Заказать диссертацию


Всего работ:1310
Сортировать по: названию | году41. УНДО В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1930-Х РР.
Год: 2011

42. Соціально-економічне становище, етнічний склад і діяльність купецтва міста Києва в XIX ст.
Год: 2011

43. ЗЕМСЬКИЙ СУД НА ВОЛИНІ (СЕРЕДИНА ХVІ – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХVІІ СТ.)
Год: 2011

44. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПАРАФІЯЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1860-ті – 1917 р.)
Год: 2011

45. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ГРАДОНАЧАЛЬСТВА (КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО ХХ ВВ.)
Год: 2011

46. ОСОБЛИВОСТІ ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА ПОДІЛЛІ (1941-1944 рр.)
Год: 2011

47. ПИСЕМНІ, АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІКОНОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ ВТРАЧЕНОГО МОНУМЕНТАЛЬНОГО МАЛЯРСТВА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА
Год: 2011

48. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У СОЦІАЛЬНИХ ЗМІНАХ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА (1991 – 2011 рр.).
Год: 2011

49. СПІВІСНУВАННЯ СІЛЬСЬКОЇ ТА МІСЬКОЇ КУЛЬТУР РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОВСЯКДЕННОСТІ (20-30-і роки ХХ століття)
Год: 2011

50. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Год: 2011ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины