УДОСКОНАЛЕННЯ АРКУШЕРІЗАЛЬНИХ МАШИН ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО КУЛІСНО-ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИВОДА НОЖА : СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУМАГОРЕЗАТЕЛЬНЫХ МАШИН ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО КУЛЁСНО-РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА ПРИВОДА НОЖА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • УДОСКОНАЛЕННЯ АРКУШЕРІЗАЛЬНИХ МАШИН ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО КУЛІСНО-ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИВОДА НОЖА
 • Альтернативное название:
 • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУМАГОРЕЗАТЕЛЬНЫХ МАШИН ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО КУЛЁСНО-РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА ПРИВОДА НОЖА
 • Кол-во страниц:
 • 153
 • ВУЗ:
 • УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки України

  УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА


  Сенчина Катерина Ярославівна

  На правах рукопису
  УДК 676.058.2+655.366


  УДОСКОНАЛЕННЯ АРКУШЕРІЗАЛЬНИХ МАШИН
  ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО КУЛІСНО-ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИВОДА НОЖА

  05.05.01 машини і процеси поліграфічного виробництва


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук  Науковий керівник:
  докт. техн. наук, професор,
  Регей Іван Іванович


  ЛЬВІВ 2013

  ЗМІСТ
  Перелік умовних позначень 5
  ВСТУП 6
  РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ РОЗРІЗУВАННЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ І
  ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ
  НОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗРІЗУВАННЯ КАРТОННОЇ СТРІЧКИ
  НА ЗАГОТОВКИ 12
  1.1. Операція розрізування поліграфічних та пакувальних матеріалів
  в технологічних процесах виготовлення продукції 12
  1.2. Інструменти засобів розділення поліграфічних і пакувальних
  матеріалів 16
  1.2.1. Інструменти для постосового різання заготовок 16
  1.2.2. Інструменти для розділення стрічкових матеріалів 20
  1.3. Обладнання для розділення поліграфічних та пакувальних
  матеріалів 24
  1.3.1. Обладнання для обробки стрічкових матеріалів 24
  1.4. Огляд наукових праць в області теорії і практики різання паперу та
  картону 26
  1.5. Шляхи розвитку і напрямки вдосконалення аркушерізальних машин 30
  Висновки до розділу 1 41
  РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИКИ ТА КІНЕТОСТАТИКИ
  КОМБІНОВАНОГО КУЛІСНО-ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИВОДА НОЖА 43
  2.1. Встановлення кінематичних параметрів кулісно-важільного
  механізму привода ножа 43
  2.2. Обгрунтування безступінчастого регулювання формату аркушів 49
  2.3. Дослідження положення інструмента протягом фази розрізування
  матеріалу 56
  2.4. Дослідження енергосилових характеристик кулісно-важільного
  механізму 60
  2.5. Аналітичне обгрунтування зміни технологічного зусилля різання 67
  2.6. Обгрунтування розділення стрічкового матеріалу безмарзанним
  різанням 70
  2.6.1. Аналіз кінематичних параметрів розрізування стрічкового
  матеріалу 72
  Висновки до розділу 2 76
  РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ
  ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ПОПЕРЕЧНОГО РОЗРІЗУВАННЯ
  СТРІЧКИ НА АРКУШЕРІЗАЛЬНОМУ ПРИСТРОЇ 78
  3.1. Мета та задачі дослідження 78
  3.2. Експериментальний стенд та вимірювальна апаратура 79
  3.3. Вимірювальна апаратура для записування результатів досліджень
  тензометричним методом 85
  3.4. Регулювання швидкості електродвигуна 87
  3.5. Експериментальні дослідження процесу розрізування картонної
  стрічки 90
  Висновки до розділу 3 98
  РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ
  РОЗРІЗУВАННЯ КАРТОННОЇ СТРІЧКИ 100
  4.1. Експериментальний аркушерізальний пристрій для дослідження
  геометричної точності отриманих аркушів 101
  4.2. Статистичні методи дослідження точності отриманого аркуша 103
  4.3. Комп’ютерний експрес-аналіз якості лінії зрізу картонної стрічки 114
  4.3.1. Отримання об’єкту для вимірювання. Підготовка і обробка
  растрового зображення зрізу 114
  4.3.2. Вимірювання величини мікронерівностей обробка у системі
  AutoCAD підсистемою AutoLisp 117
  Висновки до розділу 4 120
  ВИСНОВКИ 122
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 125
  ДОДАТКИ 136
  Додаток А 137
  Додаток Б 138
  Додаток В 139
  Додаток Д 1 150
  Додаток Д 2 152
  Перелік умовних позначень
  a -


