РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОНСЕРВОВАНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ З ЯБЛУЧНИХ ВИЧАВОК
  • скачать файл:
Название:
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОНСЕРВОВАНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ З ЯБЛУЧНИХ ВИЧАВОК
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, наведено зв'язок роботи з науковими програмами, сформульовано мету і завдання досліджень, показано наукову новизну і практичну значущість одержаних результатів, відображено результати їх апробації, структуру і обсяг дисертації, публікації за матеріалами роботи.


У першому розділі «Аналіз технологій виробництва харчових продуктів на основі пектинових речовин яблучних вичавок» представлено аналітичний огляд літератури щодо сучасного стану технологій виробництва пектину, структури, характеристики і тенденцій розвитку таких функціональних інгредієнтів харчування, як пребіотики-олігосахариди. Розглянуто вплив ферментів, що беруть учать в процесі перетворення пектинових речовин яблучних вичавок. Визначені основні проблеми щодо повноцінного використання плодової сировини, впровадження існуючих технологій у виробничий процес. На основі огляду літератури зроблено висновки, в яких відзначено актуальність обраного напрямку дисертаційної роботи.


У другому розділі «Об’єкти та методи досліджень» визначено основні напрямки проведення наукових і експериментальних досліджень, представлено методологічний підхід до виконання поставлених завдань та наведено програму досліджень (рис. 1), в якій відображено основні напрямки та взаємозв’язок етапів роботи. Описано предмети, об’єкти і методи досліджень. Використані методики забезпечують одержання результатів, що відображають властивості об’єктів досліджень.


Експериментальні дослідження проводили на кафедрах біотехнології, консервованих продуктів і напоїв, біохімії, мікробіології та фізіології харчування, технології молока і молочних продуктів ОНАХТ, фізико-хімічному інституті ім.     О. В. Богатського НАН України та ТДВ «ІНТЕРХІМ».


 


Визначення фізико-хімічних показників вхідної сировини, а також на етапах технологічного процесу і готових продуктів проводили експериментальним шляхом з використанням сучасних методів, які стандартизовані або модифіковані.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)