Заказать диссертацию


Всего работ:1400
Сортировать по: названию | году1. Мерімерін Евген Олегович Суспільно-політичні процеси та збройні конфлікти в Гетьманщині середини XVII - 60-х pp. XVIII ст. у відобра­женні історичних пісень і дум
Год: 2018

2. РЕФОРМИ І КОНТРРЕФОРМИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ: ІСТОРІОГРАФІЯ
Год: 2011

3. ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА Д.І. БАГАЛІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ НАУКОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.
Год: 2011

4. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА, ДЕРЖАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, НАУКОВА СПАДЩИНА П.О.ХРИСТЮКА (1890 – 1941 РР.)
Год: 2011

5. Н. Д. ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО ЯК ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ РОСІЇ
Год: 2011

6. ПОЛОЦЬКА ЗЕМЛЯ У НАРАТИВНИХ ТА АКТОВИХ ДЖЕРЕЛАХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА XVI ст.)
Год: 2011

7. МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 1917 – 1922 РР. У СУЧАСНИХ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ
Год: 2011

8. РОДОВІДНА ДВОРЯНСЬКА КНИГА ХАРКІВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ СЛОБІДСЬКОГО ДВОРЯНСТВА
Год: 2012

9. ПОЛЬСЬКА ЛІТЕРАТУРА ПОДОРОЖЕЙ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ТА ЕТНОГРАФІЇ КРИМУ (кінець XVIII – початок ХХ століття)
Год: 2011

10. ДОКУМЕНТАЛЬНА СПАДЩИНА І. М. КАМАНІНА (1850-1921): ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
Год: 2011ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)