Заказать диссертацию


Всего работ:137

Сортировать по: названию

91 ЗАПОРІЗЬКА ПРЕСА 20-40-х рр. ХХ ст.: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ

92 РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯН У ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

93 ЕКСПРЕСІЯ ВЛАСНИХ НАЗВ ЯК ЗАСІБ ПУБЛІЦИСТИКИ

94 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

95 Міжнародний відділ новин на телебаченні: організаційний, жанрово-творчий і технологічний потенціал

96 ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ (кінець ХІХ ст. – 80-ті роки ХХ ст.)

97 Газета “Волинь” ТА ОДНОЙМЕННЕ ВИДАВНИЦТВО (1941-1944 рр.): ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ І ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

98 ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА ЗАСОБАМИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ (вітчизняний і світовий досвід)

99 ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА КАНАДИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В КРАЇНІ (на прикладі федеральних виборів до Парламенту Канади 2000 року)

100 ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА НА СТОРІНКАХ ПРЕСИ ФРН (1996-2001 рр..)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Сухова Ирина Игорьевна Нравственные начала решения о необходимости избрания меры пресечения, допускаемой только по судебному решению
Никитина Светлана Владимировна Доказательственная деятельность суда при принятии процессуальных решений в досудебном производстве по уголовным делам
Павлова Елена Витальевна Исследование и оценка прокурором заключений и показаний экспертов при судебном разбирательстве уголовных дел
Во Ким Зунг Обеспечение прав и законных интересов юридических лиц, потерпевших от преступлений, в досудебном производстве по уголовным делам (сравнительно-правовое исследование по материалам Социалистической Республики Вьетнам и Российской Федерации)
Хроменков Игорь Романович Обеспечение судом правовых интересов в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства