История Украины


Всего работ:131451. Майороші Марія Андріївна Мукачівська єпархія та Галицька митрополія: інституційні та особистісні взаємини між греко-католицькими провінціями та їхнім кліром (1919‒1991)
Год: 2021

52. Коваленко Юрій Олександрович Історична топографія Глухова доби середньовіччя та ранньомодерного часу
Год: 2021

53. Гарига-Грихно Маргарита Михайлівна Давньоруські курганні старожитності Чернігово-Сіверщини у науковому та соціокультурному житті регіону
Год: 2021

54. Полупанов Дмитро Сергійович Білогвардійський режим П.М. Врангеля у Криму (квітень-листопад 1920 р.)
Год: 2021

55. Пащенко Ірина Іванівна Становлення та еволюція органів радянської прокуратури на Поділлі (1922 – 1928 рр.): історичний аспект
Год: 2021

56. Костишин Роман Степанович Громадсько-політична діяльність Володимира Кохана (1898–1966)
Год: 2021

57. Каранда Ірина Ігорівна Громадсько-політична діяльність Зиновія Пеленського (1890–1943)
Год: 2021

58. Гончаренко Дарина Олександрівна Сімейно-шлюбні відносини студентської молоді України у XXI столітті (на матеріалах міста Києва)
Год: 2021

59. Силка Ольга Сергіївна Подолання безпритульності, сирітства і правопорушень неповнолітніх громадян в Україні (грудень 1942 – травень 1945рр.)
Год: 2021

60. Данилюк Ігор Юрійович Національно-просвітницька діяльність установ культури на Прикарпатті в 1991–2018 рр. (на прикладі роботи музеїв)
Год: 2021

61. Добржанський Сергій Олександрович Міське управління Правобережної України, Галичини і Буковини: порівняльний аналіз функціонування органів влади (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Год: 2021

62. Кагамлик Світлана Романівна Українська православна ієрархія ранньомодерного часу: інтелектуальний та духовний виміри
Год: 2021

63. Андріяка Ганна Олександрівна Роль земств у становленні та розвитку медико-санітарного обслуговування населення Київської губернії (1904 – 1917 рр.)
Год: 2021

64. Редька Сергій Іванович Становлення тоталітарної політичної системи в Україні у 20-ті роки ХХ сторіччя (на матеріалах Харківщини)
Год: 2021

65. Романів Тамара Богданівна Остап Терлецький у суспільно – політичному житті Галичини останньої третини XIX століття
Год: 2021

66. Дідух Тарас Григорович Становище Римо-католицької та Греко-католицької церков в УРСР у 1953–1964 рр. (на прикладі Львівської, Дрогобицької, Станіславської і Тернопільської областей)
Год: 2021

67. Діденко Катерина Володимирівна Створення та діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим (ВУКСВ) в УСРР (1921–1938 рр.)
Год: 2021

68. Качмар Володимир Михайлович Львівський університет у 1784–1918 рр.: організаційні, освітньо-наукові та національні трансформації
Год: 2021

69. Стасюк Олександра Йосипівна Радянські виборчі кампанії як чинник радянізації західних областей УРСР (1939–1953 рр.)
Год: 2021

70. Юцевич Павло Олександрович Громадська та політична діяльність Олександра Федоровича Ліндфорса (1837–1890)
Год: 2021

71. Шуміло Віталій Вікторович Істинно-Православна (Катакомбна) Церква на Чернігівщині 20–30-х рр. ХХ ст.
Год: 2021

72. Шекун Вікторія Олександрівна Громадсько-політична та краєзнавча діяльність С. Д. Носа (1829-1901)
Год: 2021

73. Пуйда Роман Богданович Церковно-релігійні процеси в західних областях УРСР у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр.: регіональні особливості
Год: 2021

74. Артюшенко Ігор Андрійович Умови та наслідки антикорупційної діяльності Верховної Ради України (1994-2018)
Год: 2021

75. Клімчук Юрій Аркадійович Українці в антинацистському Русі Опору Франції та Італії в роки Другої світової війни
Год: 2021

