Заказать диссертацию


Всего работ:119

Сортировать по: названию

1 ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА СЕМАНТИКА

2 Структурно-семантичні особливості сучасних словотвірних гнізд з вершинами сажать, садити і sadziж у російській, українській і польській мовах у зіставленні з англійською мовою

3 ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОДУВАННЯ ЗНАЧЕНЬ ЛЕКСИКИ І ВИСЛОВЛЕННЯ (ЦІЛЬОВІ, МОДАЛЬНІ, ТЕМПОРАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ ТА ОЦІННІ АСПЕКТИ)

4 ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТА СФЕРИ ЙОГО ДІЇ: СЕМАНТИКА, СИНТАКТИКА, ПРАГМАТИКА, ПРОСОДИКА

5 ЕВОЛЮЦІЯ НАПРЯМІВ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.

6 Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри професійного дискурсу

7 ФОНОСЕМАНТИЗМ У ГЕРМАНСЬКИХ І СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ: ДІАХРОНІЯ ТА СИНХРОНІЯ

8 ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ПРОЗИ)

9 ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ ПАРАВЕРБАЛЬНИХ ДІЙ У СЕМАНТИЧНОМУ І ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТАХ

10 СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА АНГЛІЙСЬКИХ, НІМЕЦЬКИХ, РОСІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПУБЛІЧНИХ ПОКАЖЧИКІВПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины