Божук Тетяна Іванівна. Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика : Божук Татьяна Ивановна. Рекреационно-туристические дестинации: теория, методология, практика

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Божук Тетяна Іванівна. Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика
 • Альтернативное название:
 • Божук Татьяна Ивановна. Рекреационно-туристические дестинации: теория, методология, практика
 • Кол-во страниц:
 • 528
 • ВУЗ:
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 • Год защиты:
 • 2014
 • Краткое описание:
 • Божук Тетяна Іванівна. Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика.- Дисертація д-ра геогр. наук: 11.00.11, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2014.- 528 с.


  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
  На правах рукопису
  БОЖУК ТЕТЯНА ІВАНІВНА
  УДК 910.4.: 379.85 (477)+913:338.48.005
  РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ ДЕСТИНАЦІЇ:
  ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
  Спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і
  раціональне використання природних ресурсів
  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  доктора географічних наук
  Науковий консультант
  Петлін Валерій Миколайович,
  доктор географічних наук, професор
  Львів – 2014
  2
  ЗМІСТ
  ВСТУП
  4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РТДе
  17
  1.1. Вчення про РТДе – міждисциплінарний напрям дослідження
  17
  1.2. Теоретичні аспекти РТДе
  22
  1.3. Методологічні основи РТДе
  57
  1.4. Поняттєво-термінологічний інструментарій
  83
  Висновки до розділу 1
  90
  РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА МОДЕЛЬ РТДе
  95
  2.1. Основні чинники формування концепції туристського центру
  97
  2.2. Функціонально-територіальна структура концепції територіальних рекреаційних комплексів (ТРК)
  99
  2.3. Міжгалузевий підхід до реалізації концепції територіальної рекреаційної системи (ТРС)
  101
  2.4. Основні критерії реалізації концепції курорту
  108
  2.5. Структурні елементи концепції рекреаційного середовища
  112
  2.6. Географічний конструкт та його реалізація в концепції туристсько-рекреаційного ландшафту
  123
  2.7. Концепція туристичного кластера
  130
  2.8. Конструктивно-географічні особливості концепції туристичної дестинації
  134
  Висновки до розділу 2
  140
  РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РТДе
  142
  3.1. Поняття території
  142
  3.2. Ресурсний потенціал території
  149
  3.3. Види рекреаційно-туристичної діяльності
  155
  3.4. Туристичний продукт
  170
  3.5. Система рекреаційно-туристичних послуг
  176
  3.6. Суб’єкти туристичної діяльності
  181
  3.7. Турист/рекреант
  184
  3.8. Управлінська діяльність у функціонуванні
  191
  3
  Висновки до розділу 3
  193
  РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ РТДе
  197
  4.1. Споживач
  198
  4.2. Ресурсне забезпечення
  204
  4.3. Інфраструктурне забезпечення
  211
  4.4. Система послуг
  219
  4.5. Управлінська діяльність у структурній організації РТДе
  225
  4.6. Привабливість як інтегрований показник складових РТДе
  227
  Висновки до розділу 4
  231
  РОЗДІЛ 5. ТИПОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ РТДе
  235
  5.1. Систематизація дестинацій
  235
  5.2. РТДе для потреб активного відпочинку та стаціонарної рекреації
  239
  5.2.1. РТДе для потреб активного зимового відпочинку
  241
  5.2.2. РТДе для потреб активного літнього відпочинку
  263
  5.2.3. РТДе для потреб стаціонарної рекреації
  292
  5.3. РТДе для потреб лікування та оздоровлення
  312
  5.4. РТДе для потреб історико-культурного і релігійного пізнання
  332
  5.4.1. РТДе для потреб історико-культурного пізнання
  332
  5.4.2. РТДе для потреб релігійного пізнання
  350
  5.5. РТДе і види туризму
  369
  5.6. РТДе у контексті раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля
  388
  Висновки до розділу 5
  395
  РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ РТДе
  403
  6.1. Інформаційне забезпечення
  403
  6.2. Картографічне забезпечення
  405
  6.3. Геоінформаційне забезпечення
  413
  Висновки до розділу 6
  432
  ВИСНОВКИ
  435
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  441
  ДОДАТКИ
  482
  4
  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Туризм – складне і багатоаспектне просторово-соціо-культурне явище, яке досліджується географами, економістами, істориками, туризмознавцями та багатьма іншими науковцями. Категорія “дестинація” належить до базових у галузі туризму, що підтверджується правовими документами у сфері туризму міжнародної туристичної організації (UNWTO), України і сусідніх країн. Дестинація інтерпретує територію як таку, що є метою подорожі (володіє привабливими туристично-рекреаційними ресурсами і пропонує певний набір послуг, які задовольняють попит туриста на перевезення, ночівлю, харчування, розваги тощо), і водночас характеризується з трьох основних позицій: геопросторової; економічної та маркетингової; управлінської. Дестинація займає вагоме місце у навчальному процесі, оскільки випускна кваліфікаційна робота повинна відображати проблемні питання розвитку туризму в країні (регіоні, дестинації), відповідно до вимог, затверджених Науково-методичною комісією зі “Сфери обслуговування” Міністерства освіти і науки України за напрямом “Туризм”.
  Отже, виходячи із нагальних потреб геопросторового теоретико-методологічного обґрунтування функціонування дестинацій, нормативно-правових документів і навчально-освітніх вимог, можемо стверджувати, що обраний напрям дисертаційного дослідження відзначається актуальністю та своєчасністю.
  Теоретичні основи туристично-рекреаційного природокористування висвітлені у наукових працях географів та економістів, зокрема О. Афанасьєва, О. Бейдика, М. Гродзинського, Г. Денисика, О. Дмитрука, В. Жекуліна, А. Ісаченка, О. Любіцевої, М. Мальської, М. Назарука, Я. Олійника, В. Петліна, В. Преображенського, Р. Сосси, О. Топчієва, О. Шаблія, Л. Царика та ін. Особливості визначення дестинацій знайшли своє відображення у дослідженнях І. Зоріна, О. Зоріна, О. Тарасенока, Т. Ткаченко, В. Квартального, О. Кускова та ін. Проте ще не до кінця з’ясованими залишається низка питань
  5
  щодо територій, де відбувається споживання туристичного продукту, і географічного обґрунтування нової форми територіальних утворень – рекреаційно-туристичних дестинацій (РТДе). Це передбачає необхідність розроблення концептуальних теоретичних і методологічних засад формування й функціонування РТДе, що має особливо важливе значення для сталого регіонального розвитку.
  Вивчення взаємного впливу рекреації й туризму на території дозволяє розширити методологічну основу конструктивної географії й раціонального використання природних ресурсів, сформувати новий міждисциплінарний напрям – вчення про рекреаційно-туристичні дестинації.
  Необхідність розроблення цілісної концепції конструктивно-географічного дослідження РТДе, практичних рекомендацій щодо здійснення рекреаційно-туристичної діяльності та впровадження механізмів сталого туризму, спрямованих на підвищення ефективності територій, де відбувається споживання туристичного продукту, і раціонального природокористування, обумовлює актуальність та практичну цінність даного дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертаційне дослідження безпосередньо пов’язане з головним напрямом науково-дослідної роботи кафедри туризму Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола Національного університету “Львівська політехніка”, зокрема з темою “Визначення засад оцінювання та використання рекреаційно-туристичного потенціалу територій” (2011-2016 рр., номер державної реєстрації 0112U066592); автором розроблено методику оцінки територій для потреб лікування та оздоровлення, історико-культурного і релігійного пізнання; обґрунтовано виділення РТДе за різними типами (на прикладі Львівської області). Обраний напрям дослідження пов’язаний також із реалізацією проекту “Створення туристично-інформаційної інфраструктури у м. Львові” програми Добросусідства Польща-Білорусія- Україна INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006. Методологічні засади та моделі функціонування РТДе досліджувалиcя під час навчань “Гео-Карпати –
  6
  створення польсько-українського туристичного шляху” у рамках реалізації спільного міжнародного проекту згідно з програмою Транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна 2007-2013.
  Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою роботи є розроблення теоретико-методологічних і практичних основ конструктивно-географічного дослідження функціонування РТДе різних типів на регіональному рівні.
  Мета роботи визначила такі головні завдання теоретико-методологічного, методичного та прикладного характеру, серед яких: обґрунтувати особливості РТДе як міждисциплінарного наукового напряму; визначити об’єкт, предмет, систематизувати поняттєво-термінологічний апарат і методи дослідження; проаналізувати науковий географічний та туризмознавчий рівень досвіду стосовно проблематики просторової організації територій, придатних для потреб туризму і рекреації; розробити концепцію РТДе; виявити сучасні функціональні особливості РТДе; розробити структурну модель РТДе, охарактеризувати її складові; визначити провідні ознаки типізації РТДе, дослідити сучасний стан ресурсного та інфраструктурного забезпечення, а також системи послуг РТДе для різних рекреаційно-туристичних потреб; обґрунтувати систему інформаційно-туристичного і картографічного забезпечення РТДе.
  Об’єктом дослідження є рекреаційно-туристичні дестинації регіонального рівня як сучасна форма територіальних утворень, де відбувається споживання туристичного продукту.
  Предмет дослідження – геопросторова (територіальна) організація рекреаційно-туристичних дестинацій, її структурних і функціональних особливостей у контексті сталого туризму, раціонального природокористування і охорони довкілля.
  7
  Методологічна основа і методи дослідження
  Методологічною основою дослідження РТДе є фундаментальні положення сучасної конструктивної та суспільної географії, туризмознавства, розробки вітчизняних і зарубіжних учених із проблем природокористування, регіонального розвитку і територіального управління.
  Законодавчу та нормативну базу дослідження склали Конституція України, Земельний кодекс України, закони України “Про туризм”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про курорти”, “Про охорону культурної спадщини”, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів і Верховної Ради України з питань регіонального розвитку тощо.
  Багатогранність проблематики дослідження зумовила використання загальнонаукових (аналізу, синтезу, індукції, дедукції, порівняння, моделювання тощо) і конкретно-наукових (систематизації, класифікації, картографічного, польових досліджень, соціологічного опитування, бальної оцінки, SWOT- і АВС-аналізу тощо) методів.
  Із наукових підходів наскрізне значення має системний підхід, використано головні ідеї структурно-функціонального, мотиваційного, інформаційного й картографічного підходів.
  Інформаційну базу дисертаційного дослідження становили монографічні дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців, краєзнавчі розвідки, картографічні й статистичні дані, власні дослідження автора (2006-2013 рр.).
  Наукова новизна дослідження полягає у розробленні концептуальних підходів та в обґрунтуванні теоретико-методологічних і прикладних засад конструктивно-географічного дослідження рекреаційно-туристичних дестинацій.
  Автором уперше:
  - обґрунтовано новий конструктивно-географічний напрям – вчення про РТДе;
  - визначено методологічні засади дослідження основ РТДе;
  8
  - розроблено концепцію РТДе як сучасної форми територіальних утворень;
  - сформовано еволюційно-генетичну модель РТДе на основі світового та вітчизняного досвіду виділення етапів розвитку і організаційних форм територій для рекреаційно-туристичних потреб;
  - створено структурну модель РТДе і обґрунтовано її складові;
  - визначено провідні ознаки типізації РТДе, систематизовано існуючі види туризму відповідно до типів РТДе;
  - висвітлено теоретичні моделі РТДе на рівні типів і підтипів: для потреб активного (зимового і літнього) відпочинку й стаціонарної рекреації, лікування та оздоровлення, історико-культурного і релігійного пізнання; проаналізовано їхні складові;
  - розроблено методику обліку й оцінки ресурсного забезпечення РТДе для потреб релігійного пізнання;
  удосконалено:
  - теоретичні засади дослідження територій, де відбувається споживання туристичного продукту через використання мотиваційного, індивідуалістичного (з позицій туриста) та інформаційного наукових підходів;
  - методику порівняльного аналізу сучасного стану, планувально-функціональної та організаційної структури і подальших можливостей розвитку типів РТДе;
  - підходи до визначення рекреаційних потреб туриста та методику сприйняття рекреантом/туристом довкілля з метою визначення пропозицій стосовно надання додаткових рекреаційно-туристичних послуг як складової РТДе;
  - наукові положення і методичні засади експертної оцінки придатності території для потреб туризму і рекреації;
  отримали подальший розвиток:
  - засади аналізу формування і розвитку РТДе;
  9
  -теоретичні засади дослідження наукових концепцій міждисциплінарного змісту;
  - методика оцінки релігійно-туристичної привабливості території;
  - основні напрями вивчення потреб і мотивів споживача, ресурсного та інфраструктурного забезпечення РТДе.
  Теоретичне та практичне значення результатів дослідження зумовлено його новизною та виходом на актуальні питання територіального управління. Вдосконалення теоретико-методологічних і методичних засад дослідження рекреаційно-туристичних дестинацій і управління дозволяє розробити принципи та механізми функціонування нових систем територіальних утворень для потреб рекреаційно-туристичної діяльності.
  Авторські напрацювання, викладені у дисертаційній роботі, можуть бути використані органами державної влади і місцевого самоврядування при розробці засад комплексного розвитку рекреаційно-туристичних територій з метою раціонального природокористування.
  Результати дослідження використовуються Львівською асоціацією розвитку туризму (акт впровадження № 9 від 10.03.2014 р.), Асоціацією гірських провідників “Ровінь” (акт впровадження № 18/R від 18.02. 2014 р.) і туристичними підприємствами, зокрема ТзОВ Туристичною Компанією “Атляс” (акт впровадження № 07/01 від 15.01.2014 р.).
  Теоретико-методологічні та методичні результати дослідження впроваджено у навчальний процес підготовки фахівців з туризму в Інституті екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола Національного університету “Львівська політехніка” при викладанні низки навчальних дисциплін, зокрема покладені в основу розроблених автором курсів “Релігійний туризм”, “Основи туризмознавства”, “Рекреаційні комплекси світу” і “Рекреалогія”, а також курсових і дипломних проектів при підготовці фахівців спеціальностей “Менеджмент” та “Туризм”, що підтверджується відповідною довідкою про використання результатів дисертаційного дослідження у викладанні навчальних дисциплін.
  10
  Особистий внесок здобувача. Виконане дисертаційне дослідження є самостійною завершеною працею, в якій на основі положень конструктивної географії й туризмознавства реалізовано ідею авторської концепції розробки теоретико-методологічних і прикладних засад функціонування регіональних РТДе у контексті сталого розвитку. Автором особисто обґрунтовано новий конструктивно-географічний напрям – вчення про РТДе, запропоновано трактування РТДе, сформовано концепцію функціонування РТДе і розроблено часткові структури у вигляді окремих моделей РТДе: еволюційно-генетичної, функціональної, структурної, типологічної та інформаційної; обґрунтовано теоретичні моделі й отримано практичні результати РТДе на рівні типів і підтипів: для потреб активного зимового відпочинку – визначено систему критеріїв і виконано порівняльний аналіз РТДе на прикладі Славське і Буковель; для потреб активного літнього відпочинку – проаналізовано існуючі маршрути в Українських Карпатах і розроблено нові радіальні: пішохідний (в околицях с. Довге Дрогобицького району Львівської області) та сплав р. Дністер (смт. Незвисько – смт. Устечко); для потреб стаціонарної рекреації – виконано експертну оцінку території РЛП “Знесіння” (Львів), проведено соціологічне опитування на прикладі дендрологічного парку “Софіївка” (Україна) з метою покращення надання послуг і визначення критеріїв для порівняльного аналізу з іншими дендрологічними парками чи палацово-парковими ансамблями (наприклад, “Петергоф”), а також виконано порівняльний аналіз музеїв просто неба; для потреб лікування та оздоровлення – обґрунтовано систему критеріїв і проаналізовано територіальні і структурно-функціональні особливості РТДе на прикладі Східниці (Україна), Марціальних вод (Російська Федерація) і Карлових Вар (Чеська Республіка), а також Трускавець, Східниця, Моршин, Великий Любінь, Шкло, Немирів (Львівська область); для потреб історико-культурного пізнання – проведено соціологічне опитування на прикладі Підгорецького, Олеського і Золочівського замків (Львівська область); для потреб релігійного пізнання – розроблено обліково-оціночні картки релігійних (християнських) об’єктів із врахуванням
  11
  туристичних потреб, запропоновано методику і виконано оцінку туристичної привабливості релігійних об’єктів на прикладі м. Львова. Усі структурно-графічні моделі і довідково-картографічні матеріали мають оригінальний характер.
  Наукові положення, висновки і рекомендації, що подані в дисертації та публікаціях, і виносяться на захист, автор одержала самостійно, і вони є її особистим внеском у конструктивно-географічну науку. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано ті положення, які є результатом особистих напрацювань автора. Використані положення інших науковців мають відповідні посилання у роботі.
  Апробація результатів дослідження. У процесі дисертаційного дослідження здійснювалась апробація проміжних і остаточних його результатів. Положення і результати роботи доповідалися і висвітлювалися на всеукраїнських та міжнародних наукових форумах, основні з яких: 6-а Міжнародна конференція молодих вчених “Forests of Eurasia – Hungarian forests” (4-9.07.2006, Шопрон, Угорщина), Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні проблеми геоекології та раціонального природокористування Лівобережної України”, присвячена 160-річчю з дня народження В.В. Докучаєва (21-23.09.2006, Суми), 6-а міжнародна науково-практична конференція “Розвиток сфери розваг – основа сучасної концепції підвищення ефективності туристичного бізнесу” (29.09-1.10.2006, Святогірськ), Міжнародна науково-практична конференція “Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій” (9-10.11.2006, Славське), Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми та напрямки розвитку туристської сфери в Україні та світі” (23-24.11.2006, Тернопіль); VI міжнародна наукова конференція “Spatial planning – chances and threats for social and natural environment” (15-16.03.2007, Люблін, Польща); науково-практична конференція “Краєзнавчі ресурси регіону у створенні сучасної туристичної інфраструктури для відпочинку та оздоровлення людей” (27.04.2007, Львів), VII міжнародна конференція молодих вчених “Леса Евразии – Русский Север” (9-17.07.2007,
  12
  Петрозаводськ, Карелія, Росія), І-а міжнародна наукова конференція “Географія і туризм: європейський досвід” (27-30.09.2007, Львів-Ворохта); Міжнародна науково-практична конференція “Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах” (10-12.10.2007, Рахів); Міжнародна наукова конференція “Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття” (23-27.09.2008, Львів-Пожижевська), VII Всеукраїнська науково-практична конференція “Стан і перспективи розвитку туризму у світі та Україні напередодні чемпіонату Європи з футболу “Євро-2012”” (26-28.09.2008, Святогірськ); Міжнародна науково-практична конференція “Практика сучасного туризму: соціальна та економічна ефективність” (14.10.2008, Київ), Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток заповідної справи в Україні і формування Пан-Європейської екологічної мережі” (11-13.11.2008, Рахів); VII міжнародна науково-практична конференція “Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах освіти” (9-10.04.2009, Переяслав-Хмельницький), ІV міжнародна науково-практична конференція “Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку” (6-7.05.2009, Луганськ), ХІХ міжнародна конференція “Історія релігій в Україні” (12-15.05.2009, Львів), Міжнародна науково-практична конференція “Дністровський каньйон: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення” (16-18.05.2009, Тернопіль), IX міжнародна конференція молодих вчених “Forests of Eurasia – Polish forests” (24-30.05.2009, Курник, Польща), Міжнародна наукова конференція “Українська історична географія та історія географії в Україні” (7-10.10.2009, Чернівці), ІІІ міжнародна конференція “Географія і туризм: європейський досвід” (9-11.10.2009, Львів), Міжнародна наукова конференція “Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи” (16-18.12.2009, Івано-Франківськ), Міжнародна науково-практична конференція “Країнознавство як міждисциплінарний напрям наукових досліджень: актуальні проблеми”, присвячена 20-річчю кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка (8-9.04.2010, Київ), регіональна науково-практична конференція “Туризм і рекреація: стратегія
  13
  розвитку напередодні Євро-2012”” (14.04.2010, Львів), Міжнародна науково-практична конференція “Україна – Італія: співробітництво у галузі туризму” (21.04.2010, Київ), V міжнародна науково-практична конференція “Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку” (6-7.05.2010, Луганськ), XХ міжнародна наукова конференція “Історія релігій в Україні” (12-15.05.2010, Львів), Міжнародна науково-практична конференція “Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети” (21-22.05.2010, Харків), ІІІ-я міжнародна наукова конференція “Стале природокористування: підходи, проблеми, перспективи”, присвячена 20-й річниці географічного факультету, 10-й річниці кафедри геоекології та 25-й річниці кафедри фізичної географії (28-29.05.2010, Тернопіль), Міжнародна науково-практична конференція “Туризм: наука, освіта, практика” (3-4.06.2010, Київ); ІV міжнародна наукова конференція “Географія і туризм: європейський досвід” (24-26.09.2010, Львів- Сколе), Міжнародна науково-практична конференція “Культурний ландшафт: теорія і практика” (29.09-1.10.2010, Вінниця), VІІ міжнародна науково-практична конференція “Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах” (14-15.10.2010, Луцьк), Міжнародна науково-практична конференція “Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан і перспективи” (21-23.10.2010, Чернівці), Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених “Розвиток етнотуризму: проблеми та перспективи” (2-3.03.2011, Львів), Міжнародна науково-практична конференція “Євро-2012: туристичний супровід” (7-9.04.2011, Київ), VI міжнародна науково-практична конференція “Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку” (28-29.04.2011, Луганськ), V міжнародна наукова конференція “Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму” (23-25.09.2011, Львів), Всеукраїнська науково-практична конференція “Туризм як фактор розвитку регіону” (12-14.10.2011, Вінниця), Міжнародна наукова конференція “Туризм і розвиток регіону” (19-21.10.2011, Івано-Франківськ-Яремче), V міжнародна науково-практична конференція “Туризм та зближення культур” (3.11.2011, Київ), VIІI міжнародна
  14
  наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень в контексті міжнародної співпраці та інтеграції” (11-14.05.2011, Дніпропетровськ), VІІ міжнародна науково-практична конференція “Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку” (15-16.03.2012, Луганськ), ІІІ міжнародна науково-практична конференція “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання” (22-23.03.2012, Черкаси), Міжнародна наукова конференція “Замковий туризм Тернопілля: проблеми та перспективи” (4.05.2012, Збараж), Міжнародна наукова конференція “Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій” (31.05-2.06.2012, Чернівці-Вижниця), Міжнародна науково-практична конференція “Подільські читання (Географія, Біологія, Екологія)” (7-8.06.2012, Кам’янець-Подільський), 2-й міжнародний конгрес “Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування” (19-22.09.2012, Львів), Міжнародна науково-практична конференція “Збереження та сталий розвиток Притисянського регіону” (21.09.2012, Ділове), VІ міжнародна конференція “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (5-7.10.2012, Львів), Республиканская научно-методическая конференция “Антропогенная трансформация ландшафтов” (16.11.2012, Мінськ, Беларусь), Всеукраїнська науково-практична конференція “Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму” (21-22.03.2013, Львів), IV міжнародна науково-практична конференція “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання” (21-22.03.2013, Черкаси), Всеукраїнська науково-практична конференція “Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні” (21-22.03.2013, Миколаїв), ХІ з’їзд Українського географічного товариства “Україна: географія цілей та можливостей” (24-27.04.2013, Київ), Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю географії у Львівському університеті “Географічна наука і практика: виклики епохи” (16-18.05.2013, Львів), IV міжнародна наукова конференція “Туризм і розвиток регіону”,
  15
  присвячена 10-річчю створення Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (19-20.09.2013, Івано-Франківськ), VІІ міжнародна конференція “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (4-6.10.2013, Львів); Міжнародна конференція “Geo-Karpaty – możliwości rozwoju turystyki poznawczej w Karpatach” (7-9.03.2014, Кросно, Польща); Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності” (27.03.2014, Львів); Міжнародна конференція “Геотуризм. Практика і досвід” (28-30.03.2014, Львів); Всеукраїнська науково-практична конференція “Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму” (24-25.04.2014, Львів); Міжнародна конференція “Екологічний та природничий туризм: співпраця природоохоронних територій, туристичного бізнесу та місцевих громад” (25- 26.04.2014, Яремче); щорічних наукових семінарах кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В. Чорновола (2006-2011 рр.), кафедри теорії і практики туризму і готельного господарства Львівського інституту економіки і туризму (2006-2011 рр.) та кафедри туризму Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола Національного університету “Львівська політехніка” (2011-2014 рр.).
  Публікації за темою дисертації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 67 наукових робіт загальним обсягом 81,9 д.а. (із них особисто авторові належить 81,5 д.а.), зокрема 2 одноосібні монографії обсягом 12,8 д.а. і 69,1 д.а., 20 статей у фахових наукових виданнях України обсягом 10,8 д.а. (всі особисті), 6 статей у закордонних фахових виданнях обсягом 3,3 д.а. (всі особисті), 39 тез доповідей та матеріали конференцій обсягом 4.1 д.а. (особистих – 3.7 д.а.).
  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел (394 найменування) і 16 додатків обсягом 52 сторінки. Загальний обсяг
  16
  дисертації становить 528 сторінок машинописного тексту, з яких 384 сторінки основного тексту. Робота ілюстрована 98 рисунками і 72 таблицями.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертаційному дослідженні вирішено важливу наукову проблему – обґрунтовано теоретико-методологічні засади конструктивно-географічного вивчення рекреаційно-туристичних дестинацій у сучасних умовах. Це дає підстави сформулювати такі висновки теоретичного, науково-методологічного та прикладного змісту.
  1. Рекреаційно-туристичні дестинації регіонального рівня як конструктивно-географічна наукова категорія і сучасна форма організації рекреаційно-туристичних територій, мають об’єктно-суб’єктний характер. Встановлено, що РТДе – це певна територія чи акваторія, де відбувається споживання туристичного продукту, і яка задовольняє (за рахунок своєї привабливості) потреби туристів/рекреантів шляхом надання різноманітних послуг, умовами ресурсного та інфраструктурного забезпечення, а також ефективністю управління. Доведено, що РТДе є просторовим вираженням цілісності процесу рекреаційного й туристичного використання території і можуть перебувати на різних стадіях розвитку: виникнення, становлення, розквіту, стагнації, занепаду, зникнення.
  Вчення про РТДе крізь призму хронологічної парадигми представляє собою механізм загальної інтеграції окремих напрямів географічної науки – конструктивно-географічного і суспільно-географічного. Виходячи з бінарного формулювання його об’єкта, можна стверджувати, що цей науковий напрям наскрізний для географічної науки і водночас – міждисциплінарний, що пов’язує географію з туризмознавством та іншими науками у питаннях спільних науково-дослідницьких інтересів. Це в свою чергу впливає на збагачення поняттєво-термінологічного апарату та розширення методологічного поля досліджуваного напряму.
  З’ясування сутності вчення про РТДе як перспективного напряму реалізації концепції сталого розвитку, збалансованого природокористування й охорони довкілля дозволило виділити його предмет, який охоплює коло питань,
  436
  пов’язаних із структурними і функціональними особливостями територіальної організації.
  2. Процес формування наукових уявлень про просторову організацію рекреаційно-туристичних територій у світовій та українській географічній і туризмознавчій науці належить розглядати у контексті ретроспективи процесу становлення й розвитку загальногеографічних ідей. У такому сенсі будь-які наукові ідеї про місце й роль людини у довкіллі – за змістом природокористувальницькі, оскільки розглядають проблематику використання рекреаційно-туристичних ресурсів для потреб людини. На різних етапах становлення й розвитку наукових знань про організацію територій для потреб туризму і рекреації переважали певні “базові” методологічні концепти, що описували й характеризували відносини у системі “Людина – Природа” і слугували передумовами для формування еволюційно-генетичної моделі рекреаційно-туристичної дестинації. До таких концептів варто віднести: розуміння туристського центру, територіального рекреаційного комплексу, територіальної рекреаційної системи, курорту, рекреаційного середовища, туристсько-рекреаційних ландшафтів, туристичного кластера й туристичної дестинації.
  3. Теоретико-методологічною основою дослідження слугувала авторська концепція РТДе, сформульована у вигляді окремого вчення, спрямованого на доцільність обґрунтування організації територій для потреб туризму й рекреації. Концепція РТДе як холістична, поліструктурна і багатофункціональна розкриває процеси взаємодії “турист – територія” за допомогою окремих (часткових) структур, які взаємодоповнюються між собою й виражаються у вигляді моделей: еволюційно-генетичної, функціональної, структурної, типологічної та інформаційної.
  Методологічну основу концепції РТДе утворюють основні положення сучасної конструктивно-географічної науки щодо вивчення просторово-часових аспектів відносин у системі “Людина – Природа”, а також суміжних наук (туризмознавства, рекреаційної географії, природокористування тощо), які
  437
  апелюють до просторової неоднорідності досліджуваних явищ. Для вивчення й узагальнення теоретичних і методичних підходів до визначення поняттєво-термінологічного апарату дослідження РТДе застосовано методи структурно-логічного та системного аналізу (конструктивно-географічного аналізу); при виявленні закономірностей та з’ясуванні просторових відмінностей у територіальній організації використано методи просторово-часового аналізу; для порівняльної характеристики як окремих властивостей РТДе, так і на регіональному рівні – порівняльний метод; для систематизації інформації, визначення класифікаційних категорій типів і підтипів РТДе – методи систематизації і класифікації; для дослідження історії розвитку РТДе, з’ясування походження їх окремих складових і різновидів – історико-географічний метод; у процесі дослідження сучасного стану, планувально-функціональної та організаційної структури різних типів РТДе використано методи польових досліджень, проведених у 2006-2013 рр., і картографічного моделювання тощо.
  4. Складність і багатоаспектність вивчення РТДе як специфічних регіональних конструктивно-географічних систем, що утворюють певну цілісність за особливостями утворення, зв’язками, структурою та функціями зумовила необхідність застосування для їх вивчення багатьох теорій та концепцій (теорії циклів еволюції туристичного простору, функціональних систем, периферії в розвитку туризму, двох туристичних секторів, сталого туризму, ієрархічних систем, подібності тощо), що у свою чергу дозволило з’ясувати механізм функціонування РТДе як сучасних форм територіальних утворень і виявити особливості їх геопросторової організації.
  5. Структурну складову РТДе визначили такі елементи: споживач, ресурсне та інфраструктурне забезпечення, асортимент надання послуг, управлінська діяльність і привабливість як інтегрований показник усіх інших складових. Споживачеві належить центральне місце, оскільки продукує подальший розвиток територій відповідно до задоволення своїх рекреаційно-туристичних потреб. Ресурсне забезпечення є субстратом, який визначає
  438
  розвиток територій для потреб туризму й рекреації. Інфраструктурне забезпечення підтримує життєдіяльність РТДе через такі складові: загальне (або транспортно-комунікаційне), загальнодестинаційне і конкретно-дестинаційне, яке характеризується відмінностями на рівні типів РТДе. Система надання послуг тісно пов’язана з можливостями ресурсного й інфраструктурного забезпечення, визначається стадією розвитку РТДе, впливає на інтенсивність рекреаційно-туристичної діяльності та сформована асортиментом загальних (чи загальноспоживчих), загальнодестинаційних (чи загальнотуристичних) і конкретно-дестинаційних послуг. Встановлено, що, крім суб’єктів господарської діяльності на ринку туристичних послуг, управлінський вплив поширюється на територіальні утворення, що потребує чіткого механізму управління ними, узгодження важелів регулювання між окремими суб’єктами господарювання, органами самоврядування, місцевим населенням і туристом. Управлінська діяльність формує політику подальшого розвитку РТДе й визначає можливості для інвестиційної діяльності. Туристична привабливість РТДе виражається формуванням іміджу й реноме та визначається її структурними складовими. Відзначаючись динамічністю, РТДе можуть змінюватися під впливом рекламної чи інвестиційної діяльності.
  6. Складність взаємозв’язків туристичної дестинації як явища, різна масштабність та їх видова різнорідність зумовили застосування підходу до класифікації, що передається сукупністю взаємообумовлених чинників, пов’язаних із особливостями рекреантів/туристів і властивостями територій. Запропоновано провідними ознаками типізації РТДе визначати: 1) тип рекреанта/туриста, його потреби й мотивацію чи мету подорожі; 2) ресурсний потенціал територій, тип землекористування і вид рекреаційно-туристичної діяльності. На підґрунті притаманності цим ознакам властивостей визначено такі типи РТДе: для потреб активного туризму і стаціонарної рекреації; для потреб лікування й оздоровлення; для потреб історико-культурного і релігійного пізнання.
  439
  Проведений аналіз вивчення потреб і мотивів споживача, ресурсного та інфраструктурного забезпечення дозволили обґрунтувати територіально-функціональну організацію РТДе (на рівні типів і підтипів) та запропонувати систему заходів для підвищення туристичної привабливості РТДе.
  Розроблена методика оцінки РТДе для потреб історико-культурного пізнання дозволила розробити рекомендації щодо формування набору додаткових послуг, враховуючи тип емоційного сприйняття довкілля туристом, і пропонувати їх реалізацію на прикладі Золочівського, Підгорецького й Олеського замків.
  Розроблена методика обліку й оцінки релігійних об’єктів на місцевості (у вигляді обліково-оціночних карток для п’яти типів християнських релігійних об’єктів: окремі споруди (костел, церква, собор), ансамблі (комплекс споруд, монастир, лавра, духовний центр), каплиця, печера, джерело/криниця) дозволила систематизувати дані і визначити туристично-привабливі об’єкти (наприклад, для м. Львова).
  7. Система інформаційно-туристичного і картографічного забезпечення територій, де відбувається споживання туристичного продукту, сформувалася внаслідок рекреаційно-туристичних потреб, можливостей комп’ютерних технологій картографування і структурно-функціональних особливостей певних типів територіальних утворень. Встановлено, що інформаційно-картографічне забезпечення РТДе для потреб активного відпочинку та стаціонарної рекреації представлено сукупністю велико- й середньомасштабних туристичних карт та схем окремих туристичних маршрутів, різноманітних буклетів і довідників; вказівників і стендів на місцевості; РТДе для потреб лікування й оздоровлення охоплює дані про лікувально-медичні особливості й додаткові рекреаційно-туристичні послуги у вигляді Інтернет-джерел, картографічних матеріалів відповідних курортів, довідкової інформації (буклетів, брошур, картосхем тощо); РТДе для потреб історико-культурного й релігійного пізнання – даними Інтернет-сайтів, стендів, буклетів, періодичних видань, експонатів музеїв і виставок, а також картосхемами.
  440
  Точність картографічних та якість інформаційно-туристичних матеріалів сприяє підвищенню рівня безпеки відвідувачів і привабливості РТДе.
  Результати проведених досліджень можуть бути використані при вирішенні багатьох важливих прикладних завдань, зокрема: отримані результати теоретико-методологічних досліджень основ РТДе загалом збагачують теорію і практику конструктивної географії й туризмознавства, є методологічною та практичною основою подальшого розвитку української географії та її інтеграції зі світовими науковими школами на спільних методологічних засадах. Запропоновані в роботі концепція й методи досліджень основ РТДе є важливою ланкою до подальшого цілісного аналізу функціонування територій України і світу, де відбувається споживання туристичного продукту; висновки і пропозиції щодо методології збирання, зберігання і систематизації географічної інформації про різноманітні й різнопланові у часі та просторі РТДе та їх втілення на практиці можуть бути застосовані для інших територій, регіонів (тобто верифіковані у просторі), під час укладання комплексних географічних атласів, у навчально-виховному процесі тощо.
  Результати дослідження, складені інформаційні бази даних, картографічні матеріали можуть бути використані для створення навчальних посібників і підручників з теорії й методології конструктивної географії й туризмознавства, для викладання низки дисциплін у вищих навчальних закладах тощо.
  441
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Адаменко О. М. Регіональна екологія і природні ресурси / Адаменко О. М., Приходько М. М. – Івано-Франківськ : Таля, 2000. – 278 с.
  2. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география : понятийно-терминологический словарь / Алаев Э. Б. – М. : Мысль, 1983. – 352 с.
  3. Александрова Т. Д. О прикладной и конструктивной географии и геоэкологии / Т. Д. Александрова // Проблемы региональной экологии. – 2006. – № 1. – С. 6-12.
  4. Астанкова М. О. Карти серії “Туристські маршрути” регіонів Карпат і Криму для аматорського туризму : розробка та перспективи їх створення / Астанкова М. О., Кучеренко Г. М., Тихомиров Д. І. // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – Вип. 2. – К., 2005. – С. 62-64.
  5. Афанасьєв О. Є. Історико-географічний аналіз регіонального природокористування: теорія, методологія, практика: монографія [текст] / О. Є. Афанасьєв. – Тернопіль : Крок, 2012. – 550 с.
  6. Афанасьєв О. Є. Скансени України як важливий туристичний ресурс / О. Є. Афанасьєв, Ю. М. Маркіна, Є. В. Бурлака / В кн. “Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку”: [Матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 6-7 трав. 2009 р.)]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ ім. Т. Шевченка”, 2009. – С. 80-84.
  7. Афанасьєв О. Є. Скансени України як репрезентанти регіональних типів природокористування / О. Є. Афанасьєв // Географія та туризм. – 2011. – Вип. 15. – С. 111-119.
  8. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навч. посіб. / Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. – К. : Альтерпрес, 2004. – 288 с.
  442
  9. Бабарицька В. К. Організація туризму : навч. посіб. / Бабарицька В. К., Любіцева О. О. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1998. – Ч. 1. – 82 с.
  10. Багров Н. В. География в информационном мире / Н. В. Багров. – К., 2005. – 240 с.
  11. Баженов Л. Б. Строение и функции естественнонаучной теории / Л. Б. Баженов. – М., 1978. – 196 с.
  12. Балашова Р. И. Влияние фактора развлечений на оптимизацию стоимости туристического путешествия / Балашова Р. И. // Сфера розваг – важлива складова у підвищенні ефективності туристичного бізнесу : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. “Розвиток сфери розваг – основа сучасної концепції підвищення ефективності туристичного бізнесу” (м. Святогірськ, 29 вересня – 1 жовтня 2006 р.) – Донецьк : Донецьк. ін.-т турист. бізнесу, 2006. – С. 60-64.
  13. Барладін О. В. Геоінформаційні технології – основа картографічного виробництва в Інституті передових технологій / Барладін О. В. // Національне картографування : стан, проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – Вип. 2. – К., 2005. – С. 178-181.
  14. Басюк Д. Кластерна модель як фактор підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту міста Кам’янця-Подільського / Басюк Д. // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 40-42.
  15. Безверхній В. М. Особливості формування туристичного продукту / Безверхній В. М., Круль Г. Я. // Вісник наукових досліджень : туризм. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В. Чорновола, 2006. – Вип. 1. – С. 112–114.
  16. Бейдик О. О. Рекреаційні ресурси України : навч. посіб. / Бейдик О. О. – К. : Альтерпрес, 2009. – 400 с.
  17. Бейдик О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О. Бейдик – К. : КНУ, 2002. – 234 с.
  443
  18.Бейдик О. О. Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії (географії туризму) / Бейдик О. О. – К., 1993. – 56 с.
  19.Бейдик О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / О. Бейдик – К. : Палітра, 1997. – 234 с.
  20.Беликов И. Л. Организация туризма : конспект лекцій / И. Л. Беликов. – Донецк : ДИТБ, 2000. – 152 с.
  21.Берлянт А. М. Геоинформационное картографирование / А. М. Берлянт. – М. : Астрея, 1997. – 64 с.
  22.Биржаков М. Б. Введение в туризм / Биржаков М. Б. – С.-пб. : Герда, 2003. – 320 с.
  23.Блага М. М. Рекреаційно-ресурсний потенціал і фактори його використання / М. М. Блага // Український географічний журнал. – 2000. – № 2. – С. 28-30.
  24. Бовсуновська Г. Я. Географія туризму : навч. посіб. / Бовсуновська Г. Я. – Донецьк : ДІТБ, 2002. – 411 с.
  25. Божук Т. Анімаційні рекреаційно-туристичні послуги: сучасний стан і потреба інновацій / Тетяна Божук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : географія. – 2008. – Вип. 2 (24). – С. 93-97.
  26. Божук Т. І. Значення і перспективи розвитку бальнеологічних курортів (на прикладі “Східниці” (Україна) та “Марціальні води” (Росія)) / Божук Т. І. // Географія та туризм : наук.-практ. зб. – Вип. 2. – 2009. – С. 116-124.
  27. Божук Т. І. Оцінка сакрально-туристичних об’єктів / Божук Т. І. // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2008. – Вип. 391. – С. 197-202.
  28. Божук Т. Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика / Тетяна Божук. – Львів : Український бестселер, 2014. – 400 с.
  444
  29. Божук Т. І. Релігійний туризм і паломництво: спільні і відмінні риси / Божук Т. І. // Науковий Вісник Чернівецького університету. – 2009. – Вип. 480–481. – С. 112-115.
  30. Божук Т. Методичні аспекти оцінювання релігійних об’єктів для туристичного використання / Тетяна Божук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : географія. – 2009. – Вип. 2 (26). – С. 90-95.
  31. Божук Т. І. Класифікація релігійного туризму / Божук Т. І. // Географія та туризм : наук. зб. – 2010. – Вип. 4. – С. 81-86.
  32. Божук Т. І. Систематизація релігійно-привабливих християнських об’єктів (на прикладі Італії) / Божук Т. І. // Географія та туризм : наук. зб. – 2010. – Вип. 6. – C. 125-128.
  33. Божук Т. І. Рекреаційне природокористування: анкетне опитування (на прикладі дендропарку “Софіївка”) / Тетяна Божук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : географія. – 2010. – Вип. 1 (27). – С. 355-359.
  34. Божук Т. І. Сакрально-туристичний продукт: потреба створення / Божук Т. І. // Географія та туризм : наук. зб. – 2010. – Вип. 7. – C. 42-45.
  35. Божук Т. І. Дослідження релігійних об’єктів для потреб туризму (методичні аспекти) / Божук Т. І. // Географія та туризм : наук. зб. – 2010. – Вип. 9. – C. 34-38.
  36. Божук Т. І. Релігійні об’єкти в культурному ландшафті та їх використання для потреб туризму (на прикладі міста Львова) / Божук Т. І. // Наукові записки : географія. – Вінниця, 2010. – Вип. 21. – С. 9-15.
  37. Божук Т. І. Застосування анкетного опитування при дослідженні рекреаційно-туристичного середовища (на прикладі замків Львівщини) / Божук Т. І. // Науковий Вісник Чернівецького університету : географія. – 2010. – Вип. 519–520. – С. 45-49.
  445
  38. Божук Т. Поняття, функції та завдання релігійного туризму / Т. Божук // Вісник Львівського університету : географія. – 2010. – Вип. 38. – С. 37-44.
  39. Божук Т. І. Розвиток туристичної картографії в Україні / Божук Т. І. // Науковий Вісник Чернівецького університету : географія. – 2010. – Вип. 527. – С. 69-72.
  40. Божук Т. І. Формування релігійно-туристичної індустрії / Божук Т. І. // Географія та туризм : наук. зб. – 2011. – Вип. 14. – C. 132-135.
  41. Божук Т. І. Гірськолижні туристичні центри Українських Карпат: оцінка конкурентних переваг / Божук Т. І. // Науковий Вісник Чернівецького університету : географія. – 2011. – Вип. 553–554. – С. 159-162.
  42. Божук Т. І. Рекреаційно-туристична дестинація для потреб лікування та оздоровлення (на прикладі курортів Львівщини) / Божук Т. . // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. – Вип. 587–588 : географія. – С. 172-179.
  43. Божук Т. І. Теоретична модель рекреаційно-туристичної дестинації для потреб активного зимового відпочинку / Божук Т. І. // Географія та туризм : наук. зб. – 2012. – Вип. 19. – C. 11-16.
  44. Божук Т. І. Рекреаційно-туристична дестинація для потреб історико-культурного пізнання / Божук Т. І. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : географія. – 2012. – Вип. 32, № 2. – С. 70-74.
  45.Божук Т. І. Рекреаційно-туристична дестинація для потреб історико-культурного (релігійного) пізнання / Т. Божук // Вісник Львівського університету : географія. – 2013. – Вип. 43. – Ч. 1. – С. 150-156.
  46.Божук Т. И. Информационное и картографическое обеспечение рекреационно-туристических дестинаций / Т.И. Божук // Веснік Брэсцкага універсітэта. – Серыя 5. Хiмiя. Бiялогiя. Навукi аб зямлі. – 2014. –№ 1. – С. 43 – 49.
  446
  47.Божук Т. И. Инфраструктурное обеспечение рекреационно-туристической дестинации / Божук Т. И. // Известия Смоленского государственного университета. – 2014. – № 1 (25).– С. 380-388.
  48. Божук Т. И. Ресурсное обеспечение рекреационно-туристических дестинаций для потребностей историко-культурного и духовного познания / Божук Т. И. // Часопіс “Магілѐўскі мерыдыян”. – 2013. – Т. 13 .– № 3-4 (22-23). – С. 49-52.
  49. Божук Т. И. Оценка рекреационно-туристических дестинаций для потребностей активного отдыха и стационарной рекреации (на примере Регионального ландшафтного парка “Знесиння”, Львов, Украина) / Божук Т. И. // Веснік Магiлѐўскага дзяржаўнага ўнiверсытэта імя А. А. Куляшова : серыя В прыродазнаўчыя навукі. – № 1 (43). – С. 62-68.
  50. Божук Т. И. Биологическое разнообразие – один из критериев оценки использования территории для рекреационных целей / Божук Т. И. // Леса Евразии – Венгерский лес : VI Междунар. конф. молодых ученых, 49 июля 2006, Шопрон : материалы конф. – М. : МГУЛ, 2006. – С. 111– 113.
  51. Божук Т. Стан і перспективи використання земель історико-культурного призначення Львівщини / Т. Божук // Теорія і практика розвитку АПК : Міжнар. наук.-практ. форум, 19–20 вер. 2006 р., Львів : материалы конф. – Львів, 2006. – Т. 2. – С. 22–23.
  52. Божук Т. І. Туристична привабливість Правобережно-Деснянської Чернігівщини / Божук Т. І. // Сучасні проблеми геоекології та раціонального природокористування Лівобережної України : Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю з Дня народження В.В. Докучаєва, 21–23 вер. 2006 р., Суми : матеріали конф. – Суми, 2006. – С. 66–70.
  53. Божук Т. І. Рекреаційно-туристичний потенціал Рахівщини та особливості використання етнокультурно-атракційної спадщини гуцулів / Т. І. Божук // Розвиток сфери розваг – основа сучасної концепції підвищення ефективності туристичного бізнесу : VI міжнар. наук.-практ.
  447
  конф., 29 вересня – 1 жовтня 2006 р., Святогірськ : зб. наук. пр. – Донецьк, 2006. – С. 95–98.
  54. Божук Т. И. Использование рекреационно-туристических ресурсов регионального ландшафтного парка “Знесиння” / Божук Т. И. // Леса Евразии – Русский Север : VII Междунар. конф. молодых ученых, 9-17 июля 2007 г. : мат. конф. – Москва - Петрозаводск, 2007. – С. 132–134.
  55. Божук Т. І. Сакрально-туристична привабливість Закарпатської області / Божук Т. І. // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В. Чорновола : економічні науки. – 2007. – № 1. – С. 208–220.
  56. Божук Т. Сакральні туристичні ресурси історичних міст України / Т. Божук // Географія і туризм: європейський досвід : Міжнар. наук. конф., 27–30 вер. 2007 р., Львів-Ворохта : матеріали конф. – Львів, 2007. – С. 15–17.
  57. Божук Т. І. Сакральні туристичні ресурси Волинської області / Божук Т. І. // Звягель – Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення : Міжнар. наук.-краєзнавч. конф., присвяч. 750-річчю від першої літописної згадки про місто, 3–6 лип. 2007 р., Новоград-Волинський : матеріали конф. – Житомир : М. Косенко, 2007. – Вип. 36, т. 1. – С. 373–376.
  58. Божук Т. І. Велотуризм як перспективна форма рекреаційно-туристської діяльності на природоохоронних територіях / Т. І. Божук // Розвиток заповідної справи в Україні і формування пан’європейської екологічної мережі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11–13 листопада 2008 р. – Рахів, 2008. – С. 33–35.
  59. Божук Т. І. Сприйняття туристом об’єктів садово-паркового мистецтва (за результатами соціологічного опитування на прикладі дендрологічного парку “Софіївка” НАНУ, Умань) / Божук Т. І. // Стан і перспективи розвитку туризму у світі та Україні напередодні чемпіонату Європи з футболу “Євро-2012” : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф.
  448
  (м. Святогірськ, 26–28 вер. 2008 р.). – Донецьк : Донецьк. ін-т турист. бізнесу, 2008. – С. 101–103.
  60. Божук Т. Чудотворні ікони – об’єкти паломництва і туризму / Божук Т. І. // Історія релігій в Україні : наук. щорічник. – 2009. – Кн. ІІ. – С. 380–385.
  61. Божук Т. І. Концепція формування регіональної туристично-інформаційної системи / Божук Т. І. // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 16-18 трав. 2009 р.) / Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – С. 31–32.
  62. Божук Т. И. Исторический очерк исследований лесов Украинских Карпат / Божук Т. И. // Леса Евразии – Польские леса : материалы IX Междунар. конф. молодых ученых, посвящ. 145-летию со дня рождения профессора И.К. Пачоского. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2009. – С. 187–189.
  63. Божук Т. І. Релігійний туризм: становлення і функціонування / Божук Т. І. // Географія і туризм: європейський досвід : матеріали ІІІ Міжнар. конф. – Львів-Брюховичі, 9-11 жовтня, 2009 р. – Львів, 2009. – С. 27–30.
  64. Божук Т. І. Критерії оцінки курортів для цілей порівняльного аналізу / Божук Т. І. // Практика сучасного туризму: соціальна та економічна ефективність : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 14 жовтня 2008 р., Київ. – К. : КУТЕП, 2009. – С. 164 – 167.
  65. Божук Т. І. Порівняльний аналіз курортів Прикарпаття / Божук Т. І. // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : матеріали Міжнар. наук. конф. “Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи” (Івано-Франківськ, 16-18 грудня 2009 р.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2009. – С. 26–32.
  449
  66. Божук Т. І. Вплив релігійного туризму на підвищення духовної свідомості населення / Божук Т. І. // Історія релігій в Україні : наук. щорічник. – 2010. – Кн. ІІ. – С. 257–263.
  67. Божук Т. І. Використання природоохоронних територій дендропарку “Софіївка” та Регіонального ландшафтного парку “Знесіння” для рекреаційно-туристичних потреб / Т. І. Божук // Формування стратегії розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / за ред. проф. М. В. Римара. – Львів : Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, 2011. – С. 33–35.
  68. Божук Т. Розвиток релігійного туризму : різновиди, функції, пріоритети / Тетяна Божук // Краєзнавство. Географія. Туризм : Всеукр. газ. для вчителів. – 2011. – № 16 (693). – С. 3–6.
  69. Божук Т. Технологічні моменти розробки релігійного туру / Божук Т. // Географія і туризм : міжнародні виклики українському туризму : матеріали V Міжнар. наук. конф. – Львів-Судова Вишня, 23–25 вересня 2011 р. – Львів, 2011. – С. 29–32.
  70. Божук Т. І. Використання досвіду анкетного опитування для дослідження замків Тернопілля // Замковий туризм у Тернопільській області. – Тернопіль, 2012 . – С. 24-28.
  71. Божук Т. І. Антропогенізація ландшафтів і рекреаційно-туристична діяльність / Божук Т. І. // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій : матеріали Міжнар. наук. конф. – Чернівці : Букрек, 2012. – С. 51-52.
  72. Божук Т. І. Дослідження культурної спадщини територій для рекреаційно-туристичного використання / Божук Т. І. // Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 червня 2012 р. / за заг. ред. Процика І. Г. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В. С., 2012. – С. 17-19.
  450
  73. Божук Т. І. Види туризму і рекреаційно-туристична дестинація / Т. І. Божук // Україна: географія цілей та можливостей : зб. наук. пр. – Н. : ФОП “Лисенко М.М.”, 2012. – Т. 3. – С. 200-202.
  74. Божук Т. І. Інфраструктурне забезпечення рекреаційно-туристичної дестинації для потреб активного відпочинку / Т. І. Божук // Географічна наука і практика: виклики епохи : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 130-річчю географії у Львівському університеті, Львів, 16-18 травня 2013 р.). – Львів : Видавничий цикл ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 236-239.
  75. Божук Т. Скельно-печерні природно-антропогенні комплекси для потреб релігійного туризму : методичні аспекти дослідження / Тетяна Божук // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали VII Міжнар. конф. (Львів-Тернопіль, 4-6 жовтня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 65-69.
  76. Божук Т. І. Музеї просто неба як ресурсні елементи рекреаційно-туристичних дестинацій для потреб історико-культурного пізнання (на прикладі України) / Божук Т. І. // Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 27-28 березня 2014 р.). – Львів : ЛІЕТ, 2014. – С. 122-129.
  77. Божук Т. І. Перспективи розвитку релігійного туризму в Закарпатті / Божук Т. І. // Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій : Міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 лист. 2006 р., Славське : тези доп. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2006. – С. 115– 118.
  78. Божук Т. І. Сучасне сервісне обслуговування туристів (на прикладі Південного узбережжя Криму) / Божук Т. І., Герасімова А. В. // Сучасні проблеми економіки та управління : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. відзначенню 70-річчя з Дня народження В.Чорновола. – Львів, 7 грудня 2007 р. – Львів : Апріорі, 2008. – С. 32-34.
  451
  79. Божук Т. І. Інноваційні підходи до організації додаткових послуг у туристичному бізнесі / Божук Т. І. // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : матеріали ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 29–31 трав. 2008 р., Львів : тези доп. – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2008. – С. 28–29.
