Этнология


Всего работ:2471. Мезенцева Анна Александровна. Оценка физической силы, агрессивности и привлекательности по обобщенным портретам тувинцев-эрзинцев
Год: 2023

2. Стрельцова Ирина Владимировна. «Костюм украинцев и белорусов в Приморье: адаптация и трансформация этнокультурных традиций (конец XIX – начало XXI в.)»
Год: 2023

3. Гусейнов Юсуп Магомедович. Эволюция и корреляция мусульманского права и адата у кумыков в XVIII – XXI вв.
Год: 2023

4. Гончаров Николай Сергеевич. Практики и стратегии освоения пространства и ресурсов полиэтничным населением Северной Якутии (XVII-XXI вв.)
Год: 2023

5. Сысоева Мария Эдуардовна. Конструирование этничности на Северо-Западном Кавказе (убыхский случай)
Год: 2023

6. Крюкова Наталья Владиславовна. Почитание сельских святилищ в современной Армении
Год: 2023

7. Аброськина Евгения Вячеславовна. Женское головное покрывало сэфсэри в контексте социальных и политических трансформаций в Тунисе в XX-XXI вв.
Год: 2023

8. Попова Татьяна Васильевна. Традиционная культура и этническая идентичность мордвы: факторы формирования и основные компоненты
Год: 2023

9. Волкович Никита Сергеевич. Трансформация предсвадебных обрядов перехода невесты-чувашки в чужой род (по материалам XVIII–XXI вв.)
Год: 2023

10. Камалетдинов Далмир Азгарович. Этносоциальные процессы в Республике Башкортостан в 1979–2021 гг.
Год: 2023

11. Куринских Полина Александровна. Традиционная культура и фольклоризм в национальном парке «Высокий Тауэрн» (Австрия) и в Сочинском национальном парке (Россия).
Год: 2023

12. Слепцова Анастасия Викторовна. Антропологический состав населения Западной Сибири раннего Железного века по данным одонтологии: саргатская, гороховская и кашинская культуры.
Год: 2023

13. Галайчук Володимир Васильович Традиційні демонологічні уявлення українців про домашніх духів
Год: 2021

14. Федорчук Олена Степанівна Бісерне оздоблення народної ноші українців: концепція етномистецької традиції (на матеріалах Північної Буковини, Західного Поділля, Покуття та Гуцульщини)
Год: 2021

15. Темченко Андрій Іванович Традиційні магічно-лікувальні практики: антропологічний дискурс та семантичні трансформації
Год: 2021

16. Дєдуш Олексій Валентинович Історіографія дослідження української національної ідентичності в кінці ХХ – на початку ХХІ століть
Год: 2021

17. Бех Катерина Миколаївна Міська весільна обрядовість: трансформації та тенденції сучасного розвитку.» ( друга половина ХХ – на початку ХХІ століття)
Год: 2021

18. Тарасюк Ірина Петрівна Бог і людина у світоглядній традиції українців (на матеріалі народних паремій)
Год: 2021

19. Цуркан Катерина Сергіївна Народний та професійний текстиль на Львівщині в другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст.: освітньо-культурний аспект
Год: 2021

20. Коцан Василь Васильович Етнокультурні маркери в контексті погранич: традиційний народний одяг та ідентичність населення Закарпаття ХІХ – початку ХХІ ст.
Год: 2021

21. Іваневич Лілія Анатоліївна Традиційний одяг українців Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): історія, класифікація, конструктивно-художні та регіонально-локальні особливості
Год: 2021

22. ЕТНІЧНІ ФАКТОРИ У ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ БІЛОРУСЬКОГО НАРОДУ ТА НАЦІЇ
Год: 2021

23. Герус Людмила Мечиславівна Функціональна, семантична та етично-естетична цінності обрядового хліба українців та їх актуалізація у соціокультурному просторі початку ХХІ ст.
Год: 2021

24. Левицька Мар’яна Корнеліївна Культурно-мистецька діяльність Луки Долинського у контексті церковно-релігійних процесів кінця ХVIII – початку ХІХ ст.
Год: 2021

