ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУБЧАСТИХ ГАЗОВИХ НАГРІВАЧІВ ДЛЯ ПРОМЕНИСТОГО ОПАЛЕННЯ ТА ПІДІГРІВУ ПРИПЛИВНОГО ПОВІТРЯ
  • скачать файл:
Название:
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУБЧАСТИХ ГАЗОВИХ НАГРІВАЧІВ ДЛЯ ПРОМЕНИСТОГО ОПАЛЕННЯ ТА ПІДІГРІВУ ПРИПЛИВНОГО ПОВІТРЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовані мета та задачі, визначені об'єкт і предмет досліджень, наукова новизна й практичне значення роботи, позначені методи досліджень.


Перший розділ присвячений аналізу літературних джерел про об'єкт і предмет досліджень, а також науковій, технічній і методичній основам для виконання наявного дослідження.


В Україні та світі дослідженню систем повітряно-променистого опалення приділяється багато уваги. Вихідною науковою базою для розвитку радіаційного опалення були роботи Оцепа С. А., Брамсона М. А., Богословського В. Н., Ідрісова А. З., Родіна А. К., Іванова В. В. Великий вклад в розвиток систем інфрачервоного опалення внесли вчені Худенко А. А., Строй А. Ф., Левін О.М., Шумилов Р. Н., Зиганшин Б. М., Arthur C.W. Johnson, Редько О. Ф., Mehl G. Warmluft, Шиванов В. В. Підвищенню ефективності роботи інфрачервоних газових трубчастих обігрівачів присвячені роботи Семерніна А. М., Мирзояна Ж. В., Іродова В. Ф., Солод Л. В., Болотських М. М., Редько І. О.,  Авдєєвої С. М., Припотень Ю. К., Хацкевич Ю. В. та ін.


Науковою основою досліджень також стали роботи, що представили вчені Щекін Р. В., Корбут В. П., Губар В. Ф., Шушляков О. В., Щекін І. Р., присвячені вивченню систем вентиляції, а також праці по теплогазопостачанню промислових об'єктів, теплообмінному устаткуванню таких учених як Іонін О. О., Розкін М. Я., Зайцев О. М., Росковшенко Ю. К., Тарадай О. М., Петраш В. Д., Соколов В. І., Капцов І. І., Лук’янов О. В., Шелудченко В. І. та ін.


Проаналізовані наявні технічні рішення трубчастих газових нагрівачів і систем повітряно-променистого опалення на базі цих нагрівачів з точки зору їх ефективності.


 


Аналіз результатів теоретичних та експериментальних досліджень, а також відомих технічних рішень трубчастих газових нагрівачів показав недостатню ефективність інфрачервоних нагрівачів, яка полягає в неможливості змінювати співвідношення променистої та конвективної складових тепловіддачі в одній установці в випадку, коли існує потреба в збільшенні або зменшенні однієї з них. 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)