музичне мистецтво


Загалом робіт:13131. Сіраш Анна Володимирівна Камерне хорове виконавство в соціокультурному просторі України (друга половина ХХ — початок ХХІ століття)
Рік: 2024

2. Грібінєнко Юлія Олександрівна Теоретичні та категоріальні засади музичної текстології як актуальної музикознавчої дисципліни
Рік: 2023

3. Ли Чао. Камерно-вокальное наследие Антона Рубинштейна
Рік: 2023

4. Чжан Цяньвэй. Китайская вокальная музыка XX века
Рік: 2023

5. Чжао Цзэхуа. Фортепианное творчество Ван Лисана в контексте музыкальной культуры Китая второй половины XX века
Рік: 2023

6. Цай Сяо. Вокальная музыка в кинематографическом искусстве Китая XX века
Рік: 2023

7. Цай Чжиюнь. Генезис жанра фортепианной сюиты в творчестве китайских композиторов
Рік: 2023

8. Лю Цзе. Преломление региональных оперных традиций в фортепианных произведениях китайских композиторов XX-XXI веков
Рік: 2023

9. Ли Сию. Феномен А.К. Глазунова в музыкальной культуре России: от XIX к XХI вв.
Рік: 2023

10. Садыкова Наталья Валерьевна. Становление профессионального музыкального искусства в Сахалинском регионе
Рік: 2023

11. Чжоу Ицюнь. Китайское саксофонное искусство: исполнительство, образование, репертуар
Рік: 2023

12. Ван Пэй. Европейская флейта в музыкальной культуре современного Китая
Рік: 2023

13. Ся Юй. Постбоп как явление современного джазового искусства: история, теория, практика
Рік: 2023

14. Го Цин. Династия Штраусов в контексте музыкальной культуры Австрии
Рік: 2023

15. Дун Вань. Специфика фортепианной партии в обработках народных напевов и художественных песнях композитора Ли Инхая
Рік: 2023

16. Конарев Максим Анатольевич. Триптих Б. Тищенко по сказкам К. Чуковского в контексте развития отечественного музыкального театра 1960-х годов
Рік: 2023

17. У Сянцзэ. Оперное творчество Ферруччо Бузони в свете эстетических принципов композитора
Рік: 2023

18. Чан Шиюй. Стилистические черты камерно-инструментальных ансамблей с участием фортепиано в творчестве Ф. Мендельсона
Рік: 2023

19. Ван Вэньцзин. Образ Петра I в музыкально-театральном жанре
Рік: 2023

20. Ли Ясюнь. Вокальные циклы в творчестве современных китайских композиторов: образы и стилевые черты
Рік: 2023

21. Фан Минцзе. Особенности техники bel canto в ариях Г. Ф. Генделя: к вопросу об исполнительском стиле вокалистов из КНР
Рік: 2023

22. Ван Хуэйсянь. Народный инструмент эрху в контексте исполнительской культуры современного Китая
Рік: 2023

23. Цзун Чжэн. Китайская опера ХХI века
Рік: 2023

24. Чумаченко Дарья Игоревна. Балеты Альфреда Шнитке в контексте отечественного музыкального театра 1970-1980-х годов
Рік: 2023

25. Клименко Вячеслав Валерьевич. Эмотивный процесс как подтекстовый слой вокального произведения: исполнительский аспект
Рік: 2023

26. Чжан Мини. Произведения для кларнета китайских композиторов: стилевой диалог Востока и Запада
Рік: 2023

27. Чжуан Цзюньцзе. Преломление национальных традиций в творчестве современных китайских композиторов (на примере фортепианных сочинений Ма Шухао и Ло Майшо)
Рік: 2023

28. Борисов Борис Борисович. Джазовое искусство Китая в контексте взаимодействия Востока и Запада
Рік: 2023

29. Чайран Вячеслав Александрович. Сюита для балалайки отечественных композиторов XX-XXI столетий: жанрово-стилевые аспекты
Рік: 2023

30. Матвеева Алина Игоревна. Академическое музыкальное искусство на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX века: история, традиции, инновации
Рік: 2023

31. Слободчикова Анастасия Юрьевна. Рок-музыка на рубеже XX–XXI веков в диалоге с музыкой академической традиции
Рік: 2023

32. Рєзнік Олена Сергіївна Становлення й розвиток виробництва баянно-акордеонного інструментарію в Україні у ХХ столітті (органологічний аспект)
Рік: 2022

33. Кікнавелідзе Катерина Олегівна Явище каверу у сучасному скрипковому виконавству: нові форми діалогу академічної та масової сфер музичної творчості
Рік: 2022

34. Чень Сяо Образна поетика європейської опери як класичний феномен: музично-інтерпретативний аспект
Рік: 2022

35. Чен Лінь Художньо-невербальна комунікація та її втілення у диригентському виконавстві
Рік: 2022

36. Шевчук Ірина Геннадіївна Українська хорова музика в руслі духовно-естетичних шукань національної культури першої половини ХХ століття
Рік: 2022

37. Степаненко Раїса Василівна Многоліття в українській музичній культурі: ґенеза, специфіка, функціонування
Рік: 2021

38. Юферова Ганна Володимирівна Музичні комп’ютерні технології в комунікаційних процесах у сучасній українській музиці
Рік: 2021

39. Цзу Лінжуй Темброва семантика духових інструментів у жанровій формі циклічної симфонії
Рік: 2021

40. Ніколаєвська Юлія Вікторівна Музична комунікація як інтерпретативний феномен (на прикладі творчості ХХ – початку ХХІ ст.)
Рік: 2021

41. Бабенко Олександра Сергіївна Хорова творчість Валентина Бібіка: жанрова парадигма та риси індивідуального стилю
Рік: 2021

42. Данилець Вікторія Володимирівна Стилізація гуцульського фольклору в українській музиці кінця ХІХ – початку ХХІ століття: композиторський та виконавський аспекти
Рік: 2021

43. Дедюля Юлія Михайлівна Твори крупної форми для альта в українській музиці останньої третини ХХ – початку ХХІ століть: жанрово-стильовий пошук
Рік: 2021

44. Коденко Ірина Іванівна Історичне виконавство як тенденція музичного мистецтва останньої третини ХХ – початку ХХІ століття
Рік: 2021

45. Міц Оксана Романівна Творчість М.Мошковського в контексті фортепіанного мистецтва другої половини XIX – початку ХХ століття
Рік: 2021

46. Плющенко Максим Юрійович Темброво-фактурна специфіка транскрипцій за участю баяна чи акордеона композиторів Харкова кінця ХХ – початку ХХІ століття
Рік: 2021

47. Портний Юрій Леонідович Шляхи професіоналізації фортепіанного виконавства на Поділлі
Рік: 2021

48. Рудь Поліна Валентинівна Еволюція композиторського стилю Олександра Щетинського
Рік: 2021

49. Тищик Вадим Борисович Програмність в українській баянній музиці (1960-2010 роки)
Рік: 2021

50. Мадяр-Новак Віра Василівна Музична фольклористика Закарпаття: етапи, постаті, здобутки (кінець ХVII – середина ХХ ст.)
Рік: 2021ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ОСТАННІ СТАТТІ ТА АВТОРЕФЕРАТИ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)