Паразитология


Всего работ:42


1 ЕТІОЛОГІЧНІ І ПАТОГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ У ВИНИКНЕННІ ТА РОЗВИТКУ СЕТАРІОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

2 БАБЕЗІОЗ СОБАК (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ)

3 КИШКОВІ ІНВАЗІЇ ІНДИКІВ (поширення, діагностика, патогенез, профілактика)

4 Видовой состав, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С Иксодовых клещей ОВЕЦ В КРЫМУ

5 АСОЦІАТИВНІ ІНВАЗІЇ У СВИНЕЙ (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, РОЗРОБКА, ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ТА ТЕРАПЕВТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ БРОВЕРМЕКТИН-ГРАНУЛЯТУ)

6 ГІПОДЕРМОЗ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ З НИМ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

7 ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СТРОНГИЛОИДОЗА У ЖИТЕЛЕЙ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

8 КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА МОРФО–ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ТВАРИН ПРИ МОДЕЛЮВАННІ СЕТАРІОЗУ

9 ТРИХІНЕЛЬОЗ ТВАРИН (ПОШИРЕННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ)

10 ЗАХОДИ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ АСКАРІОЗУ У СВИНЕЙ З УРАХУВАННЯМ РЕПРОДУКТИВНОЇ АКТИВНОСТІ САМОК ГЕЛЬМІНТІВ

11 ТЕЛЯЗІОЗ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ЛІКУВАЛЬНО–ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ)

12 УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З СИФУНКУЛЯТОЗАМИ ТА БОВІКОЛЬОЗОМ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

13 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЗАЖИТТЄВОЇ ДІАГНОСТИКИ БАБЕЗІОЗУ СОБАК

14 ФАСЦІОЛЬОЗ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У ЗОНАХ ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУ УКРАЇНИ (ДІАГНОСТИКА ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ)

15 ПСОРОПТОЗ ОВЕЦЬ (ПОШИРЕННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ)

16 ОЛУЛАНОЗ СВИНЕЙ У ЛІСОСТЕПУ І ПОЛІССІ УКРАЇНИ, УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ

17 АКАРОЗИ СОБАК І КОТІВ (ПОШИРЕННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ)

18 ДЕМОДЕКОЗ СОБАК (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, СИМПТОМИ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ)

19 ЛЕРНЕОЗ КОРОПОВИХ РИБ (епізоотологія, патогенез, заходи боротьби)

20 ПОШИРЕННЯ ОСНОВНИХ ГЕЛЬМІНТОЗІВ ЖУЙНИХ ТВАРИН ТА РОЗРОБКА ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АЛЬБЕНДАЗОЛУ

21 ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З СЕТАРІОЗОМ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ

22 ФАСЦІОЛЬОЗ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ (ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ВПЛИВУ ФАСЦІОЛОЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ)

23 ПЕЧІНКОВА ФОРМА ЕЙМЕРІОЗУ КРОЛІВ (біологія збудника, патогенез, заходи боротьби)

24 ДИКТІОКАУЛЬОЗ ОВЕЦЬ (ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ)

25 ФІЛОМЕТРОЇДОЗ КОРОПА: ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СИСТЕМІ\"ПАРАЗИТ-ХАЗЯЇН\" ТА ВПЛИВ НА НЕЇ НЕМАТОЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ

26 ЕПІЗООТИЧНИЙ ПРОЦЕС ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК В м. ОДЕСІ, КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ

27 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІМУНОФЕРМЕНТНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТРИХІНЕЛЬОЗУ ТВАРИН

28 КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТОКСОКАРОЗУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ

29 ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОПИСТОРХОЗЕ

30 СЕТАРІОЗ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА, ЗАХОДИ БОРОТЬБИ)

31 ПАРАМФІСТОМАТИДОЗИ ЖУЙНИХ ТВАРИН (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА)

32 ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПРИ ІНВАЗІЙНИХ ХВОРОБАХ МОЛОДІ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

33 РАСПРОСТРАНЕНИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЯМБЛИОЗА У ЖИТЕЛЕЙ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

34 МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ТА АДАПТАЦІЙНО-КОМПЕНСАТОРНІ РЕАКЦІЇ В ОРГАНІЗМІ СОБАК ЗА ДИРОФІЛЯРІОЗУ

35 ЛІГУЛІДОЗИ РИБ (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ ЗБУДНИКІВ, ПАТОГЕНЕЗ, РОЗРОБКА ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ)

36 ВИДОВИЙ СКЛАД, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ІКСОДОВИМИ КЛІЩАМИ (IXODIDAE) У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

37 КРОВОСИСНІ МОШКИ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ БОРОТЬБИ З НИМИ

38 ОБЛІГАТНІ ПОРОЖНИННІ І ТКАНИННІ МІАЗИ ОВЕЦЬ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ (ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ЛІКУВАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ)

39 АНАПЛАЗМОЗНО-БАБЕЗІОЗНА ІНВАЗІЯ ОВЕЦЬ В УМОВАХ КРИМУ

40 Трофімов, Микола Миколайович. Інвазійні хвороби кролів еймеріоз, пасалуроз, цистицеркоз (епізоотологія, патогенез, заходи боротьби)

41 ТРОФІМОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ КРОЛІВ: ЕЙМЕРІОЗ, ПАСАЛУРОЗ, ЦИСТИЦЕРКОЗ (епізоотологія, патогенез, заходи боротьби)

42 ТУР ОЛЕСЯ ВАСИЛІВНА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАХОДАМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)