Всемирная история


Всего работ:2781. Ковальков Олександр Леонідович Політика СРСР щодо Афганістану (1978 – 1991 рр.)
Год: 2024

2. Разиграєв Олег Володимирович Становлення та розвиток пенітенціарної системи на Волині та в Галичині у 1918–1939 роках
Год: 2023

3. Парамонов Денис Юсупович Єгипто-ізраїльське протистояння 50-70-х рр. ХХ ст в американорадянських відносинах
Год: 2023

4. Залєток Наталія Валеріївна Жінки на військовій службі у Великій Британії та СРСР у роки Другої світової війни
Год: 2022

5. Чепіженко Вадим Віталійович Річард ІІ Плантагенет: політичні практики та концепція правління
Год: 2021

6. Лашук Наталія Василівна Російське масонство в суспільно-політичній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Год: 2021

7. Бутурлімова Ольга Михайлівна Становлення та діяльність Лейбористської партії Великої Британії (1893 – 1931 рр.)
Год: 2021

8. Тертична Анна Вікторівна Публічна дипломатія в українсько-болгарських відносинах (1991–2018 рр.)
Год: 2021

9. Зелінський Андрій Леонідович Еволюція птолемеївської монархії як суспільно-політичної інституції (кін. IV – кін. III ст. до Р.Х.)
Год: 2021

10. Тимошенко Леонід Володимирович Руська релігійна культура Вільна. Осередки. Література та книжність (ХVІ – перша третина ХVІІ ст.)
Год: 2021

11. Сіромський Руслан Богданович Права людини в УРСР у публічному просторі та зовнішній політиці Канади (1945–1991 рр.)
Год: 2021

12. Волканов Сергій Іванович Стратеги у політичному житті Афін V ст. до н.е.
Год: 2021

13. Жданович Олеся Петрівна Візантійська імперія і варварський світ у Менандра Протектора
Год: 2021

14. Любчик Ігор Дмитрович Лемківщина та лемки в новітній історії Центрально-Східної Європи: суспільно-політичні дискурси
Год: 2021

15. Зубар Михайло Віталійович Виникнення і функціонування польських наративних музеїв у контексті суспільних змін другої половини ХХ – початку ХХІ сторіччя
Год: 2021

16. Федоренко Євгеній Вікторович Українська спільнота у структурі населення та суспільно-політичному житті Чехії (ХХ – початку ХХІ століття)
Год: 2021

17. Чжен Віра Абрамівна Конфуціанський складник трансформації китайського суспільства в період «реформ та відкритості» (1978-2013 рр.)
Год: 2021

18. Грищенко Тарас Арнольдович Формулювання, розвиток та суспільне сприйняття міжнародно-стратегічних концепцій Збіґнєва Бжезінського (середина 20 – початок 21 ст.)
Год: 2021

19. Крютченко Марія Леонідівна Громадсько-політична, дипломатична та державна діяльність Драґана Цанкова
Год: 2021

20. Казаков Геннадій Ігорович Німецький вектор у зовнішній політиці США в роки Першої світової війни (1914-1918 pp.).
Год: 2021

21. Алмашій Володимир Васильович Українці Словаччини: громадсько-культурне життя та процес національного самовизначення (1989-1995 рр.)
Год: 2021

22. Івченко Ольга Степанівна Політичні ідеї конституційного роялізму доби Англійської революції середини XVII ст
Год: 2021

23. Затовський Богдан Олегович Внутрішньополітичне та конфесійне життя в країнах Центральної та Південно-Східної Європи в оцінці російської періодики (1905 - 1918 pp.)
Год: 2021

24. Яцків Оксана Ярославівна Жіночі осередки францисканства в Галичині у другій половині XIX - на початку XX ст.: структура, соціальні характеристики, суспільна роль
Год: 2021

25. Бурунов Олександр Олександрович Академічні концепції та зовнішньополітичні ініціативи Генрі Альфреда Кіссінджера
Год: 2021

