Сравнительное литературоведение


Всего работ:86


1 МОДЕЛІ КАТАСТРОФІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ ПРОЗІ МІЖВОЄННОГО ДВАДЦЯТИЛІТТЯ

2 ФРІДРІХ ГЕЛЬДЕРЛІН К ОСОБИСТІСТЬ І МИТЕЦЬ: ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ В УКРАЇНІ

3 ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА)

4 ЧАРЛЗ ДІККЕНС І УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ І ТИПОЛОГІЇ

5 ХУДОЖНЯ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ І. МАЗЕПИ (ЕПОПЕЯ Б. ЛЕПКОГО „МАЗЕПА” ТА ОПЕРА П. ЧАЙКОВСЬКОГО „МАЗЕПА”)

6 Рецепція Ґете у російській літературі кінця XIX – початку XX століть

7 Рецепція прози Ігоря Качуровського в англомовному світі (на матеріалі перекладів романів “Шлях невідомого”, “По той бік безодні”)

8 Трансформації сюжетів та образів у художній літературі (на матеріалі творів про Роксолану)

9 ПАРАДИГМАТИКА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

10 Російська рецепція Томаса Мура в XIX столітті

11 ТВОРЧІСТЬ ЕРНЕСТА ХЕМІНГУЕЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ХХ СТОЛІТТЯ (РЕЦЕПЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ)

12 ЖУКОВСКИЙ И АНГЛИЙСКИЕ РОМАНТИКИ

13 ПЕРЕКЛАД ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ ДУМЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (КОМПАРАТИВНИЙ ДИСКУРС)

14 РЕЦЕПЦІЯ РОБЕРТА БЕРНСА В УКРАЇНІ, РОСІЇ ТА ПОЛЬЩІ

15 ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ ФЕМІНІСТИЧНОЇ ІДЕЇ В НАЙНОВІШІЙ БРИТАНСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ (А.КАРТЕР, О.ЗАБУЖКО)

16 ТИПОЛОГІЯ СИМВОЛІЗМУ В ТВОРАХ Ф.С.ФІЦДЖЕРАЛЬДА ТА Т.ОСЬМАЧКИ

17 ХУДОЖНІ МОДУСИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕКАДАНСУ (КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ)

18 ТИПОЛОГІЯ НЕОРОМАНТИЗМУ ЙОСАНО АКІКО, ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА УЇЛИ КЕСЕР

19 ТИПОЛОГІЯ ЖАНРУ ПОЕЗІЇ В ПРОЗІ (французька та українська літератури кінця ХІХ – поч. ХХ ст.)

20 ГЕРМАН МЕЛВІЛЛ І ФЕДІР ДОСТОЄВСЬКИЙ. АВТОРСЬКІ МІФИ В РОМАНАХ «МОБІ ДІК» ТА «ЗЛОЧИН І КАРА»

21 ЛЕОНІД ПЕРВОМАЙСЬКИЙ І АРСЕНІЙ ТАРКОВСЬКИЙ: СПІВМІРНІСТЬ ТВОРЧИХ ОСОБИСТОСТЕЙ І ХУДОЖНЬОЇ СПАДЩИНИ

22 МАЛІ КОМІЧНІ ФОРМИ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУРАХ ВИСОКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І РЕНЕСАНСУ

23 Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.

24 ПОЭТИКА ПЕЙЗАЖА В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ПРОЗЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П.ЧЕХОВА, И.А.БУНИНА, ЛАО ШЭ И БА ЦЗИНЯ)

25 РЕЦЕПЦІЯ АНТИЧНОЇ МІФОЛОГІЇ В поезії українського і російського символізму (типологічний аспект)

26 УКРАЇНСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА ХХ ст. У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА АСКОЛЬДА МЕЛЬНИЧУКА

27 Рецепція творчості Марини Цвєтаєвої в Росії та Україні

28 ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДРАМИ ҐЕРГАРТА ГАУПТМАНА: НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТИВІЗМ (НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКІ ТИПОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ)

29 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА САТИРА І.ФРАНКА ТА В.ТЕККЕРЕЯ: ТИПОЛОГІЧНІ ВІДПОВІДНОСТІ

30 ІСТОРИЧНИЙ РОМАН ВАЛЬТЕРА СКОТТА ТА МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО: РЕЦЕПЦІЯ, ТИПОЛОГІЯ

31 КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У ДРАМАХ Б. ШОУ, І. ФРАНКА, В. ВИННИЧЕНКА: КОМПАРАТИВНИЙ ДИСКУРС

32 СЛОВЕСНІСТЬ НАРОДІВ ЗАКАВКАЗЗЯ В НАУКОВИХ СТУДІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ОРІЄНТАЛІСТІВ КІНЦЯ ХІХ-ПОЧАТКУ ХХ ст.: РЕЦЕПЦІЇ І ДИСТРИБУЦІЇ

33 РЕЦЕПЦІЯ БАЙРОНІЗМУ В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

34 АНГЛІЙСЬКА ТА УКРАЇНСЬКА РОМАНТИЧНА ПОЕЗІЯ (ПОРІВНЯЛЬНА ТИПОЛОГІЯ І ПОЕТИКА)

35 УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ ТРАДИЦІЯ У ПРОЗІ М.А. БУЛГАКОВА

36 Творчість Станіслава Виспянського та українська література кінця ХІХ – початку ХХ століття: рецепція і типологія

37 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В КИТАЇ: ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ

38 ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДИ МИСТЕЦТВА ТА ЛІТЕРАТУРИ В НОВІТНЬОМУ ЧАСІ

39 НІМЕЦЬКОМОВНИЙ ПРОСТІР ТВОРІВ ЮРІЯ КЛЕНА: КОНФЛІКТ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ

40 ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОМАНТИЧНОГО ЕРОСУ (на матеріалі творчості лейкістів та харківської школи романтиків)

41 РЕЦЕПЦІЯ ЕСТЕТИКИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО СИМВОЛІЗМУ В ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ДОЕМІГРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ

42 Особливості сприйняття творчості М. В. ГОГОЛя В ІРАНІ

43 ПРОВІДНІ ХУДОЖНІ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОГО І ГРУЗИНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ (ПЕРША ПОЛОВИНА XIX ст.)

44 ПРОВІДНІ ХУДОЖНІ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОГО І ГРУЗИНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ (ПЕРША ПОЛОВИНА XIX ст.)

45 Компаративістська парадигма творчості Юрія Тарнавського (на матеріалі перекладів та прози)

46 ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЛІТЕРАТУРІ СЛОВ’ЯНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ: НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ АДАМА МІЦКЕВИЧА, ОЛЕКСАНДРА ПУШКІНА ТА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

47 МИКОЛА ГОГОЛЬ І ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ: ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ

48 Закономірності еволюції образу Дон Жуана в європейській літературі XVII-XX століть

49 “ІВО АНДРИЧ І УКРАЇНА: КОНТАКТИ, РЕЦЕПЦІЯ, ТИПОЛОГІЯ”

50 ТВОРЧІСТЬ БОГДАНА ЛЕПКОГО: ЛІТЕРАТУРНО-МАЛЯРСЬКИЙ ДИСКУРС


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)