РАЗРАБОТКА МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ ГРУЗОВОЙ ПРОГРАММЫ СУДНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
  • скачать файл:
Название:
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ ГРУЗОВОЙ ПРОГРАММЫ СУДНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету та завдання дослідження, показано наукову новизну і практичне значення роботи.


У першому розділі виконано аналіз основних напрямків дослідження проблеми забезпечення морехідної безпеки морських суден і здійснено вибір напряму дисертаційного дослідження.    


Огляд літератури по темі роботи показав, що основна увага була приділена  проблемі забезпечення морехідної безпеки морських суден на етапах проектування і будівництва.


В рішення цих проблем значний внесок зробили багато вітчизняних та іноземних вчених, таких як: Аксютін Л.Р., Бондар В.М., Брікер А.С., Вагущенко Л.Л., Козир Л.А., Крилов А.Н., Мельник В.Н., Мілер Л., Пеппер Г.М., Сизов В.Г., Цимбал М.М. та інші, які показали, що на етапі експлуатації підтримка належного морехідного стану судна досягається шляхом контролю і забезпечення допустимих значень його експлуатаційних параметрів.


Разом з тим, підтримка належного морехідного стану судна шляхом проведення коректних вантажних операцій та забезпечення оптимальних значень параметрів посадки, остійності та міцності під час рейсу належним чином не вивчалася.


Такий висновок дав можливість обґрунтувати основні напрями дисертаційного дослідження, яке присвячене проблемі забезпечення морехідної безпеки суден.


У другому розділі методом експертних оцінок обґрунтовано вибір теми дисертаційного дослідження та його методологічного забезпечення.


На підґрунті системного підходу розроблено технологічну карту дисертаційного дослідження і здійснено її детальний опис: визначені об'єкт та предмет дослідження, сформульовані робоча гіпотеза та головне завдання дослідження.


Для вирішення головного наукового завдання були сформульовані три допоміжних завдання.


Вирішення першого допоміжного завдання потребує розробки математичної моделі завантаженого судна методами об'єктно-орієнтованого підходу.


Для вирішення другого допоміжного завдання необхідно використовувати початкову базу даних, що містить постійні характеристики, які визначені вимогами до вантажної програми судна і  об'єктно-орієнтованим підходом до опису завантаження. Також необхідно передбачити інтерактивне введення характеристик вантажу і його розміщення в трюмах, баласту та запасів по танках.


Третє допоміжне завдання – виявити та обґрунтувати метод визначення оптимального завантаження судна. Для вирішення цього завдання слід зробити аналіз можливості використання симплекс-методу для формування оптимізаційного завдання.


Вирішення головного завдання дослідження – оптимізації процесів завантаження судна по показниках морехідності – виконувалося шляхом синтезу рішень допоміжних завдань. На його підґрунті було сформульовано наукове положення, яке є узагальненням теоретичних результатів дослідження.


У третьому розділі викладено об’єктно-орієнтований опис завантаження судна, що необхідно для вирішення першого допоміжного завдання.


 


Для опису завантаження судна доцільно використовувати методи теорії дослідження операцій, які вивчають і пояснюють явища, пов'язані з функціо-нальними системами, розробляють теорії (які багато дослідників називають моделями), призначені для пояснення цих явищ.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)