Информационно-измерительные и управляющие системы


Всего работ:88


1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МЕХАНО-ТЕРМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

2 ВИСОКОЛІНІЙНІ АНАЛОГОВІ ПРИСТРОЇ НА БАЗІ ДВОТАКТНИХ СТРУКТУР ДЛЯ БАГАТОРОЗРЯДНИХ АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ СИСТЕМ

3 ОДНОПЕРЕХІДНІ УЗАГАЛЬНЕНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ІММІТАНСУ ДЛЯ ДАВАЧІВ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН ТА КОМПОНЕНТІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

4 ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ С ПЕРЕМЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В МНОГОКАНАЛЬНЫХ МОДЕМАХ

5 РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ МАКАРОННИМ ВИРОБНИЦТВОМ

6 МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

7 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ФІНАНСОВИХ ПРОЦЕСІВ

8 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЇ АТАК НА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

9 МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТ

10 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ І БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖ ТЕХНОЛОГІЇ WIMAX

11 Методы синтеза композиционных микропрограммных устройств управления с модификацией системы адресации микрокоманд

12 адаптивне Формування технології МОНІТОРИНГУ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ з БАГАТОРІВНЕВим ПЕРЕТВОРЕННЯм ІНФОРМАЦІЇ

13 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ІНТЕРНЕТ СИСТЕМ НАВЧАННЯ

14 Інформаційна технологія аналізу та синтезу структурних текстур в автоматизованих системах опрацювання гістологічних зображень

15 ІНФОРМАЦІІЙНА СИСТЕМА прогнозування розвитку інфраструктури В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

16 Інформаційні технології підтримки управлінських стратегій в корпоративних ієрархічних системах з розмитою структурою

17 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ДАННЫХ УСТРОЙСТВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В КЛАССЕ ВЫЧЕТОВ

18 ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ

19 СИНТЕЗ НЕЙРОЕЛЕМЕНТІВ І НЕЙРОМЕРЕЖ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ПАРАЛЕЛЬНО-ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПУ

20 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗВІТІВ ЗМАГАНЬ З РАДІОСПОРТУ

21 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

22 МОДЕЛИ, МЕТОД И ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

23 МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМАЛЬНЫХ НОТАЦИЙ

24 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

25 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПІСЛЯРЕМОНТНИХ ВИПРОБУВАНЬ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

26 МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖ ПЕТРІ

27 МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТНО-РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ

28 МОДЕЛІ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИБОРУ СТРУКТУРИ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

29 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ СЛАБОКОНТРАСТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ

30 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ процесу і синтезу адаптивних систем контролю знань

31 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ДИНАМІЧНОГО СКЛАДУ ВІТРОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

32 ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯРКОСТИ МНОГОМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ НЕЙРО-ФАЗЗИ ТЕХНОЛОГИЙ

33 СТРУКТУРНИЙ ОПИС І РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОРОВИХ ОБРАЗІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІВ

34 МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ БАЗ ДАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ

35 ПОБУДОВА РЕКОНФІГУРОВНИХ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ АЛГОРИТМІВ БЛОКОВОГО СИМЕТРИЧНОГО ШИФРУВАННЯ

36 ПОБУДОВА РЕКОНФІГУРОВНИХ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ АЛГОРИТМІВ БЛОКОВОГО СИМЕТРИЧНОГО ШИФРУВАННЯ

37 ЕНТРОПІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОЦЕСОРИ ОПРАЦЮВАННЯ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ КОРЕКТУЮЧИХ КОДІВ ГАЛУА

38 Інформаційні технології багаторівневого планування В організаційно-виробничих системах з обмеженими ресурсами

39 Методи та засоби проектування конфігуровних секційних операційних при-строїв для опрацювання цифрових підписів

40 Моделі автоматизації виконання функцій і задач управління ІМПУЛЬСНИМ ВИБУХОПОЖЕЖНИМ ЗАХИСТОМ ХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

41 Технологія підвищення рівня стиснення цифрових зображень на основі сплайн-моделі

42 МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

43 МОДЕЛІ АНАЛОГОВИХ КОМПОНЕНТІВ КОМП\'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ З ВИСОКИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ЯКОСТЯМИ

44 МЕТОДЫ СИНТЕЗА АРИФМЕТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ С ВСТРОЕННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ДЛЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

45 МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦГЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

46 МОДЕЛИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ кластеризации и ранжирования групповых ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК в условиях неопределенности

47 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ ТРАССЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО КАДРА

48 МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ НА ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ СТРУКТУРИ ОБ’ЄКТІВ СКЛАДАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

49 МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

50 МОДЕЛІ, МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ SQL-ЗАПИТІВ ЗА УМОВ СТРУКТУРНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ БАЗ ДАНИХ


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)