Всемирная история


Всего работ:278201. Мойжес Володимир Валерійович. Історія керамічного виробництва Верхнього Потисся (XII ст. до н.е. - IV ст. н.е.)
Год: 2014

202. Павлишин Любов Володимирівна. Зовнішня політика Чеської Республіки: становлення та пріоритетні напрями розвитку (1993 - 2004 рр.)
Год: 2014

203. Поляков Володимир Євгенович. Партизанський рух у Криму 1941-1944 рр. у контексті військових і суспільно-політичних процесів
Год: 2014

204. Самборський Євгеній Петрович. Поляки Західної України і Західної Білорусі в національній політиці СРСР (1944 - 1946 рр.)
Год: 2014

205. Сейдалієв Еміль Ісайович. Військова справа печенігів і половців південно-українських степів в 915-1223 рр.
Год: 2014

206. Сипко Богдана Володимирівна. Мусульманська спільнота у громадсько-політичному житті Франції (1995 - 2007 рр.)
Год: 2014

207. Скляренко Олеся Олександрівна. Політика США щодо Куби: формування та основні принципи (початок 1990-х - 2008 р.)
Год: 2014

208. Скопненко Богдан Олександрович. Формування чехословацьких військових частин на території СРСР в роки Другої світової війни та їх участь у фронтових операціях Червоної армії (1941-1945 рр.)
Год: 2014

209. Стрільчук Людмила Василівна. Становлення та розвиток польсько-українських міждержавних відносин, партнерства та співробітництва (кінець XX- початок XXI століття)
Год: 2014

210. Тарасюта Катерина Сергіївна. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808 - 1814 рр.
Год: 2014

211. Трущинський Марек. Катехизація у римо-католицькій, греко-католицькій та православних Церквах на території Північно-Східної Польщі у 1945-1989рр.
Год: 2014

212. Хайруддінова Ельмаз Мухіддінівна. Мусульманські релігійні інститути у Криму (початок 1920- кінець 1930 рр.)
Год: 2014

213. Чубукчієва Лєнара Закірівна. Тюрксько-мусульманський жіночий рух у суспільно-політичному та культурно-просвітницькому житті Російської імперії (кінець XIX ст.- 1920 р.)
Год: 2014

214. Чупис Ольга Василівна. Православна церква в системі державної влади Росії у XVIII ст.
Год: 2014

215. Лагодзінський Віталій Володимирович. Антикознавчі студії М.П. Драгоманова
Год: 2014

216. Йовенко Артем Валерійович. Національно-демократична партія Німеччини у спектрі праворадикальних сил ФРН (1964-2009 рр.)
Год: 2013

217. Парасунько Богдан Петрович. Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ ст.
Год: 2013

218. Банті Ріна. Політика Великої Британії стосовно кольорової імміграції в період урядів М.Тетчер (1979-1990 рр.)
Год: 2013

219. Чорна Мар'яна Василівна. Особливі відносини ВеликоїБританії та США за правління лейбориських урядів (1997 - 2010 рр.)
Год: 2013

220. Філатов Максим Володимирович. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001 - 2009 рр.)
Год: 2013

221. Чолій Сергій Васильович. Формування австро-угорських збройних сил у внутрішній політиці Габсбурзької Монархії (1868-1914 рр.)
Год: 2013

222. Семеніст Іван Васильович. Українсько-японський союз безпеки в постбіполярний період (1991-2001 роки)
Год: 2013

223. Крутько Сергій Олександрович. Британсько-радянські відносини в роки прем'єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.)
Год: 2013

224. Купрієнко Сергій Анатолійович. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу
Год: 2013

225. Волков Тимофій Олександрович. Політична Консервативної та Лейбористської партії Великої Британії відносно ольстерської проблеми
Год: 2013

226. Германюк Світлана Ярославівна. Розвиток тюркології в Україні
Год: 2013

227. Орищенко Ірина Олександрівна. Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св, Володимира в 30-х роках ХІХ--на початку ХХ ст.
Год: 2013

228. Бузань Віталій Юрійович. Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.)
Год: 2013

229. Андросович Олександр Григорович. Розвиток ґендерних відносин у мусульманському середовищі на Близькому та Середньому Сході у ХХ - початку ХХІ ст.
Год: 2013

230. ДІЯЛЬНІСТЬ РОСІЇ В ООН З ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНОМУ ТЕРОРИЗМУ, 2000 – 2008 рр.
Год: 2012

231. РОСІЙСЬКО-БРИТАНСЬКЕ СУПЕРНИЦТВО НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ, 1891 – 1902 рр.
Год: 2012

232. ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ІНІЦІАТИВА: СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ, ДІЯЛЬНІСТЬ У ФОРМАТІ РЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (1989 – 2011 рр.)
Год: 2012

233. Піонерський дитячий рух в УРСР 1929–1939 рр.: ідеолого-політичний аспект
Год: 2012

234. ПОЛІТИКО-ДИНАСТИЧНА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ МАЙЯ БААКАЛЬ ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОРПУСУ ЕПІГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ ПАЛЕНКЕ (ЛАКАМХА’)
Год: 2012

235. ТЕОРЕТИЧНІ ДИСКУСІЇ ТА ІДЕОЛОГІЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ НА МІЖНАРОДНИХ КОНГРЕСАХ ІСТОРИЧНИХ НАУК (1950–1990 рр.)
Год: 2012

236. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ПОЛЬЩІ І РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ. 1938 – 1939 РР.
Год: 2011

237. ЄВРОПЕЙСЬКІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ГАЛИЧИНИ (кінець 1880-х рр.–1914 р.)
Год: 2011

238. ПРАВОСЛАВНЕ ВІЙСЬКОВЕ ДУХІВНИЦТВО РОСІЙСЬКОЇ ДІЮЧОЇ АРМІЇ ТА ФЛОТУ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Год: 2011

239. УЧАСТЬ ІТАЛІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ, 1945–1957 РР.
Год: 2011

240. АЛЖИР У ЗОВНІШНІЙ ТА КОЛОНІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ФРАНЦІЇ, 1830– 1870 РР.
Год: 2011

241. ОТТО ФОН БІСМАРК І КОЛОНІАЛЬНА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ, 1871–1890 РР.
Год: 2011

242. ВНУТРЕННИЕ СКЛАДОЧНЫЕ ТАМОЖНИ НА ЮГЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ ХІХ – В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Год: 2011

243. ОБЩЕСТВО РИМСКОЙ ПРОВИНЦИИ ДАКИИ ВО II–III ВВ. Н. Э.: СТРУКТУРА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Год: 2011

244. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ (компаративний аналіз структурних змін)
Год: 2011

245. КРЫМСКАЯ ГОТИЯ. ИСТОРИЯ «ГОТСКОГО ВОПРОСА»
Год: 2011

246. ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ В ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ (1994-2008 РР.)
Год: 2011

247. МЕРЕЖНІ ВІЙНИ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США НАПРИКІНЦІ ХХ- ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Год: 2011

248. ДИСПЕРСНІ ГРУПИ БОЛГАР ПРИАЗОВ’Я ЗА ДОБИ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
Год: 2011

249. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ Й ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В 1991-2004 рр. (на матеріалах Балканської кризи)
Год: 2011

250. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ (1947–1989 рр.)
Год: 2011


[1] [2] [3] [4] [5] [6]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)