МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ труда водителей большегрузных карьерных автосамосвалов
  • скачать файл:
Название:
МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ труда водителей большегрузных карьерных автосамосвалов
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтована актуальність досліджень, сформульовані мета і задачі досліджень, приведені основні наукові положення та результати, винесені на захист, а також відомості про практичне значення та впровадження результатів роботи.


У першому розділі виконано аналіз , що впливають на стан водіїв великовантажних кар'єрних автосамоскидів.


Для цього було проведено аналіз умов праці водіїв, який показав, що значне погіршення стану атмосфери в робочих зонах кар'єру та зниження рівня безпеки праці найчастіше виникає через порушення безпечного для життя складу повітря в зв’язку з виконанням підриву гірської маси. При цьому  в повітря робочої зони кар'єру після регламентованого за часом провітрювання відбувається вивільнення токсичних газів, концентрації яких значно перевищують ГДК, скупчення пилу в робочих зонах кар'єрних ділянок та в кабінах водіїв автосамоскидів при виконанні навантажувальних робіт.


Вважаючи на те, що при масових вибухах вміст оксиду вуглецю у поровому просторі підірваної руди сягає 4–5%, а оксидів азоту - до 0,05 %,  серйозну небезпеку для безпеки водія містять шкідливі домішки (пил і газ), що залишаються після вибуху у підірваній гірської масі та повільно виділяючись з гірської маси, забруднюють атмосферу ділянок підірваних блоків. Тривалість виділення токсичних газів сягає в окремих випадках 10-15 годин і більше. Але існуючі способи та засоби охорони праці часто не враховують специфіку газодинамічних явищ пов’язаних з вторинним виходом токсичних газів з підірваної гірської маси, їх використання не дозволяє забезпечити необхідний склад атмосфери після регламентованого за часом провітрювання робочих місць. Дотепер, при контролюванні якості повітря після масових вибухів, не враховуються вторинні викиди оксиду вуглецю, що призводить до нещасних випадків отруєння робітників, у тому числі і водіїв кар'єрних автосамоскидів. Крім того, для кар'єрів відсутні ефективні способи і технічні засоби оперативного контролю умов праці водіїв кар’єрних великовантажних автосамоскидів, а також немає досить обґрунтованих методів прогнозу шкідливих та небезпечних виробничих чинників при транспортуванні ними гірської маси.


Також у кабінах великовантажних кар'єрних автосамоскидів установлене постійне перевищення ГДК пилу, при цьому часто це перевищення складає 50–200%.


При тривалій роботі водіїв кар’єрних великовантажних автосамоскидів у робочому середовищі з високим вмістом газу і пилу, та з високим інформаційним напруженням в умовах підвищеної небезпеки істотно погіршується їх стан здоров’я і виникають професійні захворювання, що вимагає захисту водіїв від зазначених факторів.


Для поліпшення умов праці на робочих місцях водіїв великовантажних кар’єрних автосамоскидів необхідна розробка ефективних способів та засобів, спрямованих на виконання надійного контролю умов праці при виконанні основних технологічних операцій пов'язаних з навантаженням і транспортуванням гірської маси.


За результатами аналізу сформульовані задачі дослідження, вирішення яких, дозволяє досягти мети дисертації.


В другому розділі приведені результати дослідження .


 


Для з'ясування причин суттєвого підвищення концентрації токсичних домішок в атмосфері робочих майданчиків кар'єру після регламентованого за часом провітрювання, що виникають у процесі екскавації гірської маси, були проведені дослідження, які показали, що виділення оксиду вуглецю з підірваної гірської маси відбувається згідно з першим законом Фіка, який для одномірного стаціонарного випадку є основним законом концентраційної дифузії

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)