Заказать диссертацию


Всего работ:84

Сортировать по: названию

51 СИНТЕЗ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ СПІРАНОВИХ ТА НЕКОНДЕНСОВАНИХ БІЦИКЛІЧНИХ ПОХІДНИХ НА ОСНОВІ 4-ТІАЗОЛІДОНІВ

52 СИНТЕЗ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 4-АЗОЛІДОН-3-АЛКАНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

53 СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТI ТА БIОЛОГIЧНА АКТИВНIСТЬ МАГНЕТИТУ I МАГНIТОКЕРОВАНОЇ РIДИНИ

54 СИНТЕЗ, БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ БРОМ- і СУЛЬФАМОЇЛЗАМІЩЕНИХ ОРТО-ХЛОРБЕНЗОЙНИХ, N-R-АНТРАНІЛОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ ПОХІДНИХ

55 СИНТЕЗ, ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ 2-ТІОКСО-2,3-ДИГІДРО[1]БЕНЗОФУРО [3,2-d]ПІРИМІДИН-4-ОНІВ ТА ЇХ 2-ОКСОАНАЛОГІВ

56 СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ НІТРОБЕНЗОЙНОЇ ТА АМІНО- І НІТРО- N-ФЕНІЛАНТРАНІЛОВОЇ КИСЛОТ

57 СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМІДОВАНИХ ПОХІДНИХ 4-ГІДРОКСИ-2-ОКСО-1,2,5,6,7,8-ГЕКСАГІДРО- ХІНОЛІН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

58 СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПОХІДНИХ 2-ОКСО-4-ГІДРОКСИХІНОЛІНУ

59 СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АМІДІВ 1,1,3-ПРОПАНТРИКАРБОНОВОЇ ТА АМІДІВ 1,1,3,3-ПРОПАНТЕТРАКАРБОНОВОЇ КИСЛОТ

60 СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ АМІНОКИСЛОТНИХ ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНУПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины