Теория и история издательского дела и редактирования


Всего работ:141. Зелінська Анастасія Андріївна Українська біографічна книга: формування ринку та видавничої культури (на матеріалі видань 2005–2017 рр.)
Год: 2020

2. Чубрей Анастасія Вікторівна Український театр у медіапросторі міжвоєнної Галичини: проблеми видавничого супроводу
Год: 2020

3. Давидова Людмила Вікторівна. Організаційно - структурна і функціональна специфіка університетського видавництва
Год: 2018

4. Касянчук Валерія Олександрівна Наукові журнали комунікаційної тематики в науко- метричних базах даних Scopus і Web of Science: змістовий та організаційний аспекти
Год: 2018

5. Васьківська Ольга Леонідівна Книговидавнича справа в Україні 1917 - 1920 рр.
Год: 2018

6. Женченко Марина Іванівна Цифрові трансформації видавничої галузі
Год: 2018

7. РОМАНЮК НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА. СТАНОВЛЕННЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ЄЛИСАВЕТГРАДА І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ (КІНЕЦЬ ХVIII – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Год: 2016

8. МИКОЛАЄНКО АЛЛА ЮРІЇВНА. ВИДАВНИЦТВО «СМОЛОСКИП» (1967–2015) В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ
Год: 2015

9. Лоза Галина Іванівна. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
Год: 2015

10. ВОДОЛАЗЬКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА СУЧАСНА ВИДАВНИЧА ГАЛУЗЬ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ: ІННОВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТА АКТУАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Год: 2015

11. Віщук Оксана Юріївна. Робота редактора з авторами - дітьми
Год: 2014

12. Листвак Галина Богданівна. «Книга художника»: проблеми видавничого втілення
Год: 2013

13. Вернигора Ніна Миколаївна. Книговидання для дітей в Україні ХХ століття: типологія, проблематика, жанрові особливості
Год: 2013

14. Теремко Василь Іванович. Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій
Год: 2013


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)