Всемирная история


Всего работ:278151. Ващук Людмила Вікторівна. «Ренесансний правитель: образ Франциска І Валуа за його ордонансами та свідченнями сучасників»
Год: 2016

152. ТАТАРИНОВ ІВАН ЄВГЕНОВИЧ. МОБІЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ БЕССАРАБСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914 – 1917 рр.)
Год: 2016

153. Охріменко Олександр Святославович. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ МІСТ АНГЛІЇ ХІ-ХІІІ СТ.
Год: 2016

154. Черняєв Валерій Сергійович. Військово-морська політика США 1909-1922 рр.
Год: 2016

155. ЗАПЛЕТНЮК ОЛЬГА АНДРІЇВНА. ЦАРСЬКА ВЛАДА В ЄГИПТІ ПЕРІОДУ ПРАВЛІННЯ ЕХНАТОНА
Год: 2016

156. Золотарьова Яна Iгорiвна. Права людини у полiтицi США щодо СРСР (1970-тi - початок 1990-х рр.)
Год: 2016

157. ЛУКАЧ ІЛОНА БЕЙЛІВНА. ДОКТРИНА МОНРО В ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ США (1895-1917 рр.)
Год: 2016

158. КОВБАСЮК СТЕФАНІЯ АНДРІЇВНА. ПОПУЛЯРНА КУЛЬТУРА РАННЬОМОДЕРНИХ НІДЕРЛАНДІВ (1480-ті – 1580-ті рр.)
Год: 2016

159. Бутенко Яніна Миколаївна. Гуманістичні засади діяльності Папи Римського Іоанна Павла II (1978-2005 рр.)
Год: 2015

160. Вялова Юлія Вікторівна. Суспільно-політична, наукова та публіцистична діяльність Леона Василевського (1870-1936 рр.)
Год: 2015

161. Ганцян Роман Юрійович. Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині XX століття
Год: 2015

162. Діденко Вікторія Петрівна. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці XX - на початку XXI століття
Год: 2015

163. Котлярова Катерина Миколаївна. Superstitiones в суспільно-політичних практиках Стародавнього Риму (I ст. до Р.Х. - III ст. від Р.Х.)
Год: 2015

164. Купин Леся Ярославівна. Імміграційна політика Франції (1919-1939 рр.)
Год: 2015

165. Литовченко Владлена Володимирівна. Роль ЮНЕСКО в охороні та збереженні культурної спадщини в Україні (1954-2010 рр.)
Год: 2015

166. Луценко Сергій Михайлович. Німецькі колоніальні співтовариства в Африці: формування і повсякденне життя (1884-1918 рр.)
Год: 2015

167. Мосорко Мар'яна Іванівна. Повсякденне життя польського населення Галичини в 1939 - 1944 рр.
Год: 2015

168. Мухін Євген Олександрович. Інтеграція Словацької Республіки до Європейського союзу
Год: 2015

169. Омельковець Олександр Ярославович. Громадсько-політична, інформаційна та видавнича діяльність осередків "Смолоскип" у Франції і США (1950 - 1980-ті роки)
Год: 2015

170. Потульницький Георгій Володимирович. Козацький чинник в дипломатичній та інтелектуальній діяльності французьких еліт (1729-1789 рр.)
Год: 2015

171. Прігарін Олександр Анатолійович. Формування етноконфесійної спільноти росіян-старообрядців у Нижньому Подунав'ї (друга половина XVIII - перша половина XIX ст.)
Год: 2015

172. Роменський Олександр Олександрович. Русь у зовнішній політиці Візантії в останній чверті X ст.
Год: 2015

173. Саган Галина Василівна. Суспільно-культурні зв'язки Югославії та України (1918 - 1991 рр.)
Год: 2015

174. Садикова Вікторія Вікторівна. Британсько-радянські відносини (1979 - 1991 рр.)
Год: 2015

175. Скопова Олена Іванівна. Криза конституційно-монархічного ладу в Іспанії (1918 - 1930 рр.)
Год: 2015

176. Слободян Наталія Володимирівна. Зовнішня політика Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації в Перській затоці (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)
Год: 2015