76. Ковтонюк Наталія Петрівна Постколоніальне прочитання дискурсу Революції гідності
Год: 2021

77. Пірко Марія Іванівна Українська книговидавнича справа в Галичині (1919–1939 рр.): історичні умови, проблематика, внесок у національний рух
Год: 2021

78. Чайка Владислава Володимирівна Розвиток музичної культури української діаспори країн Північної Америки (другої половини ХХ – початок ХХІ століть)
Год: 2021

79. Шевченко Володимир Володимирович Діяльність польської розвідувальних служб на території УСРР (1921-1932 рр.)
Год: 2021

80. Бондаренко Поліна Сергіївна Жіночий досвід сталінських репресій 1930-х рр. (на матеріалах УРСР)
Год: 2021

81. Войтюк Олена Степанівна Конструкторська та організаційна діяльність академіка НАНУ С.М. Конюхова в контексті розвитку ракетно-космічної галузі України
Год: 2021

82. Гульовата Лілія Іванівна Міжнародна діяльність Львівського університету у 1991-2019 рр. (на прикладі співпраці соціогуманітарних факультетів з академічними середовищами країн Європейського Союзу)
Год: 2021

83. Куцов Костянтин Олександрович Громадська діяльність карпатоукраїнських студентів у міжвоєнній Чехословаччині (1920-1939 рр.)
Год: 2021

84. Рудницька Людмила Валентинівна Рокитнівський скляний завод у контексті еволюції соціальної структури міста (1896 – 1945 рр.)
Год: 2021

85. Сергієнко Вікторія Володимирівна Православні громади Полтавщини в державній політиці й радянському соціокультурному просторі (середина 1940-х – середина 1960-х рр.)
Год: 2021

86. Підшибякін Сергій Вячеславович Антитерористична операція на сході України в українському суспільному дискурсі (2014-2018)
Год: 2021

87. Полтавець Наталія Веніамінівна Селянська молодь УСРР 1920–х років як суб’єкт соціокультурних трансформацій
Год: 2021

88. Полтавець Юрій Сергійович Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у системі вищої військової освіти України (2009 – 2018)
Год: 2021

89. Сахно Ольга Валеріївна Місце кінорежисури в процесах національно-культурного розвитку радянської України 1920–30-х рр.
Год: 2021

90. Стоберська Надія Анатоліївна Польське землеволодіння в українських губерніях: українська та російська історіографія
Год: 2021

91. Сустрєтов Анатолій Станіславович Грошовий обіг в Наддніпрянській Україні в дореформений період: історіографія
Год: 2021

92. Томчук Олександр Анатолійович Волонтерський рух допомоги Збройним Силам України під час проведення антитерористичної операції (квітень 2014 – квітень 2018 рр.)
Год: 2021

93. Федоришин Ігор Ярославович Українські культурно-просвітницькі та молодіжні товариства Товмаччини в 1920–1930-х рр.
Год: 2021

94. Кругляк Дмитро Михайлович Становлення та розвиток інституту місцевого самоврядування в Україні (1990 – 2020 рр.): історичний аспект
Год: 2021

95. Саричев Вячеслав Дмитрович Розвиток суднобудування запорозького козацтва в XVI – XVIII ст.
Год: 2021

96. Стоколоса Тарас Андрійович Розвиток борошномельної промисловості на Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
Год: 2021

97. Бутко Андрій Олександрович Історія заселення та господарського освоєння території Задніпровських місць Гетьманщини (ХVІІ – перша половина ХVІІІ ст.)
Год: 2021

98. Шуйський Ігор Володимирович Всеукраїнська система Торгсин на Харківщині: створення та функціонування (1931–1936 рр.)
Год: 2021

99. Католик Андрій Віталійович Земська медицина на Чернігівщині (1865–1919 рр.)
Год: 2021

100. Мякінченко Ірина Олександрівна Міжконфесійні відносини та їх вплив на державотворчі процеси в Україні (1990-ті-2010-ті роки)
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)