у формуванні радикально-революційних настроїв студентів (друга половина XIX - початок XX ст.)
Год: 2017

137. Набока Олександр Вікторович Політика США в Східній Азії в 30 - 70-х рр. XIX ст.
Год: 2017

138. Покляцька Валерія Валеріївна Еволюція “образу ворога” в американсько-радянських відносинах у 1979 - 1991 рр.
Год: 2017

139. Усатенко Ігор Андрійович Соціально-політичний розвиток капіталістичного суспільства в концепції І. Валлерстайна
Год: 2017

140. Мельничук Ольга Вікторівна Німецько-українське співробітництво у гуманітарній сфе­рі (1990-і рр. - поч. XXI ст.)
Год: 2017

141. Хомич Марина Олександрівна Польська Автокефальна Православна Церква у 1945 р. - на почат­ку XXI ст.: інституційний розвиток та культурна діяльність
Год: 2017

142. Чучко Дмитро Костянтинович Державно-церков­ні відносини в Молдавському князівстві (1538 - 1859 рр.)
Год: 2017

143. Погребенник Андрій Іванович Духовно-світоглядні засади народно-релігійних рухів на Півдні Франції у XII - XIV ст.
Год: 2017

144. Філь Юлія Сергіївна Формування вестернізованих індуських політичних еліт у Північній Індії (1858 - 1921 рр.)
Год: 2017

145. Усольцева Марія Миколаївна Рух за со­ціальні реформи у телугу- й таміломовному ареалах пре­зидентства Мадрас у колоніальній Індії (1869 - 1930 рр.)
Год: 2017

146. Грицай Світлана Яківна Соціальна політика Росій­ської Федерації: становлення та етапи розвитку (1991 - 2011 рр.)
Год: 2017

147. КУДІНА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В БІЛОРУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ГРУДЕНЬ 1918 – ГРУДЕНЬ 1922 РР.)
Год: 2016

148. КОШОВИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ. РЕФОРМИ ШАН ЯНА
Год: 2016

149. ГВОЗДКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЗИЦІЇ США ЩОДО ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РОСІЇ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ (1991-2014 РР.)
Год: 2016

150. ВЕЛИЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА. ВІДНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ НІМЕЧЧИНИ В 1945 – 1949 РР.
Год: 2016


[1] [2] [3] [4] [5] [6]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)