РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ МОНИТОРИНГА СОДЕРЖАНИЯ МЕТАНА В РУДНИЧНОЙ АТМОСФЕРЕ
  • скачать файл:
Название:
РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ МОНИТОРИНГА СОДЕРЖАНИЯ МЕТАНА В РУДНИЧНОЙ АТМОСФЕРЕ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У першому розділі виконано аналіз аварій і причин травматизму, пов’язаних з наявністю метану в рудниковій атмосфері, показано роль газового моніторингу в забезпеченні безпеки праці у вугільних шахтах, розглянуто відомі закономірності зміни вмісту метану в атмосфері гірничих виробок, а також методи, технічне забезпечення та організація вказаного моніторингу. Ці питання завжди були в центрі уваги вітчизняних учених Абрамова Ф.О., Айруні А.Т., Антощенка М.І., Білоножка В.П., Боброва А.І., Боброва І.В., Бойка В.О., Брюханова О.М., Гінгольда В.М., Голінь-     ка В.І., Грядущого Б.А., Гусєва М.Г., Карпова Є.Ф., Колесова О.А., Колосюка В.П., Коптикова В.П., Кудінова Ю.В., Малікова В.Т., Мнухіна А.Г., Мясникова А.О., Пашковського П.С., Святного В.А., Скочинського О.О., Ушакова К.З., Фрундіна В.Ю., Фурмана Н.І., Ходота В.В., Щербаня О.Н. і багато інших, що дозволило створити наукові основи забезпечення безпеки гірничих робіт у вугільних шахтах за газовим чинником.


Проте, катастрофічні наслідки вибухів метаноповітряних сумішей, що сталися за останні два десятиріччя, і високий рівень смертельного травматизму гірників, обумовлений задухою в середовищі з небезпечним вмістом метану, переконливо свідчать про потребу подальшого розвитку зазначеного наукового напрямку. Для цього, як показано в матеріалах аналізу, слід поглибити дослідження концептуальних і методологічних положень моніторингу вмісту метану в рудниковій атмосфері.


Проведений аналіз дозволив обґрунтувати актуальність роботи, сформулювати мету і завдання дослідження.


У другому розділі надано матеріали, що розкривають принципи підвищення безпеки праці у вугільних шахтах за газовим чинником шляхом розвитку моніторингу вмісту метану в рудниковій атмосфері.


Систему, що досліджують стосовно до вибраної області, було запропоновано розглядати як таку, що постійно змінюється, залежить  від людини і зовнішнього середовища, призначену забезпечити запобігання вибухам метаноповітряних сумішей (МПС) і травмуванню гірників унаслідок наявності в гірничих виробках небезпечного виробничого чинника (НВЧ) – метану.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)