177. Сорочан Катерина Сергіївна. Продовольство, сировина і реміснича продукція у Візантії IV-IX ст.: професійна спеціалізація у виробництві та торгівлі
Год: 2015

178. Таранець Сергій Васильович. Старообрядство в соціокультурному просторі Російської імперії наприкінці XVII - на початку XX століття
Год: 2015

179. МІНЯЙЛО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА. КОЛЕГІЯ ВЕСТАЛОК У РЕЛІГІЙНОМУ ТА ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ДАВНЬОГО РИМУ (VIII ст. – 27 р. до Р.Х.)
Год: 2015

180. ГЕОРГІЄВА МАРІЯ ДМИТРІВНА. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ БОЛГАРІЇ (1944 – 1989 РР.)
Год: 2015

181. ХАН ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В РАМКАХ УЧАСТІ У БОЛОНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ (2003-2010 роки)
Год: 2015

182. Крижевський Антон Васильович. Антикознавство в Університеті Св. Володимира (1934-1919 рр.)
Год: 2015

183. Котлярова Катерина Миколаївна. Superstitiones в суспільно-політичних практиках Стародавнього Риму (І ст. до Р.Х. - ІІІ ст. від Р.Х.)
Год: 2015

184. Єремєєв Павло Вікторович. Старообрядці Харківської губернії (1825 - 1917): соціальна структура та кількісні характеристики
Год: 2014

185. Іванова Віра Олексіївна. Військова, науково-публіцистична та громадська діяльність М. І. Драгомирова (1830-1905)
Год: 2014

186. Балицький Олексій Юрійович. Соціокультурна трасформація міст Бессарабії ( XIX - початок XX ст.)
Год: 2014

187. Вовчук Людмила Анатоліївна. Діяльність консулів іноземних держав у чорноморсько-азовських портах Російської імперії (кінець XVIII - початок XX ст.)
Год: 2014

188. Воловик Ольга Володимирівна. Вплив аномальних явищ природи на соціально-економічне життя Російської імперії XVIII ст.
Год: 2014

189. Годлевська Валентина Юріївна. Іспанія в роки правління Іспанської соціалістичної робітничої партії: внутрішньополітичний, соціально-економічний та культурний розвиток (1982-1996 рр.)
Год: 2014

190. Городня Наталія Данилівна. Регіональна політика США у Східній Азії (1989- 2013 рр.)
Год: 2014

191. Демченко Олександр Петрович. Країни Причорномор'я у зовнішній політиці Великої Британії (1917-1920 рр.)
Год: 2014

192. Дмитрієва Оксана Євгенівна. Чеські та словацькі військовополонені у Росії: гуманітарний аспект (1914-1918 рр.)
Год: 2014

193. Зайченко Ірина Анатоліївна. Утворення "єврейського національного осередку" в Палестині 1882-1923 рр.
Год: 2014

194. Залєвський Віталій Вадимович. Завершальний етап звільнення території СРСР у висвітленні мемуарів представників сухопутних військ РСЧА (грудень 1943 - листопад 1944 рр.)
Год: 2014

195. Клим'юк Уляна Богданівна. Ідея польської державності в суспільно-політичному житті Галичини в роки Першої світової війни
Год: 2014

196. Ковальчук Станіслав Васильович. Діяльність партії конституційних демократів напередодні та в період першої російської революції (1903 - 3 червня 1907 рр.)
Год: 2014

197. Корсак Роман Володимирович. Українсько-чеські відносини у трансформаційних процесах Центрально-Східної Європи: торговельно-економічний контекст співпраці (2000-2012 рр.)
Год: 2014

198. Лагодзінський Віталій Володимирович. Антикознавчі студії М. П. Драгоманова
Год: 2014

199. Лебідь Ірина Геннадіївна. Розвиток відносин Російської Федерації та Європейського Союзу у сфері міжнародної безпеки (1992 - 2010 рр.)
Год: 2014

200. Мацюта Павло Андрійович. Зовнішня політика Російської імперії 40-х - початку 60-х рр. XVIII століття за матеріалами "Архіву князя Воронцова"
Год: 2014


[1] [2] [3] [4] [5] [6]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)