Технология производства продуктов животноводства


Всего работ:51


1 Свириденко О.І. Використання факторів стимулювання росту при вирощуванні курчат-бройлерів

2 Пічка О.В. Випробування та зоотехнічна оцінка підлоги з різним покриттям при вирощуванні племінних свинок

3 Антонюк Т.А. Вирощування бугайців на м\'ясо за обмеженого використання незбираного молока

4 Лисенко Г.Л. Вплив різних технологічних факторів на відтворювальні якості кнурів-плідників м\'ясних порід

5 Пентилюк Вплив спадкових, паратипових факторів і статевого диморфізму на підвищення відтворювальних якостей свиней

6 Сиромятникова Н.А. Вплив способів утримання м\'ясної худоби на ефективність виробництва яловичини в степовій зоні України

7 Черненко А.В. Вплив способу утримання свиноматок на продуктивні якості свиней різних генотипів

8 Губарєв А.А. Вплив технологічних умов вирощування ремонтних телиць на їх продуктивні показники і адаптаційну здатність

9 Паньків Л.П. Енергетична оцінка окремих технологічних елементів, порід та систем виробництва продукції вівчарства в зоні Лісостепу України

10 Палагута А.В. Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води

11 Дутка М\'ясна продуктивність бугайців і кастратів української чорно-рябої молочної породи при різних системах вирощування в умовах Прикарпаття

12 Чернявський С.Є. М\'ясна продуктивність бугайців при відгодівлі під впливом штучної аероіонізації та ультрафіолетового опромінення

13 Ящук Т.С. Молочна продуктивність і якісний склад молока корів при застосуванні рекомбінантного соматотропіну

14 Чертков Д.Д. Наукове обгрунтування маловитратної технології виробництва продукції свинарства в Україні

15 Піщан С.Г. Наукове обгрунтування технологічних прийомів підвищення функціональної активності вимені корів

16 Васильєва Ю.О. Обгрунтування ефективності використання симентальської худоби різних виробничих типів

17 Ліннік В.С. Обгрунтування і розробка системи ресурсозберігаючих технологічних рішень та способів утримання молодняка при інтенсивному виробництві яловичини

18 Туринський В.М. Обгрунтування і розробка системи технологічних рішень та способів виробництва продукції вівчарства

19 Лещенко А.В. Обгрунтування оптимальних технологічних режимів вирощування молодняку нутрій

20 Лук\'янчук Н.В. Обгрунтування оптимального віку племінного використання корів української м\'ясної породи

21 Король А.П. Обгрунтування сучасних напрямів удосконалення технології виробництва молока

22 Піскун В.І. Обгрунтування та розробка ресурсозберігаючих технологій видалення та оброблення стоків при промисловому виробництві продуктів тваринництва

23 Гречка Г.М. Обгрунтування технології виробництва гомогенату трутневих личинок

24 Броварський В.Д. Обгрунтування технології репродукції бджолиних маток

25 Шкурко Т.П. Обгрунтування шляхів підвищення тривалості продуктивного використання молочної худоби

26 Сідорова Н.А. Оптимізація технологічного процесу інкубації яєць кросу \"ISA-WHITE\" в інкубаторах кімнатного типу

27 Жулай Особливості білково- мінерального складу меду та біохімічне обгрунтування комплексної кормової добавки для бджіл

28 Локутова О.А. Оцінка бджолиного обніжжя за видовим складом, вмістом поживних речовин та морфологічними ознаками пилкових зерен

29 Гончарова Оцінка господарсько-корисних ознак ремонтних телиць знам\'янського м\'ясного типу різної інтенсивності вирощування

30 Костенко В.І. Оцінка і наукове обгрунтування технологічних ознак розвитку молочної залози у корів та методів визначення якості молока

31 Кисельов О.Б. Оцінка м\'ясних і забійних якостей помісних бичків лебединської породи різних генотипів

32 Бондаренко П.Г. Оцінка тварин північно-східного молочного типу бурої породи за продуктивними та технологічними ознаками

33 Марчук Г.П. Підвищення відтворних і продуктивних якостей гусей шляхом удосконалення глибинної обробки яєць

34 Любенко О.І. Підвищення пір\'яно-пухової продуктивності гусей шляхом використання йодо- та селеновмісних препаратів

35 Козій М.С. Підвищення продуктивності бройлерів шляхом удосконалення технології передінкубаційної обробки яєць

36 Коваль О.А. Продуктивні та м\'ясні якості свиней червоно-поясної спеціалізованої лінії при відгодівлі до різних вагових кондицій

37 Салогуб А.М. Продуктивні та технологічні якості корів бурої породи німецької селекції в умовах Лісостепу України

38 Бурнатний С.В. Продуктивні, технологічні та відтворювальні якості тварин бурої худоби різних генотипів

39 Чаплигін Є.М. Ресурсозберігаючі природоохоронні прийоми і режими створення мікроклімату при вирощуванні та утриманні курей

40 Медведєва О.А. Розробка елементів технології виробництва \"рожевої\" телятини з використанням вітчизняних порід

41 Мирошніков А.М. Розробка енергозберігаючих технологій утримання м\'ясної худоби в Одеській області

42 Назаренко С.О. Розробка технологічних прийомів підвищення відтворювальних і продуктивних якостей курей родинних форм яєчних кросів

43 Товстокора Системний підхід до виховання молодняку чистокровної верхової породи

44 Міхельсон Л.П. Смушкова та м\'ясна продуктивність каракульських овець в умовах степової зони півдня України

45 Свириденко О.І. Стимулювання росту та підвищення м\'ясної продуктивності курчат-бройлерів

46 Волощук В.М. Теоретичне обгрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини

47 Корх І.В. Технологічні прийоми при вирощуванні бугайців на м\'ясо в умовах радіонуклідного забруднення сільськогосподарських угідь

48 Гармаш О.І. Технологічні способи підвищення молочної продуктивності і відтворювальної здатності корів різних конституційних типів

49 Марикіна Ольга Сергіївна. Обґрунтування використання спеціалізованих молочних порід різної селекції за умов інтенсивної технології виробництва молока

50 ИМОМНАЗАРОВА ХОСИЯТ СОИБНАЗАРОВНА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)