УДОСКОНАЛЕННЯ ГЕЛІОПАНЕЛЕЙ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ, СУМІЩЕНИХ ІЗ ПОКРИТТЯМ БУДІВЕЛЬ
  • скачать файл:
Название:
УДОСКОНАЛЕННЯ ГЕЛІОПАНЕЛЕЙ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ, СУМІЩЕНИХ ІЗ ПОКРИТТЯМ БУДІВЕЛЬ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і завдання досліджень. Визначено об'єкт, предмет та методи досліджень, сформульовано наукову новизну і практичне значення отриманих результатів досліджень.


Перший розділ присвячений аналізу існуючих систем СТ, а також аналізу відомих конструкцій ГП та їх особливостей.


Результати експериментальних та теоретичних досліджень ефективності систем з активним використанням сонячної енергії знайшли своє відображення в роботах М. М. Колтуна, І.І. Пухового, Н. А. Швачко, М. Д. Рабіновича, С.О. Кудрі, К. Є. Золотька, Е. А. Бекірова, О. П. Любарця, О. М. Зайцева, О. С. Дацько, О.Т. Возняка та ін. Ці роботи в основному присвячені вивченню конкретних питань теплообміну в сонячних колекторах.
Іншим напрямком є системи з пасивним використанням сонячної енергії. Основні дослідження з питань аналізу, їх розвитку й удосконалення розглянуті в публікаціях  A. Barra, B. Givoni, S. A. Klein, J. I. Yellot, S. P.Sukhatme та інших авторів.


Проаналізовано роботи вітчизняних і закордонних авторів, які присвячені дослідженню комбінованих систем сонячного теплопостачання в цілому. Значний внесок у розвиток цього питання зробили такі автори, як А. Є. Денисова, Н.В. Харченко, І. М. Озарків, Й. Л. Палатник, F. Neumann, M. Patschke, S. Girerd, M. Schoennenbeck, та ін. Встановлено, що актуальним є використання комбінованих систем СТ, оскільки системи з пасивним використанням сонячної енергії мають відносно невисоку вартість та є екологічними, проте в них складно контролювати параметри внутрішнього повітря та здійснювати необхідний повітрообмін у приміщенні, а системи з активним використанням сонячної енергії – високовартісні. Найпростішими є системи з використанням ГП, оскільки вони об’єднують в собі функції основного конструктивного призначення (елементи споруди), а також функції сприйняття сонячної енергії і транспортування теплоти. Проте недостатньо вивчено, які саме конструктивні особливості таких систем будуть раціональними для ефективного використання сонячної енергії.


Отже, дослідження ГП як екологічних систем з відносно невисокою вартістю становить економічний, науковий та соціально-технічний інтерес. У другому розділі наведено результати теоретичних досліджень акумуляційних властивостей ГП. Проведено математичне моделювання надходження сонячної енергії на ГП.


Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)