  базова відстань кривошипно-кулісного механізму,


  м
  b -


  довжина куліси,


  м
  h -


  плече дії сили,


  м
  k -


  коефіцієнт, що враховує ступінь загострення ножа  l -


  глибина врізання леза ножа в марзан,


  м
  m -


  маса ланки,


  кг
  n -


  частота обертання,


  об/хв
  p -


  лінійне зусилля різання,


  Н/мм
  r -


  радіус кривошипа,


  м
  s -


  зазор між стрічкою і марзаном,


  м
  g -


  прискорення вільного падіння,


  м/с2
  A -


  коефіцієнт  B -


  довжина лінії різання,


  м
  F -


  силові навантаження,


  Н
  L -


  розмір аркуша у напрямку руху стрічки,


  м
  M -


  момент від силових навантажень,


  Н·м
  T -


  період обертання,


  с
  VD -


  лінійна швидкість леза ножа,


  м/с
  VKC -


  швидкість картонної стрічки,


  м/с
  a -


  кут між кривошипом та кулісою


  град
  l -


  відносна базова відстань  w -


  кутова швидкість,


  рад/с
  e -


  кутове прискорення,


  рад/с2
  γ -


  кут повороту куліси,


  град
  ∆ -


  товщина картону,


  м
  J -


  момент інерції мас


  кг·м2
  KC -


  картонна стрічка  APM -


  аркушерізальна машина
  ВСТУП
  За роки незалежності в Україні серед інших галузей швидко розвиваються поліграфічна галузь й пакувальна індустрія. Сучасні виробництва друкованої продукції та засобів пакування характеризуються великим різновидом параметрів, значним набором технологічних операцій, які забезпечують різноманітні варіанти організації технологічних процесів. Важлива складова розвитку поліграфічної галузі та пакувальної індустрії в нашій країні пов’язана з рівнем освоєння сучасних технологій та насичення парку обладнання ефективною технікою.
  Останнім часом важливу роль у виробництві поліграфічної продукції відіграє об’єктивна потреба її виготовлення обмеженими обсягами. Вона є наслідком важливої тенденції сучасного ринку, відомої як «лімітна» тенденція, яка обумовлює потребу заміни існуючого технологічного обладнання на сучасне з широкими функціональними можливостями, пов’язаними з оперативним переналагоджуванням. Крім того, особливого змісту набула задача економії поліграфічних і пакувальних матеріалів на різних етапах організації виробництва друкованої продукції та паперово-картонної тари, і зокрема, на початкових стадіях.
  Важливою допоміжною підготовчою операцією є поперечне розрізування стрічкових матеріалів, що розмотуються з рулону, для формування аркушевих стосів. Практика експлуатації обладнання для виконання такої операції засвідчила про наявність технічних труднощів, які обмежують оперативне реагування на виклики сучасного виробництва поліграфічної та пакувальної продукції. Як наслідок сьогодні назріла потреба створення компактного аркушерізального обладнання з широкими функціональними можливостями.
  Актуальність теми. У нашій країні, як і всьому світі, спостерігається зростання попиту на друковану продукцію та паперово-картонну тару, що актуалізує задачу впровадження матеріало- та енергоощадних технологій, важливою складовою яких є оперативне підготування вихідних матеріалів з необхідними геометричними параметрами. У технологічних процесах виготовлення поліграфічної та пакувальної продукції для формування стосів паперу та картону використовується операція поперечного розрізування стрічок матеріалів, розмотуваних з рулону. Переваги застосування цієї операції полягають в ефективності підготування аркушевих паперово-картонних матеріалів і забезпеченні значної їх економії внаслідок усунення вимушеного відбраковування аркушевих матеріалів, що поступають на виробництво в готових стосах.
  Практика експлуатації існуючого аркушерізального устаткування свідчить про наявність технологічних проблем, спричинених складністю їх налагодження на потрібний формат аркушів, забезпечення широкого діапазону розмірів та досягнення належної якості кінцевої продукції.
  Вирішенню важливих проблем вдосконалення конструкції та підвищення продуктивності різального обладнання присвячені наукові праці вітчизняних та закордонних вчених: В.З. Гінзбурга, Б.М. Мордовіна, І.Б. Якобсона, В.П. Дідича, І.І. Лившица, В.Ф. Тропина, Л.І. Ренделя, Боймера Клауса, Б. Маттіаса, С.М. Сумського, О.М. Полюдова, І.І. Регея та інших.