  80. Божук Т. І. Порівняльний аналіз об’єктів садово-паркового мистецтва (на прикладі “Софіївки” (Україна) та “Петергофу” (Росія) / Божук Т. І., Венгльовська Н. Є. // Туристичний бізнес : світові тенденції та національні пріоритети : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21-22 трав. 2010 р.). – Харків, 2010. – С. 18-23.
  81. Божук Т. І. Порівняльний аналіз гірськолижних курортів “Славське” та “Буковель” / Божук Т. І., Гладка А. Р. // Географія і туризм: європейський досвід : матеріали ІV Міжнар. наук. конф. – Львів–Сколе, 24–26 вер., 2010 р. – Львів, 2010. – С. 25-29.
  82. Божук Т. І. Аналіз факторів, що визначають туристичну привабливість території (на прикладі Городоцького району Львівської області) / Божук Т. І., Грабовенська Х. П. // Туризм як фактор розвитку регіону : матеріали Всеукр. наук. конф. – Вінниця, 2011. – С. 118-121.
  83. Божук Т. І. Можливості підвищення туристичної привабливості Городоцького району Львівської області / Божук Т. І., Грабовенська Х. П. // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи : матеріали Міжнар. наук. конф. “Туризм і розвиток регіону” (Івано-Франківськ-Яремче, 19-21 жовт., 2011 р.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – Вип. 3. – С. 46-48.
  84. Божук Т. І. Туристична привабливість території: що таке і від чого залежить? / Божук Т. І., Грабовенська С. П. // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 березня 2012 р., м. Луганськ). – Вип. 7. – Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – С. 144-147.
  452
  85. Божук Т. І. Екологічна туристична інфраструктура для потреб активного відпочинку на території об’єктів природо-заповідного фонду / Божук Т. І., Керепко Ю. // Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 21-22 березня 2013 р. / Чорноморський державний університет імені Петра Могили. – Миколаїв : Дизайн та Поліграфія, 2013. – С. 22-24.
  86. Божук Т. І. Використання історико-культурних ресурсів для потреб туризму (на прикладі північно-західної частини Старосамбірського району) / Тетяна Божук, Олег Деркач // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму [Текст] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21-22 березня 2013 р.) / Міністерство науки і освіти України ; Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2013. – С. 63-67.
  87. Божук Т. І. Перспективи використання рекреаційно-туристичних ресурсів річки Дністер / Божук Т. І., Яковина А. І. // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 березня 2013 р., м. Черкаси [Текст]: у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – Т. 1. – С. 49-53.
  88. Божук Т. Музеї просто неба як об’єкти туризму, що дозволяють пізнати культуру населення Прикарпаття і Карпат / Тетяна Божук, Галина Петько // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму [Текст] : зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 24-25 квітня 2014 р.) / Міністерство науки і освіти України ; Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2014. – С. 66-69.
  89. Бредихин А. В. Рельеф как рекреационное условие и ресурс туризма / А. В. Бредихин // Вестник МГУ : география. – № 4. – 2004. – С. 27-33.
  453
  90. Бриггс С. Маркетинг в туризме : пер. со 2-го англ. изд. / Бриггс С. – К. : Знання-Прес, 2005. – 358 с.
  91. Бучко Ж. І. Картографічне та інформаційне забезпечення туристичних маршрутів Українських Карпат / Ж. І. Бучко // Українська історична географія та історія географії в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (7-10 жовтня 2009 р.). – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – С. 162-163.
  92. Веденин Ю. А. Динамичность среды и ресурсов рекреационной деятельности / Веденин Ю. А. // Рекреационные ресурсы и методы их изучения. – М. : МФГО СССР, 1981 – 137 с.
  93. Веденин Ю. Динамика территориальных рекреационных систем. Природные аспекты рекреационного использования леса / Ю. Веденин – М. : Наука, 1987. – 166 с.
  94. Веденин Ю. А. Культурные ландшафты как категория наследия / Ю. А. Веденин, М. Е. Кулешова // Культурный ландшафт как обьект наследия. – М. : Институт Наследия ; С.-Пб.: Дмитрий Булавин, 2004. – С. 13-36.
  95. Вечерський В. В. Українські дерев’яні храми / Віктор Вечерський. – К. : Наш час, 2007. – 271с.
  96. Водяник Л. Ю. Скансени України: географія та туристсько-рекреаційне значення / Водяник Л. Ю. // Географія та туризм : наук. зб. – Вип. 19. – 2012. – C. 149-155.
  97. Войнаренко М. П. Кластерні технології в системі залучення інвестицій в економіку регіонів / Войнаренко М. П. // Регіони України: їх можливості та перспективи розвитку : матеріали 3-го Пленуму Спілки економістів України та економічного форуму / за заг. ред. В. В. Оскольського. – К., 2004. – С. 60-68.
  98. Воловик В. М. Основи етнокультурного ландшафтознавства / В. М. Воловик. – Вінниця : ТОВ “Вінницька міська друкарня”, 2013. – 168 с.
  454
  99. Всесвітня туристська організація (UNWTO) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http: www.unwto.org.
  100. Геотуристичний путівник по шляху “Гео-Карпати” Кросно-Борислав-Яремче-Кросно, 2013. – 144 с.
  101. Герасименко В. Г. Розробка і реалізація анімаційних програм на підприємствах розміщення туристів / Герасименко В. Г. // Сфера розваг – важлива складова у підвищенні ефективності туристичного бізнесу : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. “Розвиток сфери розваг – основа сучасної концепції підвищення ефективності туристичного бізнесу” (м. Святогірськ, 29 вересня – 1 жовтня 2006 р.) / Донецьк. ін.-т турист. бізнесу. – Донецьк, 2006. – С. 67-75.
  102. Герасимов И. П. Избранные труды. Конструктивная география / И. П. Герасимов. – М. : Наука, 1996. – 144 с.
  103. Геренчук К. І. Польові географічні дослідження / Геренчук К. І., Раковська Е. М., Топчієв О. Г. – К. : Вища шк.,1975. – 248 с.
  104. Гетьман В. І. Основні завдання і проблеми розвитку екотуризму в національних природних парках і біосферних заповідниках України / Гетьман В. І. // Гори і люди (у контексті сталого розвитку) : матеріали Міжнар. конф., присвяч. Міжнар. року гір (м. Рахів, 14-18 жовтня 2002 р). – Рахів, 2002. – Т. 1. – С. 304-312.
  105. Гетьман В. І. Платні рекреаційні послуги установ природно-заповідного фонду України: законодавчі норми та економічні можливості / Гетьман В. І. // Український географічний журнал. – 2002. – № 1. – С. 58-64.
  106. Гілецький Й. Українські Карпати (пішохідні маршрути) : путівник / Гілецький Й. – Львів : Ладекс, 2009. – 96 с.
  107. Глобальный этический кодекс туризма ЮНВТО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.world- ecotourism.org/ruso/declarations/dec_quebec.htm.
  455
  108. Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні : навч. посіб. / Гонтаржевська Л. І. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. – 180 с.
  109. Горб К. Суб’єкт-об’єктний підхід в міжнародному маркетингу туристичних дестинацій / Горб К. // Географія і туризм: національний і міжнародний досвід : матеріали VI Міжнар. наук. конф. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 108-113.
  110. Горохов А. Ф. Комплексный подход к формированию маркетинговой стратегии развития туристической дестинации : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)” / А. Ф. Горохов. – С.-Пб, 2007. – 17 с.
  111. Грабовський Ю. А. Спортивний туризм / Грабовський Ю. А., Скалій О. В., Скалій Т. В. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 301 с.
  112. Гринчишин Т. Львів сакральний : релігійні об’єкти на мапі міста / Гринчишин Т. // Атлас-довідник. – Львів, 2009. – 84 с.
  113. Гродзинський М. Д. Естетика ландшафту : навч. посіб. / Гродзинський М. Д., Савицька О. В. – К. : ВПЦ “Київський університ
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины