Всемирная история


Всего работ:278251. ПОЛІТИКА США ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ СТОСОВНО ОБ’ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ (1989-1990 РР.)
Год: 2011

252. МЕДІЄВІСТИЧНІ СТУДІЇ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919-1939)
Год: 2011

253. МЕДІЄВІСТИКА У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1784-1914)
Год: 2011

254. РЕГІОНАЛЬНИЙ ТУРИЗМ У ПОЛЬСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: ВОЛИНСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
Год: 2011

255. АНГЛИЙСКОЕ КАПЕРСТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI ВЕКА: СТРУКТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Год: 2011

256. РЕФОРМАЦІЙНИЙ РУХ У ПОЛЬЩІ XVI – СЕРЕДИНИ XVII СТ. ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПОЛЬСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Год: 2011

257. Дмитрук, Андрій Юрійович. Російсько-українські відносини у політичній сфері у 90-х рр. XX ст
Год: 2011

258. Кватира Інна Павлівна Особливості соціально-економічного розвитку Другої Речі Посполитої (1918- 1939 рр)
Год: 2010

259. Древнетюркские рунические надписи VIII-IX вв. как памятник историографии генезис жанра и структура текста
Год: 2010

260. Сутра о Нирбане. Толкование японского Буддийского мастера Нитирэна
Год: 2010

261. Образ Африки в периодической печати
Год: 2010

262. Актуальные проблемы современной политики СИГА в Африке
Год: 2010

263. Колониальная политика Германии в 1871—1941 гг .
Год: 2010

264. Байбулатова, Лилия Фаритовна Источниковая база биобиблиографического свода "Асар" Р. Фахреддина
Год: 2010

265. Формирование внешнеполитической стратегии Азербайджана
Год: 2010

266. Трактат Фа Цзана Хуаянь цзин вэньда как памятник Буддийской мысли средневекового Китая
Год: 2010

267. Международный опыт деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ в 90-е годы XX бека
Год: 2010

268. Проблемы национального и социального освобождения народов Латинской Америки во внешней политике СССР
Год: 2010

269. ТРАНСФОРМАЦІЯ БРИТАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (1931–1947 РР.)
Год: 2009

270. ДІЯЛЬНІСТЬ ООН ТА ОБСЄ У ВРЕГУЛЮВАННІ КОНФЛІКТІВ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ (90-ті РОКИ XX СТОЛІТТЯ)
Год: 2009

271. РЕСПУБЛІКА ВІРМЕНІЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 1918-1920 РР.  
Год: 2009

272. ДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ ТА ПОВИННОСТІ НАСЕЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1735-1739 РР.
Год: 2009

273. Panchenko, Yuliia Valeriivna. Історія і практика неоконсерватизму Великої Британії та США часів урядів М.Тетчер і Р.Рейгана
Год: 2008

274. Ткаченко, І.В.. Приватна промисловість Москви у роки нової економічної політики.
Год: 2006

275. ПРОБЛЕМА ЧЕРНОМОРСКИХ ПРОЛИВОВ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 1892 –1920 гг.
Год: 2003

276. Мелещенко, Тетяна Володимирівна. Вацлав Гавел і його роль у державотворчих процесах Чехословаччини
Год: 0000

277. Шевченко, Марко Олександрович. Євроатлантична інтеграція у зовнішній політиці Румунії (1990-2007 рр.)
Год: 0000

278. Берендєєва, Ольга Вікторівна. Кооперативний рух у теорії та практиці аграристських і комуністичних партій країн Центрально-Східної Європи (20-ті роки ХХ ст.)
Год: 0000


[1] [2] [3] [4] [5] [6]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)