История Украины


Всего работ:13141. Митрофаненко Юрій Станіславович Революційні трансформації періоду визвольних змагань 1917 – 1922 рр. на теренах Центральної України
Год: 2024

2. Бігун Ігор Валерійович Організація та бойова діяльність загону ім. І. Богуна групи УПА «Турів» в умовах нацистської окупації
Год: 2024

3. Кошель Олексій Миколайович Духовенство Правобережної України в національно-культурному і духовно-освітньому відродженні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Год: 2023

4. Крива Людмила Миколаївна Побут та дозвілля міського населення України в 1991–2005 рр. (на прикладі центральних областей)
Год: 2023

5. Баюк Віктор Геннадійович Становлення та еволюція археологічних досліджень Луцька та його околиць
Год: 2023

6. Городинська Лілія Станіславівна Нобілітет та етикетна українська культура раннньомодерної доби: традиція, впливи, практики (XVI – XVIII ст.)
Год: 2023

7. Балабан Микола Степанович Львів під час перших двох тижнів німецько–радянської війни (22.06. – 04.07.1941): мікроісторія насильства
Год: 2023

8. Скокова Надія Дмитрівна Крайова сіоністська організація Східної Галичини (1918–1929 рр.)
Год: 2023

9. Хуторянський Михайло Володимирович Соціально-економічні та міжнародні чинники формування настроїв населення України у 1950-х – першій половині 1960-х років
Год: 2023

10. Сивак Василь Васильович Євхаристійна іконографія в культурно-історичній традиції українців XVІІ–XVІІІ ст.: походження та символіка
Год: 2023

11. Чедолума Ілля Іванович Інтелектуальна біографія Михайла Рудницького (1889–1975 рр.)
Год: 2022

12. Орлик Михайло Васильович Еволюція системи кредитування в Наддніпрянській Україні (кінець XVIII – початок XX ст.)
Год: 2022

13. Кулинич Богдан Григорович Висвітлення в пресі України становлення і розвитку паралімпійського спорту (кінець 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
Год: 2022

14. Міненко Людмила Миколаївна Становлення і розвиток Національного військово-історичного музею України (1995- 2013 рр.
Год: 2022

15. Сухомлин Олександр Дмитрович Російська військова присутність на території Війська Запорозького Низового (1734–1775)
Год: 2022

16. Білоус Наталія Олексіївна Тестаментарні практики в міському соціумі Волині кінця ХVІ – ХVІ ст.: правові, соціокультурні та майнові аспекти
Год: 2022

17. Шевчук Андрій Володимирович Судова влада та суспільство Правобережної України наприкінці ХVІІІ – першій третині ХІХ ст.
Год: 2022

18. Кравчук Олена Ростиславівна Громадсько-політична і культурно-просвітницька діяльність Арсена Річинського (1892–1956)
Год: 2021

19. Янкул Олексій Миколайович Харьковский календарь» (1869–1917 рр.) як історичне та історіографічне джерело
Год: 2021

20. Яців Роман Миронович Культурно-мистецьке середовище української еміграції у Варшаві (1919–1939): історія, інституції, ідеологія діяльності, творча спадщина
Год: 2021

21. Антонюк Ярослав Миколайович Діяльність спеціальних підрозділів українських націоналістичних організацій (1921 – 1991)
Год: 2021

22. Саєнко Наталія Анатоліївна Історична топографія Батурина ХVІІ–ХVІІІ ст.
Год: 2021

23. Гуцол Дмитро Олександрович Інтелігенція Поділля: соціально-політичний портрет та культурно-освітня діяльність у 1920-х роках
Год: 2021

24. Кислий Мартін-Олександр Олександрович Повернення кримських татар на батьківщину у 1956–1989 рр.
Год: 2021

25. Кудрицька Тетяна Леонідівна Шведи України: процеси радянізації та реінтеграції (1920–1940-ві рр.)
Год: 2021

26. Когут Андрій Андрійович Особливості депортації українського населення під час операції “Запад” (за документами ГДА СБУ)
Год: 2021

27. Тронь Альона Юріївна Діяльність Українського центрального комітету в Генеральній губернії: гуманітарна сфера
Год: 2021

28. Губицький Любомир Володимирович Торгівля Київської губернії (1793–1861 рр.)
Год: 2021

29. Джагунова Олена Ігорівна Уманський державний педагогічний університет у системі вищої педагогічної освіти в Україні (1930-2014 рр.)
Год: 2021

30. Гулак Інна Василівна Податкова політика Російської імперії кінця ХІХ - початку ХХ ст. (на матеріалах Чернігівської губернії)
Год: 2021

31. Безсмертна Юлія Сергіївна «Служителі» й «работніки» в полкових містах Гетьманщини 60-х – 70-х рр. XVIII ст.
Год: 2021

32. Магась В’ячеслав Олегович Громадсько-політичні організації і влада в підросійській Україні (1905 р. – лютий 1917 р.)
Год: 2021

33. Висовень Оксана Іванівна Громади Євангельських християн-баптистів радянської України в політичних, соціокультурних вимірах тоталітарної доби (40-80-і рр. ХХ ст.)
Год: 2021

34. Яблонський Василь Миколайович Діяльність Державного центру УНР в екзилі (1920-1992 рр.)
Год: 2021

35. Денисенко Вадим Ігорович Формування та функціонування в Україні політичного режиму Віктора Януковича (2010–2014 рр.)
Год: 2021

36. Лисенко Майя Станіславівна Сільськогосподарські товариства українських губерній Російської імперії в модернізаційних процесах (1861–1917 рр.)
Год: 2021

37. Грищенко Катерина Станіславівна Катеринославський публіцист М. Б. Гєрсєванов і суспільна думка 40–60-х рр. ХІХ століття
Год: 2021

38. Ситник Юлія Вікторівна Еволюція національно-мовної ідентичності українців Донеччини (квітень 1923 р. – квітень 2014 р.)
Год: 2021

39. Сердюк Жанна Миколаївна Становлення жіночої середньої освіти в Одесі (на прикладі Маріїнської жіночої гімназії 1869-1920 рр.)
Год: 2021

40. Хаценко Олександр Олексійович П.Я.Дорошенко у громадсько-політичному та соціокультурному житті України другої половини ХІХ – початку ХХ століття
Год: 2021

41. Лаврут Ольга Олександрівна Радянська школа у другій половині 1940-х – кінця 1980-х рр.: вимір України
Год: 2021

42. Харламов Михайло Іванович Система пожежної охорони в УСРР як складова державної політики цивільної безпеки громадян (1918 – 1934 рр.)
Год: 2021

43. Кот Сергій Іванович Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.)
Год: 2021

44. Черняхівська Олена Михайлівна Довідково-енциклопедичні проєкти з локальної історії в українській історичній науці другої половини 1950-х - початку 1980-х рр.: організаційні форми, ідеологічні функції, практична реалізація
Год: 2021

45. Реброва Наталія Борисівна Рід Кочубеїв у суспільно-політичному та соціокультурному житті України (кінець ХVІІІ – початок ХХст.)
Год: 2021

46. Рой Світлана Вікторівна Ніжинська вища школа в освітньому просторі, суспільно-політичному та соціокультурному житті України 20 – першої половини 30-х років ХХ ст.
Год: 2021

47. Міден Ервін Лотарович Рід Лизогубів у суспільно-політичному та соціокультурному житті України другої половини ХVІІ – початку ХХ ст.
Год: 2021

48. Ковальов Денис Володимирович Порівняльний аналіз націєтворчих процесів у Фінляндії та Підросійській Україні (кінець XVIII – початок XX століть)
Год: 2021

49. Кохан Олена Олегівна Економічне та правове становище київського міщанства у 1782–1870 рр.
Год: 2021

50. Ільчишин Сергій Орестович Українські націоналістичні організації в боротьбі за збереження української освіти у Польщі в 20 – 30-х рр. ХХ ст.
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)