Заказать диссертацию


Всего работ:137

Сортировать по: названию

111 Преса православної церкви в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.: тематика і проблематика

112 ДИСКУРС ЯК СОЦІОЛІНГВАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу)

113 РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ ЙЕМЕНА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (1994–2000 гг.)

114 ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИХОВАНОГО ВПЛИВУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ

115 УКРАЇНСЬКІ ВИДАННЯ В КОЛОМИЇ (друга половина ХІХ - ХХ ст.): історико-функціональний і тематичний аспекти

116 ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ЖУРНАЛІСТА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ розвитку демократії В УКРАЇНІ

117 ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ПОМИЛОК ТА ЇХ УСУНЕННЯ ПІД ЧАС РЕДАГУВАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ

118 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУК ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ У ПРЕСІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США І КАНАДИ (1991-2000 РР.)

119 ЛІТЕРАТУРНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 20 – 30-Х РР. ХХ СТ. НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СУСПІЛЬНО -ПОЛІТИЧНОМУ І ДУХОВНОМУ КОНТЕКСТІ ДОБИ

120 Вплив засобів масової інформації на підсвідомістьПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины