Заказать диссертацию


Всего работ:200
Сортировать по: названию | году1. Лизогуб Людмила Юріївна Експериментальне обґрунтування впливу антибактеріальних препаратів і пробіотика «Болмол» на імунний статус курчат
Год: 2018

2. Козленко Тетяна Григорівна Каліцивіроз котів: поширення, діагностика та лікуван­ня
Год: 2018

3. Фурда Ірина Леонідівна Епізоотологічний конт­роль за репродуктивно-респіраторним синдромом та цирковірусною інфекцією свиней в Україні
Год: 2018

4. Мазур Микола Вікторович Моніторинг сказу тварин на основі молекулярно-генетич­них методів
Год: 2018

5. Попова Ірина Михайлівна Імунологічна реактивність кролів за засто­сування живої вакцини проти міксоматозу
Год: 2018

6. Новгородова Олександра Юріївна Експрес-індикація P. aeruginosa методом поверхневого плазмонного резонансу
Год: 2017

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БАКТЕРИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА МИКОБАКТЕРИИ
Год: 2004

8. Радзиховський Микола Леонідович Патоморфологія, діагностика, лікування та профілактика ентеритів вірусної етіології у собак
Год: 2021

9. Тімченко Оксана Василівна Біологічні особливості Salmonella spp., Citrobacter spp. та Staphylococcus aureus - контамінантів харчових продуктів та кормів
Год: 2018

10. Магац Дар’я Юріївна Вивчення віруспродукуючої активності та умов культивування пе­рещеплюваної культури клітин FLK-BLV за впливу наночасток Арґентуму, Феруму, Цинку та двоокису Мангану
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Сухова Ирина Игорьевна Нравственные начала решения о необходимости избрания меры пресечения, допускаемой только по судебному решению
Никитина Светлана Владимировна Доказательственная деятельность суда при принятии процессуальных решений в досудебном производстве по уголовным делам
Павлова Елена Витальевна Исследование и оценка прокурором заключений и показаний экспертов при судебном разбирательстве уголовных дел
Во Ким Зунг Обеспечение прав и законных интересов юридических лиц, потерпевших от преступлений, в досудебном производстве по уголовным делам (сравнительно-правовое исследование по материалам Социалистической Республики Вьетнам и Российской Федерации)
Хроменков Игорь Романович Обеспечение судом правовых интересов в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства