Энтомология


Всего работ:19


1 БІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КОМАХ ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ

2 ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ МАСОВИХ РОЗМНОЖЕНЬ ОСНОВНИХ ВИДІВ КОМАХ - ХВОЄЛИСТОГРИЗІВ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ УКРАЇНИ

3 Біологічне обгрунтування системи захисту черешні від вишневої мухи (Rhagoletis cerasi L.) в умовах півдня України

4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ФУНДУКА И ЛЕЩИНЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ НАСЕКОМЫМИ

5 ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ СИСНИХ ШКІДНИКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА ЕНТОМОФАГІВ У ЗОНІ ВПЛИВУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА У ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

6 ЗАКОНОМІРНОСТІ ДИНАМІКИ ГЕОГРАФІЧНИХ І ЛОКАЛЬНИХ ПОПУЛЯЦІЙ ШКІДЛИВОЇ ЧЕРЕПАШКИ (EURYGASTER INTEGRICEPS PUT.) І ПРОГНОЗ ЇХ МАСОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ

7 ОСНОВНІ ШКІДНИКИ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. ЕКОЛОГІЯ І ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ

8 ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОНТРОЛЮ ЧИСЕЛЬНОСТІ ХЛІБНИХ ЖУКІВ РОДУ ANISOPLIA В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

9 БІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ЯРОЇ ВИКИ ВІД КОМПЛЕКСУ ШКІДНИКІВ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

10 ОСНОВНІ ШКІДНИКИ СУНИЦІ ТА ЗАХОДИ З ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

11 БІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ВІД БЛІШОК В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

12 Личинки коваликів і контроль їх чисельності на посівах цукрових буряків у зоні Центрального Лісостепу України

13 Вредители агромелиоративных лесных насаждений предгорного Крыма и меры, ограничивающие вредоносность наиболее опасных видов

14 ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КУЛЬТУР ЧЕШУЕКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ ДЛЯ ПРОГРАММ БИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

15 БУРЯКОВА КРИХІТКА ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮ ЇЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

16 РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, РОЗВИТОК ТА МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ЗАХІДНОГО КУКУРУДЗЯНОГО ЖУКА (DIABROTICA VІRGIFERA VІRGIFERA LE CONTE) В УКРАЇНІ

17 Cезонна динаміка чисельності звичайного бурякового довгоносика та обгрунтування заходів захисту цукрових буряків від нього в умовах Центрального Лісостепу України

18 ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ АГРОТЕХНІКИ КАРТОПЛІ НА ЗАСЕЛЕНІСТЬ ГРУНТУ ТА ПОШКОДЖЕНІСТЬ БУЛЬБ ДРОТЯНИКАМИ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

19 Гугля Юлія Олексіївна. Мінуючі мушки підродини Agromyzinae (Diptera: Agromyzidae) Північного Сходу України (фауна, морфологія, екологічні особливості)


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)