КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПОВЕРХНЕВО–АКТИВНИХ РЕЧОВИН У РІДИННИХ СЕРЕДОВИЩАХ ЗА ДИНАМІЧНИМ ПОВЕРХНЕВИМ НАТЯГОМ
  • скачать файл:
Название:
КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПОВЕРХНЕВО–АКТИВНИХ РЕЧОВИН У РІДИННИХ СЕРЕДОВИЩАХ ЗА ДИНАМІЧНИМ ПОВЕРХНЕВИМ НАТЯГОМ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтована актуальність проблеми дослідження, розглянуті можливі напрямки застосування результатів розробки, наведено зв’язок з іншими науковими темами, сформульовані мета та задачі досліджень, подано наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, визначено особистий внесок здобувача, подано інформацію про апробацію основних положень роботи.


У першому розділі на основі аналізу основних характеристик об’єктів досліджень - розчинів ПАР обґрунтовано необхідність контролю концентрації ПАР у технологічних процесах, промислових стоках, у природній та питній воді.


На основі аналізу показана можливість контролю концентрації розчинів ПАР за динамікою ПН.


Проведено порівняльний аналіз найбільш розповсюджених методів визначення концентрації ПАР у водному середовищі. Це дало можливість обґрунтувати правильність вибору напрямку контролю концентрації ПАР у водному середовищі, а саме: за динамікою ПН, як методу, що базується на основній властивості об’єкту дослідження – водних розчинів ПАР.


Здійснено аналіз методів визначення характеристик ПН на предмет можливості їх застосування для контролю концентрації ПАР у водних розчинах, що дало можливість запропонувати новий метод – метод пульсуючого меніска, який відповідає точності вимірювання ПН за методом максимального тиску у бульбашці, і оперативності методу лежачої краплі (висячої бульбашки).


На основі результатів аналізу проблеми визначені мета і задачі дослідження.


У другому розділі розроблені основні теоретичні положення, на яких ґрунтується запропонований метод пульсуючого меніска для дослідження динамічного ПН рідин, а саме: суть методу пульсуючого меніска, математичний опис процесу росту меніска на торці вертикально зануреного у рідину капіляра, особливості зміни параметрів меніска при переході через екстремальні стани, математичний опис процесу пульсації меніска.


 


Аналіз сутності метода пульсуючого меніска показав, що для його практичної реалізації необхідно теоретично дослідити , особливості зміни характеристик меніска при його переході через екстремальні стани, поведінку меніска при циклічному процесі зміни його об’єму в околі максимального тиску в ньому для різних значень ПН рідини з використанням однієї межі розділу фаз без утворення газової бульбашки.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)