ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ХОЛОДА В СИСТЕМАХ МИКРОКЛИМАТА
  • скачать файл:
Название:
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ХОЛОДА В СИСТЕМАХ МИКРОКЛИМАТА
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, певна мета, ідея й завдання досліджень, висвітлена наукова новизна, теоретична та практична цінність отриманих результатів.


У першому розділі за результатами аналізу досвіду використання холоду зовнішнього повітря в холодний і перехідний періоди року в системах холодопостачання у світовій практиці визначені мета та задачі підвищення ефективності використання природного холоду за температури зовнішнього повітря нижче 0°С.


Система природного охолодження уможливлює одержання холодопродуктивності завдяки використанню різниці температур між зовнішнім повітрям і зворотною водою та процесу випарного охолодження повітря.


Так само ця система дозволяє задовольнити потреби в холоді тільки за допомогою холодильної машини у випадку, якщо температура зовнішнього повітря (для теплого періоду року) не дає можливості використовувати природне охолодження.


Щоб мати максимальну гнучкість і енергозбереження є можливість програмувати холодильну машину так, щоб необхідна холодопродуктивність першою чергою досягалась природним охолодженням і тільки, якщо вимагатиметься, то за допомогою холодильної машини.


У другому розділі наведена принципово нова раціональна система цілорічного охолодження технологічної води з використанням природного холоду зовнішнього повітря, штучного холоду й низькопотенційної енергії від ґрунтового теплообмінника (рис. 1).


 


Наведений ексергетичний аналіз процесів системи холодопостачання від холодильної машини ХТМФ-235-2000, що дозволяє визначити ефективність роботи розглянутої системи в широкому діапазоні зміни температури випаровування та температури конденсації холодильної машини, оцінена ефективність окремих процесів і виявлені шляхи підвищення ефективності системи холодопостачання завдяки раціональному використанню природного холоду.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)