25. Смирнова Элеонора Андреевна. Православный монастырь в современной этноконфессиональной культуре Еврейской автономной области
Год: 2021

26. Ябыштаев Тенгис Степанович. Родовое движение алтайцев в конце XX – начале XXI века
Год: 2021

27. Хонинева Екатерина Александровна. Семиотические идеологии и духовные практики в современном российском католицизме: антропологические аспекты
Год: 2021

28. Песецкая Александра Александровна. «Одежда в свадебной обрядности марийцев (конец XIX – начало XXI вв.)»
Год: 2021

29. Шульгов Евгений Николаевич. Миграция мордвы на территорию стран ближнего зарубежья и этнические процессы в конце XIX – начале ХХI в.: историко-этнографический анализ
Год: 2021

30. Омельченко Елена Александровна. Интеграция детей из семей иноэтничных мигрантов в российское общество (историко-этнографическое исследование на материалах системы образования)
Год: 2021

31. Ципишев Сергій Іванович Хлібні вироби поліщуків: технологічний та сакрально-семіотичний аспект
Год: 2020

32. Тарнавський Роман Богданович Народознавство у Львівському університеті наприкінці ХІХ – в першій половині ХХ ст.: контексти, дискурси, наукові зв’язки
Год: 2020

33. Данилевич Аліси Петрівни Українська етнографія та фольклористика у творчості Степана Носа (1829-1901 рр.)
Год: 2020

34. Черленяк Іванна Василівна Традиційна сімейна обрядовість українців Закарпаття кінця ХІХ – першої половини ХХ століття
Год: 2020

35. БАБІНСЬКА АЛІСА ВОЛОДИМИРІВНА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Год: 2020

36. Король Василь Васильович Народна демонологія гуцулів Закарпаття
Год: 2019

37. Сахненко Дмитро Володимирович Агроекологічне обґрунтування захисту пшениці озимої від шкідників при No-till технології в Лісостепу України
Год: 2019

38. Романова Олена Миколаївна Трансформація уявлень про лісову демонологію в традиційних віруваннях українців ХІХ – ХХ ст.
Год: 2019

39. Дмитрюк Вікторія Вікторівна Історико-антропологічна варіативність функціонування фотографії у культурах Одещини
Год: 2019

40. Стичинський Іван Валентинович Повсякденне життя вояків австро-угорської та російської армій на українських теренах в роки Першої світової війни
Год: 2019

41. Грицюк Ольга Віталіївна Графіті в сучасному місті: освоєння публічного простору та візуалізація цінностей (на прикладі м. Києва)
Год: 2019

42. Аблаєва Ульвіє Османівна Традиційні головні убори кримських татар XVII - початку XXI століть
Год: 2018

43. Кісь Оксана Романівна Повсякденне життя українських жінок у надзвичайних історичних обставинах середи­ни XX ст.: ґендерні аспекти досвіду та репрезентацій
Год: 2018

44. Радович Роман Богданович Поліське житло: культурно-генетичні витоки і еволюцій­ні процеси
Год: 2018

45. Мовна Уляна Василівна Бджіль­ництво: український обрядовий контекст
Год: 2018

46. Триняк Лілія Володимирівна Покуття в етнографічних дослідженнях XIX - 30-х рр. XX ст.
Год: 2018

47. Овчаренко Людмила Миколаївна Гончарне шкіль­ництво як визначальний фактор творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894 - 1941)
Год: 2018

48. Чмелик Роман Петрович Сучасне українсько-польське пограниччя: державний кордон та ідентичність населення
Год: 2018

49. Щербань Олена Василівна Еволюція традицій використання гли­няного посуду в народній культурі харчування українців Наддніпрянщини другої половини XIX - початку XXI ст.
Год: 2018

50. Шудляк Наталія Олександрівна Святині та святі місця в духовній культурі українців Поділля
Год: 2017


[1] [2] [3] [4] [5]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)