Заказать диссертацию


Всего работ:84

Сортировать по: названию

21 Синтез и утеростимулирующая активность производных 1-алкокси-3-диалкиламино-2-пропанола

22 СИНТЕЗ НОВИХ СПОЛУК З ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЮ ДІЄЮ НА ОСНОВІ РЯДУ ПОХІДНИХ АЗОЛІДОНІВ ТА ІЗОНІКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ

23 СИНТЕЗ ПОХІДНИХ 3-АМІНО-4-ОКСО-3,4-ДИГІДРО-ХІНАЗОЛІНУ НА ОСНОВІ АНТРАНІЛОЇЛГІДРАЗИДУ ТА ДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ; ЇХ ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ

24 СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ КОНДЕНСОВАНИХ І НЕКОНДЕНСОВАНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ 4-АЗОЛІДОНІВ

25 СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ АМІНОКИСЛОТНИХ ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНУ

26 СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АМІДІВ 1,1,3-ПРОПАНТРИКАРБОНОВОЇ ТА АМІДІВ 1,1,3,3-ПРОПАНТЕТРАКАРБОНОВОЇ КИСЛОТ

27 СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПОХІДНИХ 2-ОКСО-4-ГІДРОКСИХІНОЛІНУ

28 СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМІДОВАНИХ ПОХІДНИХ 4-ГІДРОКСИ-2-ОКСО-1,2,5,6,7,8-ГЕКСАГІДРО- ХІНОЛІН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

29 СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ НІТРОБЕНЗОЙНОЇ ТА АМІНО- І НІТРО- N-ФЕНІЛАНТРАНІЛОВОЇ КИСЛОТ

30 СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ 2-ТІОКСО-2,3-ДИГІДРО[1]БЕНЗОФУРО [3,2-d]ПІРИМІДИН-4-ОНІВ ТА ЇХ 2-ОКСОАНАЛОГІВПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины