История науки и техники


Всего работ:207151. Михайлов Вячеслав Владимирович. История создания и применения теории и техники передачи сигналов изображений на железнодорожном транспорте с учётом вклада учёных МИИТ
Год: 2015

152. ПАРЕНЬКОВА ОЛЬГА РУДОЛЬФОВНА. Cтановление общемедицинского направления в стоматологическом образовании: история кафедры внутренних болезней московского стоматологического института (1937-1997 гг.)
Год: 2015

153. Теплова Дарья Александровна. Развитие технологий и технических средств подготовки нефтей в процессе добычи (на примере месторождений Республики Башкортостан)
Год: 2015

154. Хасанов Ильнур Ильдарович. Развитие технических средств и технологий морского транспорта сжиженных газов
Год: 2015

155. Хасанова Карина Ильдаровна. Развитие технических средств и технологий очистки нефтепроводов от асфальтосмолопарафиновых отложений
Год: 2015

156. Єрмілов Валерій Семенович. Популяризація та впровадження наукової медицини громадською медичною допомогою на Півдні України у другій половині XIX - на початку XX ст.
Год: 2015

157. Будзика Галина Анатоліївна. Історико-науковий аналіз вивчення Антарктики вченими України
Год: 2015

158. Грушицька Ірина Борисівна. Історія формування та розвитку одеської школи наукової фотографії
Год: 2015

159. Камчатний Валерій Григорович. Науково-освітній доробок професора І. П. Осипова (1855-1918 рр.) в галузі хімії
Год: 2015

160. Кисільова Тетяна Олексіївна. Становлення та розвиток медичної рентгенології в Лівобережній Україні: 1896-1941 рр.
Год: 2015

161. Латиш Вячеслав Іванович. Науковий доробок професора Л. Ф. Ніколаї в галузі будівельної механіки і мостобудування (друга половина XIX - поч. XX століть)
Год: 2015

162. Нікіфорова Єлизавета Володимирівна. Внесок учених Дніпропетровська в теорію механічних коливань та хвиль у ракетно-космічній техніці: друга половина XX ст. - початок XXI ст.
Год: 2015

163. Палієнко Ольга Адольфівна. Фролькіс (1924-1999): професійна, наукова та історіографічна біографія
Год: 2015

164. Рудюк Марина Василівна. М. С. Філоненко (1855 - 1906): наукова, інженерна та організаційна діяльність на залізничному транспорті
Год: 2015

165. Ріжняк Ренат Ярославович. Становлення і розвиток інформатики та її впровадження у вищій школі України (друга половина XX - початок XXI століття)
Год: 2015

166. Сандурська Олена Валеріївна. В. П. Костенко (1881-1956) - вчений, інженер, організатор вітчизняного суднобудування
Год: 2015

167. Сільченко Ірина Вікторівна. Член-кореспондент АН УРСР В. П. Зосимович (1899-1981) - вчений та організатор вітчизняної дослідної справи з генетики і селекції цукрових буряків
Год: 2015

168. Шульга Інна Миколаївна. Становлення і розвиток хімії у Харківських технологічному та хіміко-технологічному інститутах (1885-1949 рр.)
Год: 2015

169. Юдіна Ксенія Євгеніївна. Розвиток вітчизняної дослідної справи з фізіології травлення у свиней у 20 - 80-х роках XX століття
Год: 2015

170. Ахмадов Тахуз Зайндиевич. Становление и развитие врачебно-санитарного дела на Северо-Восточном Кавказе (XIX в. – 1940-гг.)
Год: 2014

171. БОГОПОЛЬСКИЙ Павел Майорович. ИСТОРИЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ПИЩЕВОДА В РОССИИ
Год: 2014

172. Воронина Ольга Николаевна. Развитие конструкций железнодорожных рельсов, их стыковых соединений и технологий обработки
Год: 2014

173. Киясова Елена Валерьевна. Становление и развитие кафедр анатомии и гистологии Казанского университета
Год: 2014

174. Морозова Евгения Владимировна. Организация земского здравоохранения в Казанской губернии во второй половине 19 – начале 20 века
Год: 2014

175. Попова, Марина Сергеевна. Поморские лоции и географические знания поморов
Год: 2014

176. Савенкова, Вера Михайловна. История изучения ледовых явлений на реках Европейской части России
Год: 2014

177. Су Да. Особенности развития железных дорог Китая и армогрунтовых удерживающих сооружений земляного полотна
Год: 2014

