МАЛОВИТРАТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ\'ЄКТІВ ТА СИСТЕМ
  • скачать файл:
Название:
МАЛОВИТРАТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ\'ЄКТІВ ТА СИСТЕМ
Альтернативное Название: малозатратные ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі  обґрунтовано актуальність теми, визначено зв’язок з науковими програмами, темами, планами, сформульовані мета, об’єкт, предмет та задачі досліджень, визначено наукову новизну та практичне  значення  отриманих результатів, наведено відомості про їх реалізацію,  особистий внесок автора, апробацію результатів роботи.


У зв’язку з об’єктивною необхідністю вирішення ключових  проблем підвищення  екологічної безпеки об’єктів енергетичної галузі, промисловості, газотранспортної системи та інших галузей народного господарства України актуалізовано необхідність  розробок та впровадження вітчизняних маловитратних технологій, методів, засобів  та устаткування,  виконання комплексу системно пов’язаних  досліджень, створення теоретичних засад та практичної реалізації математичних та фізичних моделей багатофакторних процесів впливу ТЕО на екологічну безпеку  та стан навколишнього природного середовища.


У розділах дисертації наведені результати  комплексних системних досліджень з вирішення основного завдання –  підвищення екологічної  безпеки енергооб’єктів за рахунок розроблених різнопланових  технологій, методів, засобів та устаткування.


У першому розділі наведено  аналіз сучасного стану паливно-енергетичного комплексу країни та екологічної безпеки теплоенергетичних об’єктів. Зокрема визначені основні шкідливі викиди цих об’єктів та їх вплив на здоров’я людини і навколишнє природне середовище у вигляді прямої та непрямої дії (рис. 1).


Друга частина цього розділу присвячена комплексному системному аналізу ресурсних та екологічних проблем глобального і регіонального енергоспоживання із застосуванням методології технологічного передбачення. За рахунок використання статистичної моделі та визначених темпів зростання виконана оцінка очікуваного світового споживання ПЕР за зростанням для двох варіантів: помірного (мінімальний) та прискореного (максимальний) темпів. Детально проаналізовано існуючий стан програм, напрямів та методів підвищення екобезпеки об’єктів теплоенергетики, які використовуються у світі та їх особливості з точки зору реалізації в Україні

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)