  Незважаючи на значний обсяг виконаних теоретичних та експериментальних досліджень, до цього часу відсутнє наукове обґрунтування раціональної технічної побудови аркушерізального обладнання, здатного забезпечити формування аркушів широкого діапазону розмірів поперечним розрізуванням паперово-картонної стрічки, що подається з рулону.
  З огляду на зазначене сформульовано актуальну наукову задачу  наукове обґрунтування раціональних параметрів механізму та механіки ножового різання стрічкового матеріалу з метою створення компактного устаткування для отримання стосів аркушів різного формату.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження дисертаційної роботи безпосередньо пов’язані з напрямками наукових досліджень кафедри поліграфічних і пакувальних машин та технології пакування Української академії друкарства.
  Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є розроблення достатньої науково-експериментальної бази даних конструктивної побудови аркушерізальної машини з урахуванням умов забезпечення ефективного безступінчастого налагодження на різні формати та якісного розрізу матеріалу. Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі завдання:
  − проаналізувати тенденції розвитку та вдосконалення технологій і обладнання для поперечного розрізування паперово-картонної стрічки, обґрунтувати результати виконаних теоретичних досліджень за темою роботи;
  − на основі науково-теоретичних досліджень розробити закономірності процесу ефективного поперечного розрізування на аркуші стрічкового матеріалу, що подається з рулону, реалізувати технічне рішення зі створення засобу розділення поліграфічних і пакувальних матеріалів;
  − розробити рекомендації для створення вдосконаленого механізму різання аркушерізального устаткування, позбавленого від наявних технічних недоліків;
  − виконати аналітичне обґрунтування зміни технологічного зусилля різання від глибини проникнення інструменту в товщу матеріалу, оцінити величину зусилля та визначити допустимі їх обмеження.
  − обґрунтувати технічні умови безступінчастого регулювання формату аркушів;
  − спроектувати та виготовити експериментальний аркушерізальний пристрій, дослідити адекватність аналітичних досліджень і розроблених математичних моделей з результатами реального технологічного процесу поперечного розрізування стрічкового матеріалу;
  − проаналізувати геометричні розміри аркушів на стабільність їх дотримання та оцінити якість розрізування картонної стрічки;
  − розробити методику проектування механізмів різання аркушерізального устаткування нової конструкції;
  − визначити економічну ефективність від застосування пропонованого аркушерізального пристрою.
  Об'єкт дослідження технологічний процес поперечного розрізування картонної стрічки на аркуші.
  Предмет дослідження пристрій поперечного розрізування картонної стрічки інструментом з комбінованим кулісно-важільним механізмом привода ножа.
  Методи дослідження. Для виконання визначеної у роботі мети використано основні положення теоретичної механіки, теорії різання, планування експериментальних досліджень, математичної статистики (використано критерій Пірсона Х2) та програмування.
  Аналітичні розрахунки геометричних, кінематичних та кінетостатичних характеристик комбінованого кулісно-важільного механізму приводу ножа виконано в системі математичного моделювання MathCAD. Експериментальні дослідження здійснено на спеціально сконструйованому стенді з використанням засобів і апаратури тензометричних вимірювань, а отримані дані опрацьовано на персональному комп’ютері з використанням пакетів програм: MathCAD, С++Builder та ін. Експериментальні дані опрацьовано за допомогою комп’ютерної системи Excel з описом результатів регресійними рівняннями та поліноміальними функціями. Метод експрес-аналізу якості різання картону грунтується на використанні мови AutoLisp. Підготування об’єкта для дослідження якості різання здійснено за використання графічних редакторів Photoshop, CorelTRACE і CorelDRAW.
  Наукова новизна одержаних результатів. На основі аналітичних та експериментальних досліджень у дисертації
  вперше:
  − науково обґрунтовано доцільність удосконалення аркушерізального обладнання, на основі забезпечення безступінчастого регулювання формату аркушів з точними геометричними параметрами, застосуванням запропонованого комбінованого кулісно-важільного механізму привода ножа;
  − виявлено закономірність впливу базової відстані кулісно-важільного механізму на формат розрізаних аркушів, що забезпечило залежно від налагоджування аркушерізального пристрою обґрунтованість меж його зміни;
  набуло подальшого розвитку:
  − визначення на основі математичної моделі величин зміни лінійного зусилля поперечного розділення стрічкового матеріалу від глибини проникнення інструмента в його товщу для оцінки силового навантаження приводу від зміни товщини оброблюваного матеріалу;
  − наукове обґрунтування вибору параметрів виконавчих елементів комбінованого кулісно-важільного механізму привода ножа та циліндричного марзана для стабілізації процесу поперечного розділення стрічки матеріалу на аркуші правильної геометричної форми.
  Практичне значення одержаних результатів. Розроблено методику інженерного синтезу механізмів аркушерізального обладнання для виготовлення форматних аркушів встановленої геометричної форми зі стрічки, розмотуваної з рулону, безступінчастим регулюванням потрібного формату аркушів.
  Отримані функціональні залежності між геометричними та кінематичними параметрами виконавчих механізмів аркушерізального пристрою уможливлюють встановлення потрібного розміру аркушів у напрямку переміщення стрічки.
  Доцільність використання наукових положень для виробничих потреб підтверджено результатами експериментальних досліджень процесу поперечного розрізування стрічкового матеріалу.
  Новизну технічних рішень аркушерізальних машин захищено патентами України на винахід № 96885 та № 97175.
  Результати теоретичних досліджень з проектування аркушерізального обладнання впроваджено в навчальний процес на кафедрі поліграфічних та пакувальних машин і технології пакування для підготування фахівців за спеціальностями 8.05050317 «Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси», 8.05050206 «Машини і технології пакування», 6.05150104 «Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань».
  Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно: дослідження геометричних й кінематичних параметрів механізму з плавним регулюванням формату аркуша; методика обґрунтування отримання формату аркуша; дослідження енергосилових характеристик механізму привода ножа; розроблення математичної моделі з
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертаційній роботі на основі теоретичних узагальнень, виконаного комплексу аналітичних та експериментальних досліджень отримано наступні результати:
  1. Проаналізовано тенденції розвитку технологій і обладнання для поперечного розрізування картонної стрічки, розмотуваної з рулону, визначено ефективні напрями їх удосконалення.
  2. Розроблено рекомендації на основі застосування кулісно-важільного механізму привода ножа для удосконалення механізму поперечного різання в аркушерізальному обладнанні, що забезпечують зростання продуктивності обладнання завдяки оперативності налагоджування на інший формат аркушів та підвищення якості їх розрізу.
  3. Вперше на основі теоретичних досліджень сформульовано принципові положення процесу ефективного поперечного розрізування стрічкового матеріалу, розмотуваного з рулону, на аркуші, реалізовано технічне рішення зі створення засобу розділення поліграфічних і пакувальних матеріалів. В результаті впровадження нового різального пристрою досягається суттєве зменшення інерційного навантаження, відмова від використання складного за конструкцією привода ножа.
  4. Вперше обґрунтовано технічні умови безступінчастого регулювання формату аркушів. Запропоновано варіанти компонування аркушерізального пристрою, аналітичним шляхом визначена залежність формату аркуша від базової відстані. Встановлено, що зміною відносної базової відстані в кулісно-важільному механізмі привода ножа в межах -0,75 ≤ l ≤ 0,75 уможливлюється регулювання відносного розміру аркуша у напрямку переміщення стрічки в межах 3,59 ≤ Li ≤. 25,12. Зміною відносної базової відстані кривошипно-кулісного механізму в зазначеному діапазоні забезпечуємо регулювання кутової швидкості коромисла повнообертового чотириланковика в межах 1,0≤n≤7,0.
