Private international law


Total work:50


1 ЗАСТОСУВАННЯ КОЛІЗІЙНИХ НОРМ ЩОДО СПАДКУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

2 П Р И В А Т Н О П Р А В О В І К О Н В Е Н Ц І Ї Р А Д И Є В Р О П И

3 ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

4 ВНУТРІШНЄ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

5 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ЗАХИСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В СИСТЕМІ РАДИ ЄВРОПИ

6 ПРАВА НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ В УКРАЇНІ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

7 ДЕРЖАВА УКРАЇНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

8 МІЖНАРОДНИЙ ЗМІШАНИЙ АРБІТРАЖ. ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА

9 ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ

10 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ І КИТАЇ (МІЖНАРОДНИЙ ПРИВАТНО - ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

11 ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ДОГОВОРІВ УНІДРУА ТА LEX MERCATORIA В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

12 ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

13 МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПОЗИКОВІЙ ФОРМІ В УКРАЇНІ

14 ДОГОВІР ПОВІТРЯНОГО ЧАРТЕРУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

15 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИНУ

16 ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ У МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

17 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА БЕЗПЕКИ

18 ТРАНСКОРДОННІ БАНКРУТСТВА І МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

19 УЧАСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ У ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

20 Развитие международно-правовых норм, касающихся вооруженных конфликтов немеждународного характера

21 РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІВІЄЮ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ПРИНЦИПУ СПІВРОБІТНИЦТВА

22 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НОВОСТВОРЕНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО

23 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ТА НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ\'ЯЗКІВ ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЦЕЮ

24 ОХОРОНА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ НОТАРІУСОМ

25 РОЗВИТОК ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТІВ ОРГАНІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

26 ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ВИКОНАННЯ РОБІТ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

27 РЕЦЕПЦІЯ ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

28 НЕСПРОМОЖНІСТЬ ТА БАНКРУТСТВО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

29 УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ

30 РЕАЛІЗАЦІЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

31 ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

32 КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

33 АНАЛОГІЯ ЗАКОНУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

34 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

35 ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТУПУ В ІНТЕРНЕТ

36 НЕДОПУСТИМІСТЬ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

37 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ

38 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

39 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НОТАРІУСА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

40 ОБОВЯЗКИ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

41 Договір постачання природним газом через приєднану мережу (цивільно-правовий аспект)

42 ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИМ КОМЕРЦІЙНИМ АРБІТРАЖЕМ НЕНАЦІОНАЛЬНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА

43 Забезпечення позову в цивільному процесуальному праві України

44 ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

45 Харицький В.П. Державні цінні папери як об\'єкти цивільних прав

46 Дроздова Н.В. Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України

47 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

48 ЛАЗАРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

49 Казанжи Ірина Володимирівна. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної роботи

50 ФЕДОРЕНКО Тетяна Вікторівна ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ІНОЗЕМЦІВ В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


[1]

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины


THE LAST ARTICLES AND ABSTRACTS

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)