РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ И МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ ДОБАВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ И КРИОМЕХАНОДЕСТРУКЦИИ
  • скачать файл:
Название:
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ И МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ ДОБАВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ И КРИОМЕХАНОДЕСТРУКЦИИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ


У вступі обґрунтовано актуальність напрямку досліджень, визначено наукову новизну та практичну цінність, сформульовано мету і визначено завдання досліджень, наведено особистий внесок здобувача, відображено результати апробації, представлено відомості про публікації за темою дисертації, структуру і обсяг роботи.


У першому розділі „Наукові та практичні передумови розробки технологій плавлених сирних продуктів і дрібнодисперсних ароматичних добавок для їх використання” наведено огляд літератури, де розглянуто актуальність розробки плавлених сирних продуктів із зменшеною кількістю солей-плавильників та дрібнодисперсних ароматичних добавок з часнику з високим вмістом БАР для їх використання. Докладно представлено: характеристику плавлених сирів, їх асортимент, особливості хімічного складу. Розглянуто вплив солей-плавильників на процес плавлення, якість і безпеку плавлених сирних продуктів. Розглянуто особливості будови параказеїнаткальційфосфатного комплексу (ПККФК) твердих сичугових сирів і пов’язані з ним труднощі при плавленні. Проведено аналіз передумов використання заморожування і низькотемпературного подрібнення твердих сичугових сирів перед плавленням та кріогенного подрібнення і сублімаційного сушіння рослинної сировини. Проведено аналіз традиційних і нових напрямів у виробництві плавлених сирних продуктів та плавлених сирів. Окремо висвітлено характеристику часнику, особливості хімічного складу та складу комплексу БАР, як сировини для дрібнодисперсних ароматичних добавок. Розглянуто існуючі традиційні та кріогенні технології виробництва добавок в формі порошків і паст з часнику.


У другому розділі „Об’єкти, матеріали та методи досліджень” дано характеристику об’єктів, матеріалів та методів досліджень. В роботі вирішувалась задача розробки технології плавлених сирних продуктів та дрібнодисперсних ароматичних добавок із часнику з використанням заморожування та кріомеханодеструкції, що дозволяє здійснити процес плавлення твердих сичугових сирів без солей-плавильників і максимально зберегти та використати БАР часнику. 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)