  5. На основі виконаних аналітичних досліджень впливу геометричних параметрів кривошипно-кулісного механізму привода ножа на кінематичні характеристики встановлено, що відношення максимальних значень відносної кутової швидкості куліси для значень відносної базової відстані l = 0,45 і l = 0,75 становить 2,14 раза. Максимальні значення відносного кутового прискорення куліси для зазначених значень l становлять, відповідно, e2і = 0,975 і e2і = 7,21.
  6. Досліджено енергосилові характеристики кулісно-важільного механізму привода ножа. Порівнянням отриманих значень моментів на приводному валу від сил інерції, ваги елементів механізму та технологічного опору встановлено, що найвагоміший вплив мають сили різання матеріалу. Так, для розрізування картонної стрічки товщиною ∆ = 0,3 мм і шириною В = 840 мм необхідно створювати на привідному валу момент від сил різання М3 = 228,5 Н·м, що більший від пікових значень моменту від інерційних навантажень М1 = 110 Н·м та моменту від ваги елементів механізму М2 = 90 Н·м.
  7. Аналітичним шляхом на основі використання поліноміальної функції обґрунтовано зміни технологічного зусилля від проникнення леза інструмента в товщу матеріалу, що уможливлює прогнозування значень лінійного зусилля при розрізуванні поліграфічних і пакувальних матеріалів різної товщини. За результатами розв’язку системи рівнянь отримано значення зусилля різання картонної стрічки: F = 13,4х103 Н при різанні матеріалу завтовшки ∆ = 0,3 мм та F = 21,1х103 Н завтовшки ∆ = 0,5 мм.
  8. Спроектовано та виготовлено експериментальний аркушерізальний пристрій, експериментально підтверджено аналітичні дослідження, а розроблені математичні моделі реальним технологічним процесом. За експериментальним дослідженням встановлено залежності лінійних зусиль різання від товщини та виду картону, геометричних параметрів різального інструмента (кута загострення), розташування волокон картону відносно леза ножа, зміни базової відстані в кривошипно-кулісному механізмі приводу ножа. Важливим чинником, що впливає на лінійні зусилля різання матеріалу, визначено товщину картону. Виявлено, що збільшення товщини картону з ∆ = 0,35 мм до ∆ = 0,7 зумовлює зміну лінійного зусилля різання з р = 4 Н/мм до р = 9 Н/мм .
  9. Проаналізовано геометричні розміри розрізаних аркушів на стабільності їх отримання. Статистичним методом досліджено геометричну точність, адекватність теоретичного та емпіричного розподілів похибок перевірено за використання критерію Х2-Пірсона. Встановлено, що розрахункове значення критерію значно менше критичного (Х2р = 6,73 < Х2кр = 11,1).
  10. Оцінено якість розрізування картонної стрічки методом комп’ютерного експрес-аналізу. Розраховано параметр показника якості значення величини мікронерівності лінії різу. Встановлено, що для зразків, отриманих на експериментальному стенді ∆У = 0,160 0,251, що менше за значення ∆У = 0,298 0,339, отримані за результатами дослідження зразків, виготовлених у виробничих умовах на аркушерізальній машині 2ЛР1-120.
  11. Доцільність застосування пропонованого аркушерізального пристрою підтверджено економічним обґрунтуванням. Умовний економічний ефект від впровадження пристрою складає 68,5 тис. грн в умовах середньосерійного виробництва.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Хведчин Ю. Й. Брошурувально-палітурне устаткування: підруч. / Юрій Йосипович Хведчин. - Львів: Укр. акад. друкарства, 2007. - 392 с. - (Палітурне устаткування; Ч. 2)
  2. Германиес Э. Справочная книга технолога-полиграфиста: пер. с нем. - М.: Книга, 1982. - 336 с.
  3. Задра В. М. Параметричні дослідження ножичного прорізування внутрішніх контурів у картоні // Комп’ютерні технології друкарства. Львів: 2000. №5. С. 8589.
  4. Ильин В. Я. Машины и оборудование для переработки бумаги и картона. - М.: Лесная пром., 1988. - 200 с.
  5. Кривошей В. Н. Отходы упаковки в Украине (анализ нынешней ситуации и прогнозы на будущее) // Упаковка. 2008. № 1. С. 5560.
  6. Регей І. І. Споживче картонне паковання: навч. посібник / Іван Іванович Регей. Львів: Укр. акад. друкарства, 2011. - 142 с.