26. Тимар Ірина Іванівна Образ половців у польській історичній думці ХI – XV ст.
Год: 2021

27. Лісунець Людмила Ігорівна Є.К. Воронцова: благодійна та культурно-просвітницька діяльність
Год: 2021

28. Кукоба Лєна Іванівна Делоський поліс у IV – першій половині III ст. до Р. Х.
Год: 2021

29. Данилів Наталія Романівна Політика США щодо єврейської еміграції з СРСР (1967–1989 рр.)
Год: 2021

30. Кошелєв Артем Олександрович Біографічна культура і формування образу історичної особистості в американському суспільстві (ХХ – поч. ХХІ ст.)
Год: 2021

31. Голубнича-Шленчак Юлія Вікторівна Видавнича діяльність інтернованої Армії УНР у таборах Польщі (1921 – 1924 рр.)
Год: 2021

32. Валентирова Катерина Миколаївна Перцепція клинкової зброї в культурі Середньовічної Європи (ХІ – ХІІІ ст.)
Год: 2021

33. Кір’яков Олександр Євгенович Фіванський поліс в структурі Беотійського союзу
Год: 2021

34. Брайлян Єгор Сергійович Колоніальна і постколоніальна політика Великої Британії в Карибському басейні (1930-ті – 1983 рр.)
Год: 2021

35. Федченко Євгенія Едуардівна Гендер та сексуальність у релігійних і соціально-політичних практиках та візуальній культурі Давнього Риму (І ст. до Р.Х. – І ст. після Р.Х.)
Год: 2021

36. Лобанова Марія Андріївна Історія населення Середнього Побужжя: сабатинівська група пам’яток культурно- історичної спільноти Трипілля-Кукутені
Год: 2021

37. Піддубний Ігор Андрійович Партії, парламент, король та уряд. Розвиток і взаємодія елементів політичної системи Румунії у 1918-1940 рр.
Год: 2020

38. Корольов Геннадій Олександрович Федеративні проекти в Центрально-Східній Європі: зародження, еволюція та реальна політика (1815-1921 рр.)
Год: 2020

39. Масний Вячеслав Олександрович Військова співпраця США з європейськими союзниками середини 1940-х рр.— середини 1960-х рр.
Год: 2020

40. Кравченко Марія Володимирівна Соціальна політика адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933 – 1952 рр.)
Год: 2020

41. Кондратьєв Ігор Вікторович Лівобережні староства Київського воєводства Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої: соціально-територіальні трансформації XIV – XVII ст.
Год: 2020

42. Клос Андрій Ігорович Примусова евакуація польських громадян до УРСР 1944–1946 рр.: причини, підстави та характер
Год: 2020

43. Михайленко Марина Юріївна Державна політика національної консолідації Королівства Італія (1861-1896 рр.)
Год: 2020

44. Мінасян Радік Арамаісович Історичний розвиток інтеграційних об`єднань на пострадянському просторі у 1991-2015 рр.
Год: 2020

45. Кіосак Дмитро Володимирович Соціально-економічна організація обробки кременю у суспільствах ранніх землеробів Карпато-Дунайського регіону (VI-IV тис. до н.е.)
Год: 2020

46. Шкабура Ярослав Іванович Франція в соціально-політичній та дипломатичній діяльності Х. Раковського (1891–1927 рр.)
Год: 2020

47. Радченко Ірина Геннадіївна Моделі діяльності гуманітарних організацій з порятунку євреїв Європи періоду Голокосту (1939–1945)
Год: 2020

48. Беспека Вадим Юрійович Пропаганда США на СРСР в період Холодної війни (1946-1991 рр.): американський погляд
Год: 2020

49. Данилюк Іван Васильович Миротворча дипломатія Святого Престолу в Латинській Америці (2005-2013 рр.)
Год: 2020

50. Зайцева Тетяна Дмитрівна Антропологія міст і міського права на руських землях Корони Польської в XIV - першій половині XVII ст.
Год: 2019


[1] [2] [3] [4] [5] [6]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)