ЭТАЛОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ВИДА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СТЕНКИ
  • скачать файл:
Название:
ЭТАЛОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ВИДА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СТЕНКИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  РОБОТИ


У вступі розкрито актуальність роботи, сформульовано мету і завдання дослідження, наукову новизну і практичне значення роботи, зазначено особистий внесок здобувача, сферу апробації і структуру роботи.


У першому розділі проведено огляд і аналіз сучасних методів атестації ПТП виду допоміжної стінки.


Розглянуто особливості атестації ПТП, яка проводиться за густиною теплового потоку – величиною, що вимірюється безпосередньо.


Подано класифікацію методів атестації ПТП за способом передавання теплоти, тобто за видом теплообміну на поверхні ПТП. Розглянуто конструкції і принцип дії установок і лабораторних стендів, що реалізують ці методи та експлуатуються в країнах ближнього й далекого зарубіжжя.


На основі порівняльного аналізу розглянутих методів атестації ПТП показано, що найбільш перспективним для української науки і промисловості є абсолютний кондуктивний метод атестації ПТП із завданням нормованого значення поверхневої густини теплового потоку за допомогою електричної потужності, що підводиться і одночасно вимірюється.


Аналіз стану метрологічного забезпечення показав, що в передових країнах світу практика теплопотокових вимірювань забезпечена еталонними засобами з похибкою (невизначеністю) на рівні (0,5-3) %, а в Україні матеріальна і нормативна еталонна база для контактних засобів вимірювання поверхневої густини теплового потоку потребує істотної реконструкції і модернізації. Тому дисертаційна робота присвячена вирішенню цієї задачі.


У другому розділі представлено аналітичне дослідження чинників, що впливають на точність атестації ПТП. Для встановлення цих чинників розглянуто принципові схеми можливих способів реалізації метрологічних установок. Показано, що для досягнення високої точності вимірювання необхідно забезпечити одномірність теплового потоку, який проходить крізь ПТП, що атестується.


До впливних чинників при абсолютному методі вимірювання в установці еталонного рівня з кондуктивним підведенням теплового потоку, відносяться: контактний тепловий опір між торцевими поверхнями ПТП і поверхнями джерела і стоку теплоти, що контактують з ними; умови теплообміну на бічній поверхні ПТП; власний тепловий опір ПТП; співвідношення між ефективним поперечним розміром ПТП і його висотою.


Враховуючи, що еталонні ПТП, які атестуються на еталонній установці, призначено для застосування при повірках та атестаціях робочих засобів вимірювання поверхневої густини теплового потоку за допомогою компарування як з радіаційним, так і з кондуктивним способом передавання теплоти, визначено чинники, що спотворюють поле теплового потоку при здійсненні компарування. До них віднесено:


а) при кондуктивному підведенні теплової енергії: тепловий опір ПТП; контактний тепловий опір; співвідношення геометричних розмірів ПТП; інтенсивність теплообміну по бічній поверхні ПТП;


 


б) при радіаційному: наявність відбиваючого екрану; співвідношення між геометричними розмірами випромінювальної порожнини (діаметру теплосприймальної поверхні теплостоку і висоти екрану); співвідношення значень температури випромінювача і термостатування теплостоку; характер розподілу кутових коефіцієнтів по поверхні теплостоку, на якій встановлені ПТП; геометричні параметри ПТП.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)