Историография, источниковедение, методы исторического исследования


Всего работ:1400301. Демуз Інна Олександрівна. Наукові товариства на теренах України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: історіографія
Год: 2015

302. Дмитрушко Олександр Михайлович. Діяльність України у міжнародних організаціях (1991-2011 рр.): історіографія
Год: 2015

303. Домановська Марина Євгенівна. Візантиністика у Харківському університеті (середина XIX - початок XX ст.)
Год: 2015

304. Ковалевська Ольга Олегівна. Іконографія козацьких старшин XVII-XVIII ст.: джерела та історіографія
Год: 2015

305. Корнієнко Вячеслав Васильович. Графіті Софії Київської ХI - початку ХVIII ст.: інформаційний потенціал джерела
Год: 2015

306. Курзенкова Алла Олександрівна. Скандинавські руни як історичне джерело
Год: 2015

307. Мирончук Анатолій Святославович. Законодавча комісія зі створення проекту нового "Уложення" 1767-1768 рр.: історіографія проблеми
Год: 2015

308. Паур Ірина Василівна. Поштова листівка як джерело дослідження соціокультурного середовища та історичної топографії Кам'янця-Подільського (кінець XIX - початок XX ст.)
Год: 2015

309. Русін Роман Михайлович. Історіографія політичних репресій міжвоєнного періоду в Україні (20-30 рр. XX ст.)
Год: 2015

310. Чорна Наталія Миколаївна. Історіографія українсько-польських взаємин 1990-х - 2014 рр.
Год: 2015

311. Чумак Станіслав Іванович. Події Другої світової війни в Україні у документах "Русского архива"
Год: 2015

312. КУДІНОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ. СЕЛЯНСЬКИЙ РУХ У НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В 1900 р. – ЛЮТОМУ 1917 р.: ІСТОРІОГРАФІЯ
Год: 2015

313. КУЛІНІЧ МАРІЯ ЮРІЇВНА АРХІВНА УКРАЇНІКА: ІСТОРІЯ ПОВЕРНЕННЯ, ТИПОЛОГІЯ, ДЖЕРЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ (1991 – 2014 рр.)
Год: 2015

314. Алпеев Олег Евгеньевич. Документы стратегических военных игр генерального штаба русской армии 1906-1914 гг.: источниковедческое исследование
Год: 2014

315. Базанов Михаил Александрович. Александр Александрович Зимин: биография историка в контексте развития отечественной науки
Год: 2014

316. Гимон Тимофей Валентинович. Новгородское летописание XI - середины XIV в. как социокультурное явление
Год: 2014

317. Гомбоев Александр Олегович. Немецкое монголоведение в XIX-XXI вв.
Год: 2014

318. Денисова Мария Павловна. Источники по истории административно-хозяйственного управления Царским Селом (1801 - вторая половина 1860-х гг.)
Год: 2014

319. Джурабаев Джамшед Хабибуллаевич. Бухарский эмират во второй половине ХУ111-первой половине Х1Хвв. в письменных источниках
Год: 2014

320. Киселева Екатерина Львовна. Чистка государственного аппарата 1929-1932 гг.: Основные комплексы источников, их анализ и значение
Год: 2014

321. Кобак Ирина Валерьевна. Семейная переписка Гаевских 1820-х – 1880-х гг. как исторический источник
Год: 2014

322. Мажара Петр Юрьевич. Мемуары и дневники участников Белого движения как источник по истории Гражданской войны на Северо-Западе России (1918-1920)
Год: 2014

323. Морозов Николай Михайлович. Концептуализация исторического знания о российской цивилизации на рубеже XX–XXI вв. в отечественной историографии
Год: 2014

324. Панькин Игорь Дмитриевич. Отечественная историография советской государственной промышленной политики на Урале (1917–1941 гг.)
Год: 2014

325. Рахими Фар Махназ Махди. Вакуфные грамоты как источник по социально-экономической истории Мавераннахра, Хорасана и Ирана ( Х1У-ХУ1вв.)
Год: 2014

326. Савельев Александр Андреевич. Источники по истории христианских сект Западного Забайкалья (30-е гг. XIX в. –начало XXI в.)
Год: 2014

327. Суслов, Алексей Юрьевич. Общероссийские социалистические партии после октября 1917 года в российской историографии
Год: 2014

328. Федорец Анна Ильинична. Исповедные ведомости как исторический источник по социальному составу и расселению дворовладельцев города Москвы в 40-х - 80-х гг. XVIII в.
Год: 2014

329. Черная Елена Юрьевна. Милица Васильевна Нечкина - историк отечественной исторической науки
Год: 2014

330. Шарафутдинов Денис Радиевич. СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА В РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСКЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА
Год: 2014

331. Алєксєєв Сергій Юрійович. Документи Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв як джерело з історії діяльності установ культури на території Рейхскомісаріату Україна (1941-1943 рр.)
Год: 2014

332. Арістов Вадим Юрійович. Раннє літописання в дослідженнях XIX- початку XX ст.: праці О. О. Шахматова та їхній контекст
Год: 2014

333. Бабінська Марина Сергіївна. Українознавчі дослідження Польського Геральдичного Товариства (1906-1939 рр.)
Год: 2014

334. Близнюк Роксолана Олексівна. Вища аграрна освіта України в другій половині XX століття: історіографія
Год: 2014

335. Бойко-Гагарін Андрій Сергійович. Монети Центральної та Східної Європи XIV- XVII ст.: процеси виготовлення та фальшування
Год: 2014

336. Владига Ольга Миколаївна. Археографічна діяльність Михайла Грушевського (1894-1934 рр.)
Год: 2014

337. Гулянович Ігор Михайлович. Соціотопографія міст Південно-Західної України у кінці XVIII - середині XIX ст.
Год: 2014

338. Гураль Ольга Вячеславівна. Джерельна база просопографічного портрета родини Старицьких (40-і рр. XIX ст.- поч. XXI ст.)
Год: 2014

339. Кавунник Валентин Леонідович. Ризький мир у дипломатичних документах урядів УНР і УСРР (серпень 1920- березень 1921 років)
Год: 2014

340. Кириленко Сергій Олексійович. Походження Русі в радянській історичній науці (1920-ті - початок 1990-х рр.)
Год: 2014

341. Коцур Віта Анатоліївна. Благодійність козацької старшини (середина XVII - XVIII ст.): сучасна українська історіографія
Год: 2014

342. Левицька Катерина Володимирівна. Парламентаризм в Україні (1917 р. - початок XXI ст.): історіографія
Год: 2014

343. Максименко Євгенія Володимирівна. Міська геральдика Донбасу XVIII - початку XXI ст.
Год: 2014

344. Маркевич Мар'яна Іванівна. Дмитро Багалій - дослідник української історіографії
Год: 2014

345. Надурак Наталія Миколаївна. Український праворадикальний рух 1920-1941 рр.: історіографія
Год: 2014

346. Орлов Владлен Миколайович. Нові релігійні течії: історіографія 1960-х років - початку XXI століття
Год: 2014

347. Пархоменко Владислав Анатолійович. Вітчизняна мемуаристика як джерело з історії національно-визвольних змагань 1914 - 1921 рр.
Год: 2014

348. Сеніна Лілія Володимирівна. Росія і "Східне питання" XIX ст. в англомовній історіографії (кінець XIX - початок XXI ст.)
Год: 2014

349. Сєряков Олександр Анатолійович. Реформа адвокатури 1864 року в Російській імперії: історіографія
Год: 2014

350. Тележняк Катерина Олексіївна. Колекціонування писемних пам'яток у регіональному історико-культурному просторі (на матеріалах Катеринославщини кінця XVIII - початку XX століття)
Год: 2014ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)