Документоведение, архивоведение


Всего работ:271. Суровцева Наталия Геннадиевна. Развитие документоведения в условиях цифровой трансформации управления документами в Российской Федерации
Год: 2023

2. Мустафина Алия Хусаиновна. История информатизации архивов Казахстана (1991 - 2020 годы)
Год: 2023

3. Орлова Мария Михайловна. Документационное обеспечение управления корпоративной системой электронного документооборота
Год: 2023

4. Заклінська Юлія Михайлівна Видавнича діяльність наукових бібліотек України в електронному комунікаційному просторі
Год: 2021

5. Чжен Хао Проектна діяльність документно-інформаційних установ КНР на етапі цифрової модернізації суспільства
Год: 2021

6. Ян Чен Система економічного забезпечення діяльності бібліотек КНР
Год: 2021

7. Січова Оксана Василівна Формування та розвиток системи архівних фондів наукових установ НАН України (1968 – 2018)
Год: 2020

8. Ковальчук Наталія Володимирівна Тенденції та перспективи розвитку документаційного забезпечення управління бібліотекою
Год: 2020

9. Добровольська Вікторія Василівна Інформаційно-документаційне забезпечення розвитку соціокомунікаційного простору культури України в епоху цифрового суспільства
Год: 2020

10. Коротецька Юлія Дмитрівна Сучасний документаційний супровід діяльності православних релігійних організацій України
Год: 2019

11. Тур Оксана Миколаївна Уніфікація та стандартизація документознавчої термі­нології в Україні
Год: 2019

12. Філіппова Наталя Павлівна Документно-інформаційні ресурси медичної галузі України: теоретичний та прикладний аспекти
Год: 2019

13. Корнійчук Костянтин Сергійович Формування системи елек­тронного документообігу в транспортному комплексі України
Год: 2019

14. Ковальська Леся Андріївна Документально-інформаційні ресурси радянського руху Опору в Україні (1941-1944 рр.)
Год: 2019

15. Барабаш Тарас Мстиславович Латинське письмо у міських канцеляріях Руського воєводства XVI - XVII ст.
Год: 2018

16. Вдовіна Олена Олександрівна Електронне діловодство як комунікаційна складова судочинства в Україні
Год: 2018

17. Рибачок Олег Миколайович Міжнародні інтегровані цифрові ресурси документаль­ної спадщини архівів, бібліотек, музеїв: етапи створення, стратегії розвитку (80-ті роки XX - 10-ті роки XXI ст.)
Год: 2018

18. Демченко Олексій Анатолійович. Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціонування
Год: 2015

19. Дженжебір Ольга Миколаївна. Структурно-функціональна характеристика медіасередовища міст-супутників Києва
Год: 2015

20. Смусь Андрій Григорович. Релігійний контент християнського спрямування в сучасному українському телепросторі
Год: 2015

21. Кіца Мар'яна Олегівна. Недобросовісна реклама у газетних виданнях України
Год: 2014

22. Мудра Ірина Миколаївна. Маркетингові стратегії сучасних громадсько-політичних газет України
Год: 2014

23. Олтаржевський Дмитро Олегович. Корпоративні медіа як інструмент соціальних комунікацій
Год: 2014

24. Шафаренко Юлія Михайлівна. Аналітична діяльність у паблік рилейшнз: проблеми, тенденції, перспективи
Год: 2014

25. Левченко Лариса Леонідівна. Розвиток архівної справи в Сполучених Штатах Америки (кінець XVIII - початок XXI ст.)
Год: 2014

26. Васильченко Микола Миколайович. Організаційно-функціональні трансформації архівів у сучасному соціально-комунікаційному середовищі
Год: 2014

27. Боровлёва Зинаида Александровна. Формирование документального фонда органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации : на примере Республики Коми
Год: 2008


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)