Сучасна чеська суспільно-політична лексика: семантика, структура, динаміка

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
Сучасна чеська суспільно-політична лексика: семантика, структура, динаміка
Альтернативное Название: Современная чешская общественно-политическая лексика: семантика, структура, динамика
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовується тема дисертаційної роботи в презентуючих її напрямах: вибір теми з позицій сьогоденних потреб лінгвістики, актуальність для розвитку теорії лексикології, семасіології і практичних потреб, умотивовується вибір і напрями застосування сучасних лінгвістичних методів лексикологічних досліджень, визначаються мета й завдання аналізу, ступінь апробації основних положень дисертації.


У першому розділі „Теоретичні засади  дослідження суспільно-політичної лексики: принципи виокремлення, аналізу, класифікація” уточнюється СПЛ як загальномовний феномен, що повною мірою може екстраполюватися й на сучасну чеську мову. Ці уточнення, доповнення й авторський погляд висвітлюються в сімох позиціях опису: сутність поняття та принципи виокремлення СПЛ, класифікація СПЛ, структура СПЛ, семантичні процеси у складі СПЛ, основні аспекти аналізу СПЛ, СПЛ як об’єкт соціолінгвістичного аналізу, історія формування та особливості функціонування СПЛ у різних стилях мови.


          У славістиці 70-х – 80-х – 90-х років ХХ століття й в сучасну добу погляд на СПЛ уніфікується в основній характеристиці цієї лексичної підсистеми, яка глобально вербалізує широку сферу діяльності суспільства, а саме сферу політики, політекономії, ідеології, світоглядності. При цьому існують численні уточнення щодо визначення функціональних меж підсистеми, різних критеріїв класифікації номенклатурних лексем, самих дефініцій класифікаційних підгруп, тобто пропонуються в деталях різні метамови об’єкта дослідження (В. Г. Костомаров,


Л. А. Мурадова, С. Г. Капралова, В. М. Лейчик, Т. Б. Крючкова, І. Ф. Протченко). На ґрунті проаналізованої наукової літератури в дисертації аргументується переконання автора в тому, що СПЛ умовно включає дві підсистеми: функціонально-описову й термінологічну (СПЛ та СПТ). За критерієм такої типології в роботі визначено: мобільність, потенційний динамізм номінацій, різна їхня парадигматика і структурні відношення в межах підсистеми. Теза про більшу однозначність, унормованість підсистеми СПТ не може мати виключну коректність, бо існує багато дифузних термінів, або таких, які відомі вузькому колу носіїв мови, як у чеській мові терміни типу anexe, akceptace, emise, evidence та інші.


 


СПЛ у сучасній чеській мові виразно класифікується за такими ознаками: співвідношення між СПЛ та СПТ, лексико-тематична приналежність, емоційне забарвлення. Перша й третя ознаки є факультативними, головною є друга. Тут виділяються назви, пов’язані з суспільно-політичним устроєм держави й лексика, пов’язана з різними сферами суспільно-політичного життя. Зважаючи на функціональну інтерференцію різних лексем за вказаною тематичною приналежністю, доцільно було поглибити класифікацію виділенням так званих лексико-семантичних полів (далі ЛСП), де визначається ядерна домінанта. Так, лексику, пов’язану з державним, соціально-політичним устроєм держави, у роботі представлено трьома ЛСП, які об’єднуються в одній зоні СПЛ. При цьому наголошено на деякій умовності такого поділу, бо більшість лексем цієї тематичної групи перетинаються у виділених полях, оскільки їх можна віднести до кожного з трьох ЛСП (ЛСП moc, ЛСП stбt, ЛСП spoleиnost). Це зумовлено тим, що назви зазначених ЛСП, які одночасно є ключовими концептами СПЛ, нерозривно пов’язані між собою (stбt – zбkladnн mocenskб orgаnizace ve spoleиnosti). Проблема розподілу власне СПЛ на ЛСП посилюється багатозначністю окремих лексем та наявністю у визначенні окремих слів назв усіх (або, принаймні, двох) ЛСП. Так, слова republika 1, monarchie 1 відносяться до ЛСП moc у значенні певної форми правління та republika 2, monarchie 2 до ЛСП stбt у значенні держав з такою формою правління. Слово prezident 1 можна віднести до ЛСП stбt  та до ЛСП moc, оскільки prezident – hlava stбtu, pшedstavitel stбtnн moci. Слово politika 1 можна віднести до ЛСП stбt  та до ЛСП moc, оскільки politika – иinnost stбtu, иinnost orgбnщ stбtnн moci. Слово lid 1 явно тяжіє до ЛСП spoleиnost, хоча його можна віднести до всіх трьох ЛСП, оскільки lid – vrstvy spoleиnosti, zdroj veљkerй moci ve stбtм. Найважче розмежувати ЛСП stбt  та moc, оскільки влада розглядається перш за все у значенні державної влади (stбtnн moc). Всі ці випадки перетинання та взаємопроникнення демонструють небезпідставність об’єднання зазначених ЛСП в одну зону – власне СПЛ.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Атюнина Ирина Валентиновна. Реактивность и ауторегуляция церебрального кровообращения при разных вариантах ортостатических гипотензивных реакций у больных артериальной гипертензией старших возрастных групп с цереброваскулярной патологией
Аксенов Игорь Игоревич. Совершенствование решетного стана зерноочистительной машины
Авдеева Елена Юрьевна. Фармакогностическое исследование растений рода Saussurea Dc. флоры Сибири и разработка на их основе новых остеогенных средств комплексной терапии остеомиелита
Абасс Ахмед Зкеар Абасс. Исследование режимов гибридных систем электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (на примере Республики Ирак)
Юрлов Иван Александрович. Спектроскопия и особенности широкополосного «белого» излучения наноразмерных диэлектрических оксидных и фторидных частиц, легированных редкоземельными ионами Pr3+, Dy3+, Er3+, Yb3+