  7. Шредер В. Л. Картон. Тара и упаковка [Текст] / В. Л. Шредер, К. С. Йованович. - К.: ИАЦ «Упаковка», 1999. - 192 с.
  8. Хведчин Ю. И. Резальные машины и комплексы POLAR : учеб. пос. / Хведчин Ю. И., Шостачук Ю. А., Оучар М.; К. : ПКТ «СТ-Друк», 2004. 204с.
  9. Бумагорезальное оборудование [Електронний ресурс]: - Режим доступу: www. marsel. ru/ articles/ cutters.html.
  10. Топольницький П. В. Створення наукової бази машинної технології і проектування (синтезу) машин для безвистійного обрізування книжково-журнальних блоків: дис. ... доктора техн. наук: 05.05.01 / Топольницький Петро Володимирович. - Львів, 1999. 386 с.
  11. Zappl Herbert. Ножи для резальных машин из твердых сплавов / Herbert Zappl // Erfahrung mit Hartme tall messern (Widia). «Alg. Anz. Buchbind».- 1986. - №7. - C 35-38.
  12. Петріашвілі Г. Г. Совершенствование одноножевых бумагорезальных машин на основе комплексных исследований процесса виброрезания: дис. кандидата техн. наук: 05.02.15 / Петріашвілі Георгій Георгійович. - Львів, 1990. - 220 с.
  13. Топольницький П. В. Нові технології та пристрої для різання поліграфічних матеріалів та книжково-журнальних блоків: навчальний посібник / П. В. Топольницький , О. Б. Книш. - Львів: Афіша, 2003. - 88 с.
  14. Арабський Р. С. Штампи для висікання картонних упаковок / Р. С. Арабський, Ю. С. Арабський. Львів, 1996. 100 с.
  15. Компании, входящие группу БОБСТ. Оборудование для упаковочной и печатной промышленности: [проспект]. Lausanne: BOBST SA, 1995. № 9519. 6 с.
  16. Регей І. І. Енергоощадна технологія засоби виготовлення розгорток картонного паковання [Текст]: моногр. / І. І. Регей - Львів: Укр. акад. друкарства, 2009. - 176 с.
  17. Lemanic DR 650-820 / 950-1150. Ротационная штанцевальная машина с переменяэмым форматом для складных коробок: [проспект]. Lausanne: BOBST AG, 1990. № 8909-2. 8 с.
  18. Бушунов В. Т. Отчет по исследованиям сопротивления бумаги резанию на бумагорезальной машине БР-119 / Бушунов В. Т. М.: МПИ, 1938. 22 с.
  19. Цацкин В. С. Процесс резания бумаги в стопе и сопротивление резанию: дис. ... канд. техн. наук, М., 1940.
  20. Мордовин Б.М. Конструкции и расчет полиграфических машин. Кн. 5. М.: «Искусство», 1954. 284 с.
  21. Мордовин Б.М. К вопросу о механике резания стоп листов бумаги вибрирующим ножом / Б. М. Мордовин, Д. Ф. Акатьев // Тезисы докладов. - М., МПИ., 1967.- С.37-38.
  22. Гинзбург В. В. Исследование процесса резания на одноножевых бумагорезальных машинах.- Труды НИИПМ, вып № 3, 1957.- С 15-21.
  23. Ніцкіним Л. А. Изыскание методов упрочнения увеличения износостойкости и контроля режущего инструмента бумагорезальных машин / Отчет по НИР. М., НИИполыграфмаш, 1956. 126 с.
  24. Акатьев Д. Ф. Исследование процесса резания стоп бумаги колеблющимся ножом: дис. ... канд. техн. наук: 05.02.15.-М., МПИ, 1968.- 199с.
  25. Акатьев Д. Ф. Физические явления при резании стоп бумаги плоским ножом. - Труды ВНИИОПИТ, вып. № 45, 1973. - С.13-23.
  26. Шехобалов И. В. Методы выделения и анализа импульсних источников шума и вибраций полиграфических машин: дис. ... канд. техн. наук: М., 1974. - 201 с.
  27. Петриашвили Г. Г. К определению усилий, действующих на механизм ножа при виброрезании стоп бумаги / Г. Г. Петриашвили, С. М. Комаров // Всесоюзного совещания по методам расчета полиграических машин-автоматов: Тезисы докладов. - Львов: УПИ им. Ив. Федорова, 1987.- С 39-40.
  28. Петриашвили Г. Г. Совершенствование одноножевых бумагорезальных машин на основе комплексных исследований процесса виброрезания: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05. 02.15 / Г.Г.Петриашвили. - Львов, 1990.- 220 с.
  29. Альтшуль Е. А. О затуплении ножей на бумаго-резальной машине. - Труды ВНИИОПИТ, вып. № 45, 1973.- С.27-32.
  30. Георгиевский И. К. Увеличение производительности трехножевых резальных машин за счет улучшения динамики их основных механизмов // Тезисы докладов Всесоюзного совещания по методам расчета полиграфических машин-автоматов. - Львов, УПИ им. Ив. Федорова, 1987.- С. 91-92.
  31. Георгиевский И. К. Исследование динамики трехножевых резальных машин // Тезисы докладов всесоюзного совещания по методам расчета полиграфических машин-автоматов. - Львов, УПИ им. Ив. Федорова, 1991.- С.80-81.