178. Суботялов Михаил Альбертович. Традиционная аюрведическая медицина: источники, история и современное состояние
Год: 2014

179. ТОПОЛЯНСКИЙ Алексей Викторович. МОСКОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ (20-е – 40-е годы 20 века) И ИХ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ КАФЕДР ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ В МСИ – МГМСУ
Год: 2014

180. Шок Наталия Петровна. АНТИЧНАЯ ТРАДИЦИЯ И РАННЕХРИСТИАНСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ МЕДИЦИНЫ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ I–III ВЕКОВ
Год: 2014

181. ЯХЬЯЕВА Зульфия Идрисовна. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В XIX-XX ВВ.
Год: 2014

182. Бородай Ірина Сергіївна. Становлення і розвиток вітчизняної зоотехнічної науки (друга половина XIX - початок XXI століття)
Год: 2014

183. Василюк Петро Миколайович. Становлення та розвиток наукових засад сортовипробування в Україні (кінець XIX - початок XXI ст.)
Год: 2014

184. Виноградова Олена Володимирівна. Формування науково-педагогічного складу та програмове забезпечення викладання природничих наук у Харківському технологічному інституті (наприкінці XIX - на початку XX ст.)
Год: 2014

185. Дем'яновський Олександр Юрійович. Становлення і розвиток наукової думки у племінній справі у тваринництві України (друга половина XIX ст. - 1941 р.)
Год: 2014

186. Діденко Ольга Миколаївна. Академік ВУАН Орженцький Р. М. (1863-1923)- вчений, педагог та один із організаторів статистичної науки в Україні
Год: 2014

187. Карадобрій Тетяна Андріївна. Науковий доробок академіка Б.Є.Веденєєва (1885-1946) в галузі гідротехніки та гідроенергетики
Год: 2014

188. Козубенко Юрій Леонідович. Систематика рослин та природоохоронні питання в наукових дослідженнях професора М. І. Котова (1896-1978)
Год: 2014

189. Колтачихіна Олена Юріївна. Історико-науковий аналіз досліджень у галузі реєстрації і відтворення інформації в Україні в світовому контексті (в 70-х рр. XX ст.)
Год: 2014

190. Липова Юлія Дмитрівна. Діяльність професора А. К. Скороходька у контексті розвитку вітчизняної зоогігієнічної науки (20-ті - перша половина 50-х років XX століття)
Год: 2014

191. Літвінов Олександр Павлович. Зварювальні технології в УРСР в умовах науково-технічної революції другої половини XX ст.
Год: 2014

192. Мерко Ольга Михайлівна. Науково-педагогічна та організаційна діяльність професора М. М. Клєпініна в контексті розвитку природничих наук на території Криму (кінець XIX - перша третина XX ст.)
Год: 2014

193. Муханов Валентин Миколайович. Історичний розвиток наукового забезпечення культури сої в Україні (друга половина XIX - початок XXI ст.)
Год: 2014

194. Савченко Людмила Григорівна. Діяльність академіка НАН України О.М.Онищенка з розвитку вітчизняної аграрно-економічної науки (друга половина XX- початок XXI ст.)
Год: 2014

195. Ситнікова Анастасія Сергіївна. Науково-організаційна діяльність сортівничо-насіннєвого управління цукротресту в розвитку сільськогосподарської дослідної справи в УСРР (1920-ті роки XX століття)
Год: 2014

196. Страйгородська Людмила Іванівна. Діяльність члена-кореспондента ВУАН В. О. Поггенполя в контексті розвитку вітчизняної метеорологічної науки (друга половина XIX - 30-ті рр. XX ст.)
Год: 2014

197. Сухенко Ігор Іванович. Салова (1839-1909) в контексті розвитку гідротехніки та залізничного транспорту
Год: 2014

198. Фесенко Володимир Юрійович. Життя та науково-педагогічна діяльність професора М. О. Валяшка (1871-1955 рр.)
Год: 2014

199. ВАСЕНКО Олександр Васильович РОЗВИТОК ГЕРПЕТОЛОГІЇ НА ТЕРЕНІ УКРАЇНИ В СЕРЕДИНІ – КІНЦІ ХХ СТОЛІТТЯ НАУКОВИЙ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ ВНЕСОК ПРОФЕСОРА М.М. ЩЕРБАКА
Год: 2012

200. Академік О.І.Душечкін (1874 – 1956 рр.): наукова, організаційна робота та педагогічна діяльність у галузі агрохімічної науки
Год: 2011


[1] [2] [3] [4] [5]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)