  32. Гордиевский В. И. Совершенствование механизма привода ножей трехножевых резальных машин // Тезисы всесоюзного совещания по методам расчета полиграфических машин-автоматов.- Львов: УПИ им. Ив. Федорова. 1987.- С. 82-83.
  33. Мордовин Б. М. Проектирование полиграфических машин. / Мордовин Б. М. - М.: Книга, 1964.- 327 с.
  34. Мордовин Б. М. Об усилиях резания и давления прижима стопы в бумагорезальных машинах / Б. М. Мордовин // Труды МПИ. -М.:1948.- №1.- С. 18-22.
  35. Мордовин Б. М. Усилие резания и пути его снижения в бумагорезальных машинах // Тезисы докладов. -М.: Моск. полигр. ин-т, 1965.- С. 21-22.
  36. Мордовин Б. М. Акатьев К вопросу о механике резания стоп листов бумаги вибрирующим ножом / Б. М. Мордовин, Д. Ф. Акатьев // Тезисы докладов.- М.: Моск. полигр. ин-т, 1967.- С.37-38.
  37. Комаров С. М. Вплив пружних властивостей паперу на зусилля віброрізання / Сергій Комаров, Георгій Петриашвілі // Поліграфія і видавнича справа. -1988. - №24.- С. 42-44.
  38. Постников О. К. Раскрой рулонных и листовых материалов для брошюровочно-переплетных процессов и оборудования / О. К. Постников, Д.Ф. Акатьев. - М.: 1982. -168 с.
  39. Постников О. К. Чижевский И. М. Охрана труда в полиграфии: підруч. / О. К. Постников, И. М. Чижевский. - М.: 1967. - 245 с.
  40. Пат. 184893 СССР, МПК В 26 Д 1/24. Способ обрезки брошюр и устройство для его осуществления / Штермана А. К. 1976.
  41. Иващенко В. Т. Исследование и оптимизация синтеза механизмов ножа одноножевых бумагорезальных машин типажного ряда: дис. ... канд. техн. наук: 05.02.15 / - Львів, - 1977.- 190 с.
  42. Полюдов О. М. Механізм поперечного різання паперорізальних машин / О. М. Полюдов, В. О. Кузнєцов // Друкарство. - 2006. - №3(68). - С37-39.
  43. Коломієць А. Б. Розробка технологічного процесу обрізування дискретно-дотичним способом книжково-журнальних блоків: дис. ... канд. техн. наук: 05.05.01 / Коломієць Андрій Борисович.- Львів, 2002. - 178 с.
  44. Книш О. Б. Розроблення технології та засобів дискретно-дотичного способу підготовки корінця книжкового блока до нанесення клею при клейовому скріпленні: дис. кандидата техн. наук: 05.05.01 / Книш Олег Богданович - Львів, 2001. - 178 с.
  45. Регей І. І. Дослідження різання картонного матеріалу за принципом ножиць / І. І. Регей // Поліграфія і видавнича справа. - 1997. - №32. - С. 64-67.
  46. Задра В. М. Комплексна оптимізація засобів для прорізування різнопрофільних отворів у паперово-картонних виробах: дис. ... канд. техн. наук: 05.05.01/ Задра Володимир Михайлович. - Львів, 2003. - 166 с.
  47. Полюдов А. Н. Новая технология в производстве картонных упаковок / А. Н. Полюдов, И. И. Регей // Полиграфия. - 1998. - №3. - С. 54.
  48. Полюдов О. М. Дослідження різання стоп паперу гвинтовим ножем / О. М. Полюдов, І. І. Регей, О. Б. Книш // Поліграфія і видавнича справа. -1996. - №31. - С. 31-34.
  49. Регей І. І. Нетрадиційне в традиційному виробництві / І. І. Регей // Палітра друку. - 1997. - №1. - С. 16.
  50. Регей І. І. Експериментальні дослідження стійкості прорізного інструмента для вирізування картонних розгорток / І. І. Регей, О. В. Манько, Я.М.Угрин // Поліграфія і видавнича справа. -2002. - №38. - С. 3-8.
  51. Угрин Я. М. Розробка технологічного процесу та засобів виготовлення задрукованих розгорток картонних паковань ножицевим різанням: дис. ... канд. техн. наук: 05.05.01/ Угрин Ярослав Михайлович. - Львів, 2000. - 157 с.
  52. Регей І. І. Теорія розрахунку засобів і процесу вирізування зовнішніх випуклих криволінійних контурів у розгортках картонного паковання [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://druk.kpi.ua/files/publications/8707-4_5-04.pdf
  53. Сторощук В. А. Удосконалення штанцювальних пресів для виготовлення розгорток картонного паковання: дис. ... канд. техн. наук: 05.05.01/ Сторощук Володимир Андрійович. -Львів, 2011. -160 с.
  54. Регей І. І. Наукові основи розроблення енергоощадної технології і засобів виготовлення розгорток картонного пакування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.05.01. / І. І. Регей. Львів, 2007. 44с.
  55. Пат. 99221 України, В26D1/34, В26D1/10. Пристрій для розрізування стрічки на аркуші з профільними контурами / Регей І. І., Млинко О. І., Ватуляк Ю. В.; заявник і власник патенту УАД. - № 201106836; заявл. 31.05.2011; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 4с.
  56. Пат. 97175 України, В26 D1/10. Пристрій для розрізування стрічки на аркуші / Полюдов О. М., Регей І. І., Сенчина К. Я.; заявник та власник пат. Укр. академія друкарства. - № а201004187; заявл. 12.04.2010; опубл. 10.01.2012, Бюл. №1. - 4 с.
  57. Пат. 2013199 Российская Федерация, В26 D1/40. Устройство для поперечной резки полотна на мерные длины / Тарасенко Н.Г.; заявитель и патентообладатель Акционерное общество «Белокалитвинское металлургическое производственное обьединение». - № 5013526/27; заявл. 02.08.1991; опубл. 30.05.1994.
  58. Пат. 2255840 Российская Федерация, В23 D31/00, В31 В45/00, D21 F11/12. Устройство для поперечной резки гофрокартона / Салдаев А. М., Сусляев А. Л., Рогачев А. Ф.; заявитель и патентообладатель Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия. - № 2003138166/12; заявл. 31.12.2003; опубл. 30.07.2005.
  59. Пат. 2132776 Российская Федерация, В29 D29/10, В29 В11/02. Устройство для поперечной резки рулона материала / Смирнов Л. Д., Шумилов Ю. М.; заявитель и патентообладатель ОАО «Ярославрезинотехника» - № 97104329/25; заявл. 12.03.1997; опубл. 10.07.1999.
  60. Пат. 2132776 Российская Федерация, В29 D29/10, В29 В11/02. Устройство для поперечной резки рулона материала / Смирнов Л. Д., Шумилов Ю. М.; заявитель и патентообладатель ОАО «Ярославрезинотехника» - № 97104329/25; заявл. 12.03.1997; опубл. 10.07.1999.
  61. Пат. 2257282 Российская Федерация, В23 D31/00, В31 В45/00, D21 F11/12. Устройство для поперечной резки гофрокартона / Салдаев А. М., Сусляев А. Л., Рогачев А. Ф.; заявитель и патентообладатель Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия. - № 2004111817/12; заявл. 19.04.2004.
  62. Пат. 2283269 Российская Федерация, В65 Н45/28. Резальное устройство для поперечной резки, по менышей мере, одного полотна рулонного материала / Штеб Редольф; заявитель и патентообладатель Кениг унд Бауер Акциенгезелльшафт. - № 2004120788/12; заявл. 28.02.2003; опубл. 27.05.2005.
  63. Пат. 2445242 Российская Федерация, В65 В25/06, В65 В61/10. Устройство для поперечной резки / Цойшнер Роланд; заявитель и патентообладатель Хохланд Натек ГМБХ. - № 2009139929/13; заявл. 12.03.2008; опубл. 10.05.2011.
  64. Пат. 2342228 Российская Федерация, В23 D25/12, В23 D33/02, В21 D43/28. Устройство для поперечной резки катаной полосы / Боймер Клаус, Мерц Юнген; заявитель и патентообладатель СМС ДЕМАГ Акциенгезелльшафт. - № 2006101062/02; заявл. 25.05.2004; опубл. 10.06.2006.
  65. Пат. 2211119 Российская Федерация, В23 D25/02, В23 D33/02, В21 D43/28. Высокоскоростные ножницы для поперечной резки катаной полосы / Графе Хорст, Бойтер Маттиас, Фурманн Карл, Мюнкер Эрих; заявитель и патентообладатель СМС Шлеманн Зимаг Акциенгезелльшафт. - № 2000125565/02; заявл. 25.02.1999; опубл. 27.08.2003; № 0106.
  66. Пат. 2019366 Российская Федерация, В23 D25/02. Летучие ножницы для резки проката / Иванов Л. А, Котевец Ю. С.; заявитель и патентообладатель Старо-Краматорський машиностроительный завод. - № 5016304/27; заявл. 13.09.1991; опубл. 15.09.1994.
  67. Пат. 2360772 Российская Федерация, В23 D15/02, В23 D15/06, В26 D5/08. Ножницы для резки листового проката / Владимиров Алексей Викторович; заявитель и патентообладатель «Южно-Российски государственный университет экономики и сервиса». - № 20071446771/02; заявл. 30.11.2007; опубл. 15.10.2009.
  68. Пат. 96885 України, МПК В 26 D 1/40, В 26 D 1/62. Пристрій для розрізування стрічки на аркуші / Полюдов О. М., Регей І. І., Сенчина К. Я.; заявник та власник пат. Укр. академія друкарства. - № а201014675; заявл. 07.12.2010; опубл. 12.12.2011, Бюл. №23. - 4 с.
  69. Резка из роля в лист [Електронний ресурс]: Галилео Нанотех - Режим доступу: www. galileonano. ru/ enterprises/ GST/ equipment/ 1650 FK Sheeter/
  70. А. с. 1532313 СССР, Устройство для поперечной разрезки бумажного полотна / В. П. Дидыч
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины